Οικονομία & Επιχειρήσεις

Σε εφαρμογή ο ένας και μοναδικός Προσωπικός Αριθμός για όλες τις συναλλαγές μας με το Δημόσιο

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη


Τα πρώτα βήματα για την καθιέρωση ενός και μόνο προσωπικού αριθμού για όλες τις συναλλαγές με το δημόσιο κάνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τον «Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης» που θα θέσει σε δημόσια διαβούλευση μετά το Πάσχα.

Ο Προσωπικός Αριθμός θα αντικαταστήσει όλους τους υπολοίπους αριθμούς μητρώων (π.χ. Ταμείου Ασφάλισης, ΟΑΕΔ, ΑΜΚΑ) συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού της αστυνομικής ταυτότητας. Θα είναι ένας και μοναδικός και οι πολίτες θα τον χρησιμοποιούν σε όλες τις συναλλαγές τους με το κράτος ή τις επιχειρήσεις.

Αντίθετα με τον αριθμό της ταυτότητας, ο οποίος αλλάζει κάθε φορά που χρειάζεται να αλλάξουμε το συγκεκριμένο έγγραφο, ο Προσωπικός Αριθμός, θα δίνεται με τη γέννηση ή με την απόκτηση μόνιμου δεσμού με τη χώρα και θα καταργείται με το θάνατο.

Για την πλειοψηφία των πολιτών για ένα μεταβατικό στάδιο περίπου δύο ετών, ο Προσωπικός Αριθμός θα είναι ο μέχρι σήμερα Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο οποίος θα σταματήσει να ονομάζεται ΑΦΜ.

Ο Προσωπικός Αριθμός θα τυπωθεί στις νέες ταυτότητες, όταν αυτές θα ξεκινήσουν να εκδίδονται, στις αρχές του 2022.

Εκτός από την παραπάνω σημαντική μεταρρύθμιση ο «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης» θα φέρει την κατάργηση του φαξ στο Δημόσιο, την υποχρέωση των δημόσιων υπηρεσιών να συντάσσουν και να εκδίδουν δημόσια έγγραφα ηλεκτρονικά κάνοντας χρήση της ψηφιακής υπογραφής ή σφραγίδας, ενώ την ίδια δυνατότητα θα έχουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις.

Επίσης θα θεσμοθετεί την υποχρέωση του Δημοσίου να επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τους πολίτες και θα αναφέρεται στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που το κράτος παρέχεις στους πολίτες ή θα παρέχει το επόμενο διάστημα, όπως είναι η Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση και Ηλεκτρονική Εξουσιοδότηση: (παρέχονται ήδη μέσω του gov.gr) άυλη συνταγογράφηση, υπηρεσία Know your customer (KYC) για τα πιστωτικά ιδρύματα, τις ηλεκτρονικές αιτήσεις στα ΚΕΠ κ.λ.π..

Ο νέος Κώδικας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ακόμη θα καθιερώνει κανόνες ώστε όλες οι ιστοσελίδες των δημοσίων φορέων να είναι ομοιόμορφες, απλές στη χρήση τους και εύκολα προσβάσιμες.

Με άλλα λόγια θα επιχειρηθεί να αλλάξει η ταυτότητα του Δημοσίου προκειμένου να είναι ενιαία μέσα από τις ιστοσελίδες του.


ΣΧΟΛΙΑ