Μαρία Θερμού

Η χορηγία αφορά στην εφαρμογή της μουσειολογικής -μουσειογραφικής μελέτης και δίνει μία λύση στο πρόβλημα της επανέκθεσης του μουσείου

Αιτήματα επιχορήγησης θα δέχεται το υπουργείο Πολιτισμού από κοινωφελείς ή πολιτιστικούς φορείς και από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που...

Μουσεία, κορυφαία μνημεία και έργα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μπορεί να επισκεφθεί το κοινό, κάνοντας μία ψηφιακή βόλτα από...