• Οικονομία

  Ποιοι δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι κινδυνεύουν να μην ορκιστούν λόγω… χρεών

  Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης

  Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης


  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν όσοι έχουν εκλεγεί δήμαρχοι, δημοτικοί συμβούλου και πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων και ταυτόχρονα διαθέτουν χρέη.

  Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής Μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις», όσοι αιρετοί έχουν χρέη, θα πρέπει να τις εξοφλήσουν ή να τις ρυθμίσουν (εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ), έως την ημέρα της εγκατάστασης των δημοτικών αρχών.

  Η διάταξη που ισχύει έως και σήμερα και αλλάζει με το νομοσχέδιο, προέβλεπε πως η τακτοποίηση της οφειλής θα έπρεπε να γίνει «εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανακήρυξή του»
  σε αιρετό.

  Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί ή δεν ρυθμιστεί εντός της προθεσμίας, ο δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα και δεν μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντά του.

  Η οικεία οικονομική υπηρεσία, κατόπιν αυτεπαγγέλτου ελέγχου όλων των ανακηρυχθέντων, οφείλει αμελλητί να ενημερώσει τον Επόπτη Ο.Τ.Α.

  Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός 15 ημερών από τότε που έλαβε γνώση της μη εξόφλησης ή μη ρύθμισης της οφειλής από την οικονομική υπηρεσία.

  Διαβάστε επίσης:

  Ecofin: Eκτός ελλείμματος οι αμυντικές δαπάνες – Τι σημαίνει για την Ελλάδα

  Τι αλλάζει στην καθημερινότητά μας με το φορολογικό νομοσχέδιο – Τα 10 σημεία

  Υποχρεωτικά οι πληρωμές μέσω IRIS από την Πρωτοχρονιά – Ποιοι επαγγελματίες πρέπει να τις δέχονται  ΣΧΟΛΙΑ