εγκατάλειψη θύματος

Σκοτώνω και δε σταματώ!

Τείνει να γίνει κανονικότητα η εγκατάλειψη θύματος από τον οδηγό του οχήματος παρότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα εντοπιστεί