Χρήστος Μπαλάσκας

H «Ελληνικός Χρυσός» δεσμεύεται για την υλοποίηση της μονάδας μεταλλουργίας για την παραγωγή καθαρών μετάλλων, τονίζει σε συνέντευξή του...