Business

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα της Ελλάκτωρ–Οι αποφάσεις του Αν. Καλλιτσάντση στους 4 πρώτους μήνες 

A. Καλλιτσάντσης. Πρόεδρος Ελλάκτωρ

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης. Διευθύνων σύμβουλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ


Προβλέψεις για φόρους και αναγνώριση ζημιών από έργα στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, συνολικού ύψους 160 εκατ. ευρώ, ενσωμάτωσε στα αποτελέσματα της για το 9μηνο η Ελλάκτωρ, παράλληλα με την αναδιοργάνωση που επιχειρεί, με τον διευθύνων σύμβουλό της, Αναστάσιο Καλλιτσάντση, να εξηγεί: «Η επιτακτική ανάγκη οργανωτικής και λειτουργικής αλλαγής στον κλάδο της Κατασκευής με στόχο την επιστροφή στην κερδοφορία, επιβεβαιώνεται πλήρως από τις επιπτώσεις που είχαν τα έργα των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής και το τρίτο τρίμηνο στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.»

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Ελλάκτωρ, τα ενοποιημένα αποτελέσματα 9μήνου περιλαμβάνουν πρόβλεψη για παρακρατούμενους φόρους από τη δραστηριότητα των παραχωρήσεων, ύψους 10 εκατ., ενώ τα εναπομείναντα 150 εκατ. προέρχονται από τη δραστηριότητα της κατασκευής (θυγατρική ΑΚΤΩΡ) στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή και μεταξύ άλλων αφορούν σε: Οριστικοποίηση της ζημιάς  από την ανάληψη υποχρεώσεων λόγω αδυναμίας συνεταίρου στη Ρουμανία που ανέρχεται σε 28,9 εκατ. ευρώ. Αναγνώριση ζημιάς έργων στη Ρουμανία ύψους 46,6 εκατ. λόγω: α) επαναξιολόγησης κερδοφορίας από την αλλαγή των συνθηκών εκτέλεσης των έργων και β) των κριτηρίων που θέτει το νέο πρότυπο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες». Πρόβλεψη κόστους αποχώρησης από το έργο ISF (κτηριακό) στο Κατάρ, 18,9  εκατ. ευρώ και ζημιά από λύση συγγενούς εταιρείας στο εξωτερικό ύψους 8,9 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, ως προς το έργο ISF στις 13.6.2018 η διοίκηση του Οµίλου συµφώνησε µε τον συνέταιρο στην ΚΞ ΑΚΤΩΡ – Al Jaber, µε έδρα στο Κατάρ, την αποχώρηση της θυγατρικής ΑΚΤΩΡ από το σχήµα και την εκτέλεση του έργου.  Η συνολική ζηµιά από τη συµµετοχή του Οµίλου στο εν λόγω έργο ανήλθε σε 58,9 εκατ. ευρώ, η οποία έχει ήδη επιβαρύνει τα αποτελέσματα και την καθαρή θέση του Οµίλου.

Όπως επίσης υπογράμμισε ο κ. Καλλιτσάντσης η Ελλάκτωρ «έχει λάβει μία σειρά από μέτρα στις διεθνείς της δραστηριότητες ώστε η εστίαση να μην είναι μόνο στο ανεκτέλεστο, αλλά και στη μελλοντική κερδοφορία. Τα μέτρα στοχεύουν στο να διασφαλίσουν πως εφεξής η κατασκευή δεν θα αντισταθμίζει την κερδοφόρα απόδοση των άλλων δραστηριοτήτων μας. Η Ελλάκτωρ εδώ και τέσσερις μήνες έχει εκκινήσει μία διαδικασία ανασυγκρότησης, με τη Διοίκηση να υλοποιεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα όλες τις μεταρρυθμίσεις που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων τον Ιούλιο του 2018. Αυτό θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε προκειμένου ο Όμιλος να μπορεί να επιστρέψει και πάλι μακροχρόνια αξία στους μετόχους». 

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης που επιχειρείται οριστικοποιήθηκε η τοποθέτηση του Αλέξανδρου Εξάρχου, ως επικεφαλής της ΑΚΤΩΡ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (αρχικά είχε χαρακτηριστεί ως μεταβατική) «δεδομένης της εξαιρετικά επιτυχημένης πορείας του αυτούς τους τέσσερις μήνες στην προσπάθεια για αναδιάταξη της ΑΚΤΩΡ» όπως σημειώνουν κύκλοι της διοίκησης.

Ακόμη, στην ΑΚΤΩΡ έχει αντικατασταθεί το σύνολο των διευθυντικών στελεχών στα Κεντρικά (Διευθύνων Σύμβουλος, Οικονομικός Διευθυντής, Νομικός Σύμβουλος), ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν γίνει αλλαγές και σε υπεύθυνους έργων στα Βαλκάνια. Στη Διοίκηση της ΑΚΤΩΡ δεν συμμετέχει πλέον κανένα πρόσωπο που είχε άμεση εμπλοκή σε ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης τα τελευταία χρόνια.

Έχει διοριστεί Επιχειρησιακός Διευθυντής ειδικά για την ΑΚΤΩΡ που υποστηρίζεται από task force, το Νομικό Σύμβουλο, τον Οικονομικό Διευθυντή και εξειδικευμένο εξωτερικό σύμβουλο.  Έχει επιλεγεί και θα αρχίσει να εργάζεται για την ΑΚΤΩΡ εντός Δεκεμβρίου, Εμπορικός Διευθυντής.

Για την οργανωτική και λειτουργική αναδιάταξη του κλάδου της κατασκευής (ΑΚΤΩΡ) διενεργείται αξιολόγηση με την υποστήριξη ειδικού εξωτερικού συμβούλου με έμφαση στα Βαλκάνια, έχουν εισαχθεί διαδικασίες παρακολούθησης ρευστότητας, κόστους και πορείας εργασιών ανά χώρα και ανά εργοτάξιο σε μηνιαία βάση, ενώ έχουν τεθεί σε εφαρμογή ασφαλιστικές δικλείδες για την υποβολή προσφορών και στην υλοποίηση έργων εκτός Ελλάδος, ώστε να προστατεύεται η κερδοφορία. Επανεξετάζονται όλα τα έργα με στόχο την απόσυρση από τα ζημιογόνα όπως από το ISF στο Κατάρ.

Το μερίδιο αγοράς της ΑΚΤΩΡ στα έργα υποδομών στην Ελλάδα είναι περίπου 40%, με 1,6 δις ανεκτέλεστο στο εννεάμηνο κι επιπλέον έργα 166 εκατ. ευρώ μετά τις 30.09.18.

Σε επίπεδο Ομίλου υλοποιούνται μεταρρυθμίσεις Εταιρικής Διακυβέρνησης με υποστήριξη ειδικού εξωτερικού συμβούλου, υπό την επίβλεψη του προέδρου, Γιώργου Προβόπουλου και ολοκληρώθηκαν οι αλλαγές και στα 21 Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών. Μεταξύ άλλων έχει επιλεγεί και θα αρχίσει να εργάζεται από τον Ιανουάριο, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου και  Διευθυντής Πληροφορικής Ομίλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Ελλάκτωρ: Τα ισχυρά αποτελέσματα Παραχωρήσεων και Αιολικών αντισταθμίστηκαν από τα πιο αδύναμα της Κατασκευής

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ελλάκτωρ: Τα ισχυρά αποτελέσματα Παραχωρήσεων και Αιολικών αντισταθμίστηκαν από τα πιο αδύναμα της Κατασκευής

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Παρελθόν από τα ΔΣ των θυγατρικών, REDS και ΕΛΤΕΞ Άνεμος, ο Δ. ΧατζηγρηγοριάδηςΣΧΟΛΙΑ