Business

Tottis – Bingo: Τα γλυκά κέρδη και οι αστερίσκοι του ορκωτού

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • Άννα Διανά
O πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Τόττη (Tottis - Bingo) Κωνσταντίνος Τόττης

O πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Τόττη Κωνσταντίνος Τόττης


Αύξηση πωλήσεων και κερδών και διατήρηση των ηγετικών μεριδίων που διαθέτει στην αγορά γκοφρέτας πέτυχε πέρυσι η Tottis Bingo, o ορκωτός της οποίας εκφράζει βάση για γνώμη με επιφύλαξη σε πέντε σημεία.

Με επικεφαλής τον Κώστα Τόττη, η εταιρεία, μια εκ των μεγαλύτερων στην εγχώρια αγορά σνακ και γκοφρέτας (Amarreti), παρά την πτώση του όγκου λιανικών πωλήσεων κατάφερε να αυξήσει τον τζίρο της στα 80 εκατ. ευρώ.

Αύξηση πωλήσεων κατά 20%

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα η Tottis Bingo αύξησε τον τζίρο της κατά 19,55%  σε σχέση με την προηγούμενη οικονομική χρήση.

Λόγω της αύξησης του κόστους ενέργειας, του κόστους παραγωγής και της ανατίμησης των πρώτων υλών το  περιθώριο μικτού κέρδους κυμάνθηκε στα επίπεδα του 16,56 % το 2022 έναντι 18,11 % το 2021, ενώ τα προ φόρων κέρδη αυξήθηκαν στα 746.387 ευρώ έναντι 605.695 το 2021.

Μικρή άνοδος κατέγραψαν και τα καθαρά κέρδη που ανήλθαν σε 496.360 ευρώ από  473.129 ευρώ το 2021.

Διατήρηση των μεριδίων στην αγορά γκοφρέτας

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις  στον τομέα της γκοφρέτας, ο οποίος αποτελεί την κυριότερη πηγή εσόδων της εταιρείας , είναι χαρακτηριστικό ότι διατηρήθηκε σταθερό το μερίδιό της στην ελληνική αγορά από 41,1% το 2021 σε 41,15 % το 2022, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Nielsen.

Η εταιρεία εκτιμά ότι  η εξομάλυνση στον χώρο του λιανεμπορίου, αλλά και οι προσδοκίες για αύξηση του τουρισμού τα επόμενα χρόνια, μπορούν να  δημιουργήσουν θετικές προοπτικές για την ανάπτυξη των πωλήσεων της εταιρείας.

Θετικές οι προοπτικές και φέτος

Μάλιστα για τη φετινή χρονιά με βάση τη μέχρι τώρα πορεία αναμένει ότι  οι πωλήσεις της θα αυξηθούν κατά 20% λόγω ανατιμήσεων αλλά και περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία συνεχίζει την δυναμική της ανάπτυξη στην κατηγορία των private label, όπου είναι leader στην Ελλάδα, δημιουργώντας νέες συνεργασίες με μεγάλες αλυσίδες Super Market στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Επίσης, η εταιρεία λάνσαρε πέρυσι την νέα σειρά Amaretti 40% Less Sugar.

Ταχεία ανάπτυξη στις διεθνείς αγορές

Στα πλαίσια αυτά, σύμφωνα με τη διοίκηση, η εταιρεία αντιλαμβανόμενη την οικονομική πίεση στην εγχώρια οικονομία στρατηγικά έχει επιλέξει την έντονη και ταχεία ανάπτυξη προς τις διεθνείς αγορές.

Η εταιρεία ήδη τις δύο τελευταίες χρήσεις έχει πραγματοποιήσει πωλήσεις προς Κίνα, Αραβικές Χώρες, Κορέα, στη Λατινική Αμερική, Χιλή, Περού και αναμένεται μεγαλύτερη ανάπτυξη στις Αραβικές Χώρες του Κόλπου με νέα προϊόντα και νέες συμφωνίες.

Οι επιφυλάξεις του ορκωτού

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη εκφράζει ο ορκωτός λογιστής, που υπογράφει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, σε πέντε σημεία και ειδικότερα:

1. Δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των άυλων και ενσώματων παγίων συνολικού ποσού 3,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι 550.000  αφορούν την παρούσα χρήση, με συνέπεια η αξία των άυλων και ενσώματων παγίων, και των Ιδίων Κεφαλαίων να εμφανίζονται αυξημένα κατά 3.200.000,00 ευρώ και τα αποτελέσματα χρήσεως αυξημένα κατά 550.000,00 ευρώ.

2. Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ύψους 384.000, με συνέπεια τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά  384.000 ευρώ.

3. Στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση, συνολικού ποσού ευρώ 640.000. διενεργηθεί απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 640.000 και τα αποτελέσματα χρήσεως αυξημένα κατά 160.000.

4. Δεν έχει διενεργηθεί απομείωση επί αποθεμάτων ποσού 380.000 ευρώ με αποτέλεσμα η αξία των αποθεμάτων και των ιδίων κεφαλαίων να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα κατά 380.000 ευρώ.

5. Στο λογαριασμό «Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία», απεικονίζεται η αξία κτήσης μετοχών ανωνύμων εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο. Η εύλογη αξία των μετοχών ανέρχεται συνολικά στο ποσό ευρώ 1.000,00 και είναι μικρότερη της αξίας κτήσεώς τους κατά ποσό ευρώ 1.059.000,00. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση αυτών των μετοχών, για την προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ 1.059.000,00, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.

Διαβάστε επίσης:

Ελαιόλαδο: Γιατί είναι στα ύψη οι τιμές

Μάρτιν Μπραντενμπούργκερ (Lidl): Πότε θα πέσουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ

Καράλης: Από το εξωτερικό 1 στα 2 ευρώ που μπαίνουν στα ταμεία της ηπειρωτικής γαλακτοβιομηχανίαςΣΧΟΛΙΑ