ΑΚΜΗ

Τα fillers είναι ενέσιμες θεραπείες, που χρησιμοποιούνται για τον σχηματισμό του προσώπου (για τη δημιουργία σωστού περιγράμματος) και είναι...

ακμή

Τα σπυράκια και οι φαγέσωρες («μπιμπίκια») είναι μία από τις πιο ενοχλητικές δερματικές διαταραχές. Κι ενώ συνήθως εκλαμβάνονται ως...