Οικονομία

Goldman Sachs για Ελλάδα: Αυξημένες πιθανότητες για επενδυτική βαθμίδα στις αρχές του 2023

  • NewsRoom


Αυξημένες πιθανότητες δίνει στην Ελληνική οικονομία η Goldman Sachs σχετικά με την επιστροφή της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα στις αρχές του 2023.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Goldman Sachs, η ελληνική οικονομία συνέχισε την βελτίωση της, ενώ αναμένεται πως θα συνεχίσει να έχει καλύτερη απόδοση από την ευρωζώνη το 2023, με την ΕΕ και το ΔΝΤ να προβλέπουν μέση αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ στο 1,3% έναντι της πρόβλεψης για -0,1% για τη ζώνη του ευρώ.

Η ενεργειακή κρίση επιβραδύνει την εφαρμογή του βασικού δημοσιονομικού προγράμματος της Ευρώπης και την ανάκαμψη των επενδύσεων, αναφέρει η αμερικανική τράπεζα, ενώ πρόσθετες δυσκολίες υπάρχουν και από μια σειρά παράγοντες όπως η στάση απέναντι στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και οι εκλογές σε πολλά από τα κράτη – μέλη της ΕΕ.

Ωστόσο, ειδικά για την Ελλάδα, η Goldman Sachs επισημαίνει πως η φθίνουσα πορεία του χρέους της προς ΑΕΠ στο 150% έως το 2025, που υποστηρίζονται από ένα ευνοϊκό μακροοικονομικό πλαίσιο και μια μεγάλη διάρκεια της ευρωπαϊκής οικονομικής βοήθειας, αυξάνουν τις πιθανότητες για μια επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα το 2023.

Η Goldman Sachs επισημαίνει, μάλιστα, την πορεία των ελληνικών ομολόγων τα οποία διαπραγματεύονται σχεδόν σταθερά έναντι των ιταλικών από το 2021, χάρη στην προσαρμογή που έχει δείξει το τελευταίο διάστημα η ελληνική οικονομία.

Επισημαίνει επίσης τα σημαντικά δημοσιονομικά μέτρα που σχετίζονται με την ενέργεια (5,7% του ΑΕΠ το 2021-22) που είναι πιθανό να επεκταθούν το 2023, ο ονομαστικός πληθωρισμός κάτω από το μέσο όρο της Ευρωχζώνης και ο δομικός που παραμένει πάνω από το μέσο όρο της περιοχή, δείχνουν μια ώθηση στην ονομαστική ανάπτυξη.

«Χάρη σε σημαντικά δημοσιονομικά μέτρα που σχετίζονται με την ενέργεια που είναι πιθανά για να επεκταθούνέως το 2023, ο πληθωρισμός παραμένει κάτω από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ», αναφέρει.

Παράλληλα, τα δάνεια σταθερού επιτοκίου που παρέχονται μέσω των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων (EFSF και ESM) θα συνεχίσουν να μειώνουν το μερίδιό τους ως ποσοστό του ΑΕΠ τουλάχιστον μέχρι το τέλος του ορίζοντα των προβλέψεών της Goldman Sachs που τοποθετούνται στο 2027.

Η Goldman αναμένει ότι το σχετικά ισχυρότερο μακροοικονομικό υπόβαθρο και η μακρά διάρκεια της ευρωπαϊκής οικονομικής βοήθειας θα περιορίσουν τον αντίκτυπο της αύξησης των επιτοκίων στις πληρωμές τόκων της Ελλάδας κάτω από το 3% του ΑΕΠ και θα στηρίξουν τη φθίνουσα πορεία του χρέους προς το ΑΕΠ που εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 150% του ΑΕΠ έως το 2025.ΣΧΟΛΙΑ