Οικονομία & Επιχειρήσεις

Όλα τα μέτρα του υπουργείου Εργασίας για εργαζόμενους και ανέργους-Αναλυτικά τι θα κατατεθεί στη Βουλή εντός της εβδομάδας στο «Mononews»

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Γιάννης Βρούτσης, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων


Αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες

Την αναπλήρωση του χρόνου που τίθεται σε καραντίνα ο εργαζόμενος λόγω κορονοϊού για 7 ή 14 ημέρες προβλέπει το σχέδιο νόμου που προωθεί η κυβέρνηση με τα νέα έκτακτα μέτρα για εργαζόμενους γονείς και για μισθωτούς, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Mononews», το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει 7 παρεμβάσεις μεταξύ των οποίων η μείωση του απαιτούμενου αριθμού ενσήμων από 100 σε 50 για το επίδομα ανεργίας στους εποχιακά εργαζόμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα, ενώ με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση θα παρατείνεται η εφαρμογή του καθεστώτος της τηλεργασίας έως το τέλος του έτους.

 Αναλυτικά οι παρεμβάσεις του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχουν ως εξής:

  1. Ο εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος τίθεται σε καραντίνα  επτά  ή δεκατεσσάρων  ημερών, μπορεί να καθορίσει με απόφαση του την εξ αποστάσεως εργασία. Η απασχόληση του μπορεί να φτάνει τις 3 ώρες επιπλέον κατά την διάρκεια των άλλων εργάσιμων ημερών και πρέπει να εξαντληθεί εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη της καραντίνας του εργαζόμενου και όχι πέραν από τις 31/12/2020, μέχρι της συμπλήρωσης του συνόλου των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες που παρέμεινε κατ’ οίκον. Ο εργοδότης καταβάλλει κανονικά για το χρονικό διάστημα απουσίας του ανωτέρω εργαζομένου το σύνολο των αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών. Σύμφωνα με την διάταξη, ο χρόνος αναπλήρωσης δε λογίζεται, σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης, ως υπερεργασία ή υπερωριακή απασχόληση, ούτε ως πρόσθετη εργασία, σε περίπτωση εργαζόμενου με σύμβαση μερικής απασχόλησης. Ο εργαζόμενος δε δικαιούται, κατά το χρόνο αναπλήρωσης της απουσίας του από την εργασία, καμία προσαύξηση ή αμοιβή για πρόσθετη εργασία.
  2. Οι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση νόσησης των τέκνων τους, βρεφών, προσχολικής και σχολικής ηλικίας από τον κορωνοϊό COVID -19, δικαιούνται να κάνουν χρήσης ειδικής άδειας για την ασθένεια των παιδιών για δέκα τέσσερις ημέρες ή και για μεγαλύτερο διάστημα σε περίπτωση που με ιατρική γνωμάτευση κρίνεται απαραίτητο ή σε περίπτωση νοσηλείας του παιδιού. Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα από άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στην νοσηλεία των παιδιών.

Η καταβολή των αποδοχών των γονέων που τα παιδιά τους  νοσούν λαμβάνουν τον μισθό τους κατά τα δύο τρίτα (2/3) από τον εργοδότη και κατά το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό. 

  1. Για το 2020, όπως είχε ανακοινωθεί, προβλέπεται ότι για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας για τους εποχικούς εργαζόμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα αρκούν 50-99 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ. Δηλαδή μειώνεται ο απαιτούμενος αριθμός των αναγκαίων ημερών ασφάλισης για την καταβολή του επιδόματος ανεργίας από 100 κατ’ ελάχιστον  σε 50, προκειμένου να είναι δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας διάρκειας  3 μηνών και 5 ημερών.
  2. Επεκτείνεται η χρονική διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έως 31/12/2020 για όλες τις επιχειρήσεις –εργοδότες που εντάσσονται σε αυτόν, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται. Η ρύθμιση έχει στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα έως 31/12/2020 και την αποφυγή απολύσεων κατά το χρονικό διάστημα ένταξης των εργαζομένων στον μηχανισμό.
  3. Επεκτείνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των κλάδων του τουρισμού, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά βάσει ΚΑΔ να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους έχουν τεθεί ήδη σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, για τον μήνα Οκτώβριο.

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων αυτών, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή,  είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους με βάση υπολογισμού το ποσό των 534 ευρώ που αντιστοιχεί στις 30 μέρες και τους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους.

  1. Θεσμοθετείται η οικονομική στήριξη των καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού καθώς και των ξεναγών και των τουριστικών συνοδών, μέσω της  χορήγησης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη ή δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας.

Για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, οι ανωτέρω εργαζόμενοι υποβάλλουν μονομερώς υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) και λαμβάνουν την αποζημίωση κατόπιν διενέργειας των απαραίτητων διασταυρωτικών ελέγχων με τα τηρούμενα στοιχεία. Έτσι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού  από 1/9/2020 έως 31/10/2020:

α) Καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού που είναι εγγεγραμμένοι έως την 30η/9/2020 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

β) Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον e – ΕΦΚΑ ,

γ) Οι τουριστικοί συνοδοί καθώς και τα πρόσωπα που αποφοίτησαν από τη διετούς φοίτησης σχολή ξεναγών εντός του 2019 και διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα.

 Τα πρόσωπα  είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ ανά μήνα και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ποσού αυτού, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη ή δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων supportemployees.services.gov.gr χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.

  1. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων – εργοδοτών  που δεν θα επαναλειτουργήσουν για όλη την περίοδο ή μέρος αυτής από 1/6/2020 έως 30/9/2020, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Μετά την 1/10/2020 οι παραπάνω δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, θεωρείται ότι έχουν απολυθεί αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη ενέργεια καταγγελίας της σύμβασης και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποστέλλει σχετικό αρχείο στον Ο.Α.Ε.Δ.  για τους δικαιούχους του εποχικού επιδόματος ανεργίας.


ΣΧΟΛΙΑ