χρηματιστήρια

Πίνακας με μετοχές που υποχωρούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Οι άνεμοι της διεθνοποιημένης αβεβαιότητας που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, σαρώνουν με ορμή το χρηματιστήριο της Αθήνας.