Μαρία Θερμού

Τον τάφο του σπουδαίου αρχαίου Έλληνα φιλόσοφου, μαθηματικού  και αστρονόμου Άρατου πιστεύουν, ότι έχουν ανακαλύψει οι τούρκοι αρχαιολόγοι στον...

Ήταν ένα ανήσυχο και επαναστατικό πνεύμα, ένας οραματιστής, διανοητής και συγγραφέας. Πολιτικός και διπλωμάτης στο επάγγελμα,  οργανωτής όμως των...

Αξιωματικός της αστυνομίας ζητήθηκε να βρίσκεται μόνιμα στο υπουργείο Πολιτισμού και συγκεκριμένα στην Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών...