τηλεργασία

Η δυνατότητα εφαρμογής του συστήματος της τηλεργασίας αποτελεί αναμφίβολα μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις που έφερε ο 21 ος...

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας

Γίνεται η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που εφαρμόζει, σε σταθερή βάση, το συνδυασμό εργασίας από το γραφείο και εργασίας...