ΕΝΦΙΑ

Από το περιεχόμενο των… θυρίδων και των… στρωμάτων εξοφλήθηκε μεγάλο μέρος του ΕΝΦΙΑ και του φόρου εισοδήματος, που ανέρχεται...