δικαιώματα

Μου συνέβη πριν λίγες μέρες! Σε Πτήση για το εξωτερικό, σε ιδιαίτερα πολιτισμένο μέρος και με μεγάλο αριθμό επιβατών....