• Οικονομία & Επιχειρήσεις

  Αυτά είναι τα έκτακτα μέτρα ενίσχυσης για εργαζόμενους και επιχειρήσεις ανάλογα με το επιδημιολογικό επίπεδο

  WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

  Γιάννης Βρούτσης και Χρήστος Σταϊκούρας


  Στη λήψη εξιδανικευμένων μέτρων για εργαζόμενους και επιχειρήσεις ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού προχώρησε χθες η κυβέρνηση.

  Οι ηγεσίες των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατέθεσαν τροπολογία  στον πτωχευτικό νόμο που ψηφίζεται την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, με την εξειδίκευση των μέτρων που ακολουθούνται ανάλογα με το επιδημιολογικό προφίλ της κάθε Περιφέρειας και τον χρωματισμό που θα ορίζει ο ΕΟΔΥ για κάθε Περιφέρεια – κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο ή πράσινο, όπως θα υποδεικνύεται από τον ΕΟΔΥ.

  Ενισχυμένα μέτρα ισχύουν στις Περιφέρειες που μπαίνουν στο κόκκινο, δηλαδή στο «πολύ υψηλό» επίπεδο κινδύνου και ηπιότερα για τις περιοχές στα επίπεδα «χαμηλό, μέτριο, υψηλό», δηλαδή τα πράσινα, κίτρινα και πορτοκαλί επίπεδα.

  Για τις Περιφέρειες που εντάσσονται στην κατηγορία «Πολύ υψηλό», προβλέπονται τα εξής:

  Για όσες επιχειρήσεις τεθούν σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή, προβλέπεται υποχρεωτική αναστολή των συμβάσεων εργασίας και δικαίωμα αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους επιχειρήσεων, τουλάχιστον για 14 ημέρες και έως το διάστημα, κατά το οποίο ορίζεται η αναστολή λειτουργίας. Για επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ κύρια δραστηριότητας (ή δευτερεύουσας με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών το 2018), προβλέπεται:

  • δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, με αναγνώριση δικαιώματος αποζημίωσης ειδικού σκοπού (534 ευρώ για 30 ημέρες) σε μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα η Περιφέρεια βρίσκεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό» και όχι λιγότερο από 14 ημέρες. Η διαδικασία είναι η συνήθης με τις δηλώσεις στο σύστημα «Εργάνη» ενώ καλύπτονται πλήρως και οι εισφορές του μισθωτού στο ύψος του ονομαστικού του μισθού. Μετά το πέρας της αναστολής, οι εργοδότες υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για ισόχρονο διάστημα με αυτόν της αναστολής.
  • δυνατότητα ένταξης εργαζομένων στον Μηχανισμό «Συν-Εργασία», για όσους εργαζόμενους δεν τεθούν σε αναστολή και
  • υποχρεωτική εφαρμογή συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας σε ποσοστό 40% των εργαζομένων που μπορούν να εργαστούν από απόσταση. Η υποχρεωτική τηλεργασίας προαναγγέλλεται στην «Εργάνη» για όσο χρονικό διάστημα η Περιφέρεια βρίσκεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό»

  Οι πορτοκαλί – κίτρινες – πράσινες Περιφέρειες

  Για τις Περιφερειακές Ενότητες που υπάγονται στις κατηγορίες «Υψηλό», «Μέτριο» και «Χαμηλό» προβλέπεται δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα η Περιφέρεια βρίσκεται στο αντίστοιχο επιδημιολογικό επίπεδο βάσει ΚΑΔ. Επίσης προβλέπεται δυνατότητα ένταξης εργαζομένων στον Μηχανισμό «Συν-Εργασία»  για όσες συμβάσεις εργασίας δεν τεθούν σε αναστολή.

  Τηλεργασία

  Σε υποχρεωτική τηλεργασία θα τίθεται μέρος των εργαζομένων ανάλογα με την επικινδυνότητα που τίθεται η περιφέρεια.  Για τις Περιφέρειες που εντάσσονται στην κατηγορία «υψηλό» (πορτοκαλί) εφαρμόζεται υποχρεωτική εξ αποστάσεως εργασίας σε ποσοστό 40% των εργαζομένων που μπορούν να εργαστούν από απόσταση. Για τις Περιφέρειες που εντάσσονται στην κατηγορία «μέτριο» (κίτρινο) εφαρμόζεται υποχρεωτική εξ αποστάσεως εργασίας σε ποσοστό 20% και στις Περιφέρειες που είναι στο «χαμηλό» επίπεδο (πράσινο) δεν υπάρχει υποχρεωτικό ποσοστό τηλεργασίας.  Στους παραβάτες των υποχρεώσεων επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ.

  Παράταση του «Συν-Εργασία» έως 31/12

  Με την ίδια τροπολογία ολοκληρώνεται η παράταση του μηχανισμού «Συν-Εργασία», όπως αυτός διαμορφώθηκε, έως το τέλος του έτους. Ειδικότερα παρατείνεται έως 31/12 η επιδότηση από το κράτος κατά 100% του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται.

  Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση  ΣΧΟΛΙΑ