• Άρθρα

  Αφιέρωμα GDPR: Μπορώ να διαγραφώ απο την βάση δεδομένων της εφορίας και του ΤΑΧΙS;

  GDPR: Mην ελπίζετε ότι θα μπορέσετε ποτέ να διαγραφείτε από την ΑΑΔΕ και το TAXIS


  Συχνά αντιμετωπίζουμε ενοχλητικές επικοινωνιακές πρακτικές που έχουν να κάνουν με μηνύματα που μας αποστέλλονται σε e mail, viber, sms κλπ. Συχνότατα, δε, θέλουμε να απαλλαγούμε από αυτά, πολύ απλά, διότι ποτέ δεν το επιθυμήσαμε. Η εισαγωγή μας στη λίστα  του marketing μιας επιχείρησης δεν έγινε από συνειδητή επιλογή μας, ούτε γνωρίζαμε (γιατί δε μας ενημέρωσε κανείς), ότι θα γέμιζε κάθε μέρα το mail box μας ή η μνήμη των μηνυμάτων στο κινητό μας, με διαφημιστικά μηνύματα. 

  Πώς μπορούμε, λοιπόν να απαλλαγούμε; Εάν πρόκειται για τις παραπάνω ηλεκτρονικές επικοινωνίες, τότε υπάρχει η επιλογή «Διαγραφή».

  GDPR: Ποιο είναι το δικαίωμα της διαγραφής;

  Το άρθρο 17 του GDPR (Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) μας λέει ότι το φυσικό πρόσωπο, δηλαδή το «υποκείμενο των δεδομένων», όπως αποκαλείται, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας (την επιχείρηση, δηλαδή) τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

  Αυτό συμβαίνει, ιδίως, όταν το φυσικό πρόσωπο ανακαλεί συγκατάθεση που έχει δώσει ή εναντιώνεται σε επεξεργασία που γίνεται χωρίς να έχει ενημερωθεί. Επίσης, όταν ο σκοπός για τον οποίο γινόταν η επεξεργασία δεν υπάρχει πια (έληξε η σύμβαση). 

  Άντζυ Μητροπούλου
  Άρθρο : Άντζυ Μητροπούλου. Δικηγόρος

  Έτσι, λοιπόν, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη όχι μόνο να διαγράψει η ίδια τα προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στα δικά της αρχεία, αλλά και να ενημερώσει όλους τους υπεύθυνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία στους οποίους έχει διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα του συγκεκριμένου προσώπου.

  Πρέπει, δηλαδή, να φτάσει το μήνυμα της διαγραφής σε όλες τις βάσεις δεδομένων, σε όλο το μήκος και το πλάτος, έτσι ώστε να μην υπάρχει πλέον κανένα αρχείο που να αφορά τα συγκεκριμένα δεδομένα.

  Όταν το φυσικό πρόσωπο ζητήσει κάτι τέτοιο, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να το πράξει αμέσως! Και, μάλιστα, χωρίς κανένα κόστος. Υποχρεούται, δε, να μας ενημερώσει αμέσως (όπως και στο δικαίωμα της διόρθωσης).

  Θα έχετε παρατηρήσει ότι, όταν διαγράφεστε από μία πλατφόρμα που σας στέλνει καθημερινά ένα σορό διαφημιστικά μηνύματα, σας απαντά με ένα «επιτυχής διαγραφή» ή κάτι αντίστοιχο, όταν επιλέγετε «unsubscribe» ή, στις ελληνικές   πλατφόρμες «διαγραφή».  

  Εάν, όμως, η συγκεκριμένη διαγραφή απαιτεί υπέρμετρη προσπάθεια, όπως αναλύουμε παραπάνω ή συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος, τότε μπορεί να πραγματοποιήσει το αίτημα του φυσικού προσώπου εντός 30 ημερών και με εύλογη χρέωση. 

  GDPR: Πότε δεν είναι δυνατή η διαγραφή;

   Α) Όταν πρόκειται  για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση. Πράγματι, δημοσιογραφικά δημοσιεύματα, άρθρα εφημερίδων και περιοδικών, ηλεκτρονικών και εντύπων,  φωτογραφίες από την ειδησιογραφία δεν είναι δυνατό να διαγραφούν με αίτημα του φυσικού προσώπου που τα αφορά. Αυτό προσκρούει, τόσο στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, όσο και στο δικαίωμα της ενημέρωσης.

   β) όταν πρέπει να τηρήσει η επιχείρηση μία νομική υποχρέωσή της, που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της ΕΕ ή του δικαίου κράτους μέλους ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας.

  Άρα μην ελπίζετε ότι θα μπορέσετε ποτέ να διαγραφείτε από την ΑΑΔΕ και το TAXIS (υπεύθυνοι επεξεργασίας στην συγκεκριμένη περίπτωση)

  γ) για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία (πχ. ένα ιστορικό επιδημιολογίας) 

   δ) για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς (πχ. απογραφή πληθυσμού) ή

   ε) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων (πχ. Όταν υπάρχει δικαστική διαμάχη για την εμπλοκή σε ένα τροχαίο ατύχημα, ως προς την ασφαλιστική κάλυψη ή την υπεράσπιση στο δικαστήριο)

  Όπου, κατά τις παραπάνω από α έως ε περιπτώσεις, δεν είναι δυνατή η διαγραφή, τότε μπορεί να ζητήσει το φυσικό πρόσωπο τον περιορισμό της επεξεργασίας (Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, Άρθρο 18).

  Το κείμενο είναι της Αγγελικής Μητροπούλου. Δικηγόρος (CIPP/E) Λεωφόρος Δημοκρατίας 4-6, Νέο Ψυχικό – Αττική  Τηλ.+302106747361 εσωτ.210, Κιν. +306945691002.  www.gagdpr.com. Η GAG-DPR είναι μια εταιρεία έμπειρων συμβούλων (Νομικών, Οικονομολόγων, Συμβούλων επιχειρήσεων κ.α) που στοχεύει στην παροχή λύσεων κορυφαίας ποιότητας σε επιχειρήσεις & φορείς του Δημοσίου, παρέχοντας υπηρεσίες συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

  GDPR: Mην ελπίζετε ότι θα μπορέσετε ποτέ να διαγραφείτε από την ΑΑΔΕ και το TAXIS  ΣΧΟΛΙΑ