ανακοίνωση

Στην εκλογή δύο (2) νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξεως της θητείας ισάριθμων μελών του, προχώρησε η Έκτακτη Γενική...