Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας

Με αυστηρές κυρώσεις (από στέρηση μισθού μέχρι οριστική παύση) επαπειλούνται όσοι δικαστές αδικαιολόγητα καθυστερούν πέραν του 6μήνου, την έκδοση...