• Πολιτισμός

  Χρηματοδότηση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης με στόχο την εξωστρέφεια

  Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης


  Με 1.645.542 ευρώ χρηματοδοτείται από το υπουργείο Πολιτισμού μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, προκειμένου να διεκπεραιώσει τρία προγράμματα, που έχουν στόχο την προβολή και ανάδειξη της ελληνικής σύγχρονης, καλλιτεχνικής δημιουργίας, την ψηφιοποίηση του αρχείου του Μουσείου και την πρόσβαση σε ειδικές ομάδες κοινού. Γενικότερα εξάλλου όλα τα προγράμματα στοχεύουν στην ενδυνάμωση του ρόλου του  ΕΜΣΤ Τέχνης στη διεθνή πολιτιστική και καλλιτεχνική κοινότητα.

   Το πρώτο από αυτά οι «Δράσεις προώθησης των ελληνικών πολιτιστικών εξαγωγών και ενίσχυση της ελληνικής πολιτιστικής επωνυμίας» αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για τα συγκεκριμένα θέματα, περιλαμβάνοντας την υποστήριξη ελλήνων καλλιτεχνών και επιμελητών – θεωρητικών τέχνης για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα φιλοξενίας του εξωτερικού με στόχο την ενίσχυση της κινητικότητας και της εξωστρέφειας του καλλιτεχνικού δυναμικού, αλλά και τον σχεδιασμό αντίστοιχων προγραμμάτων φιλοξενίας του ΕΜΣΤ, τα οποία απευθύνονται σε καλλιτέχνες και επιμελητές.

  Εδώ εντάσσεται και το πρόγραμμα Καθοδήγησης (Mentorship), το οποίο στοχεύει στη δημιουργία νέου εδάφους για μακροχρόνιες συνεργασίες, μεταξύ ελλήνων εικαστικών  και επαγγελματιών της σύγχρονης τέχνης στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα το ΕΜΣΤ θα επιλέγει μέντορες διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι θα προσφέρουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους σε επιλεγμένους συμμετέχοντες. Το έργο ενθαρρύνει έτσι, τη δημιουργία νέων συνεργασιών ανάμεσα σε διεθνείς και έλληνες καλλιτέχνες, συμβάλει στην εξωστρέφεια και την κινητικότητα, προσφέρει τη δυνατότητα στην καλλιτεχνική κοινότητα της Αθήνας να έρθει σε επαφή με σημαντικούς, διεθνείς επαγγελματίες της τέχνης και εν τέλει ενδυναμώνει και παγιώνει τη σύνδεση του ΕΜΣΤ με τον διεθνή χώρο.

  Το ΕΜΣΤ και οι επισκέπτες

  Αντικείμενο του δεύτερου έργου «Αξιοποίηση ψηφιακών μοντέλων πολιτιστικής παραγωγής και διανομής στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης», αποτελεί η ψηφιοποίηση και προβολή του καλλιτεχνικού αρχείου του ΕΜΣΤ και η εγκατάσταση επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων για την αναβάθμιση της μουσειακής εμπειρίας των επισκεπτών, όπως και την αξιοποίηση του ψηφιοποιημένου υλικού για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκδοτικών, ερευνητικών, εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών δράσεων.  Να σημειωθεί ότι τοΕΜΣΤ διαθέτει Καλλιτεχνικό Αρχείο με 18.000 τεκμήρια, που αφορούν στη σύγχρονη ελληνική τέχνη, από τα οποία έχουν ψηφιοποιηθεί τα 3.800. Η εγκατάσταση επιχειρησιακών συστημάτων (ERP και CRM) στόχο έχει τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των επισκεπτών, στην προσφορά στοχευμένης μουσειακής εμπειρίας (ticketing, booking, virtualtours, labelsinformation, downloading, mobileapps κ.λπ.) και την ανάπτυξη Προγράμματος Μελών και Φίλων του ΕΜΣΤ.

  Τέλος το έργο «Δημιουργία Μουσειοσκευών του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης», προσφέρει τη δυνατότητα υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε διαφορετικές ομάδες κοινού. Οι μουσειοσκευές, με παιδαγωγικό-εκπαιδευτικό υλικό και ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες που βοηθούν την εξοικείωση με τη σύγχρονη τέχνη, θα διατίθενται μέσω βραχύχρονου δανεισμού, ώστε να εκπαιδεύονται άτομα που δυσκολεύονται να επισκεφθούν το Μουσείο. Δημιουργούνται έτσι τρεις διαφορετικές βαλίτσες-μουσειοσκευές, ώστε να απευθύνονται σε διαφορετικά κοινά, όπως άτομα άνω των 65 και ΑμεΑ.

  Παράλληλα, δημιουργείται οδηγός χρήσης και αξιοποίησης του υλικού της μουσειοσκευής για φροντιστές. Οι μουσειοσκευές θα ταξιδεύουν σε γηροκομεία, ιδρύματα πρόνοιας και άλλες κοινωνικές δομές, αλλά και στο εξωτερικό στις Πρεσβείες της Ελλάδας και σε συνεργαζόμενα μουσεία.

  Διαβάστε επίσης

  Φασισμός προ των πυλών: Η μεταμόρφωση-παραμόρφωση του πολιτισμού στην Ιταλία  ΣΧΟΛΙΑ