Business

Τι διαπραγματεύεται με τις τράπεζες η διοίκηση της Ελλάκτωρ και σε ποιους επιχειρηματικούς τομείς εστιάζει

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • Τέτη Ηγουμενίδη

O πρόεδρος της Ελλάκτωρ, Γιώργος Προβόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος, Αναστάσιος Καλλιτσάντσης


Την αναδιάρθρωση του δανεισμού της Ελλάκτωρ διαπραγματεύεται με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες η διοίκηση του ομίλου, όπως εξηγήθηκε χθες κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων, στην οποία έγινε αναλυτική παρουσίαση των όσων έχουν γίνει τον τελευταίο ένα χρόνο, από τον πρόεδρο, Γιώργο Προβόπουλο και τον διευθύνοντα σύμβουλο, Αναστάσιο Καλλιτσάντση.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή επί των χρηματοοικονομικών της Ελλάκτωρ, Εμμανουήλ Χρηστέα (από τα ανώτατα στελέχη που προσελήφθησαν τον τελευταίο ένα χρόνο) επιδιώκεται να συμφωνηθεί μια νέα δομή για τον δανεισμό του ομίλου με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον μέχρι το 2026. Η διοίκηση του κατασκευαστικού ομίλου απαντώντας σε ερώτημα για το αν σχεδιάζει την έκδοση ομολόγου, σημείωσε πως είναι κάτι που την ενδιαφέρει, αλλά δεν περιλαμβάνεται στον άμεσο σχεδιασμό της.

Το συνολικό ύψος των δανείων της Ελλάκτωρ, στο τέλος του 2018 (τελευταία δημοσιοποιημένα στοιχεία) ήταν 1.416,3 εκατ. ευρώ (1.386,6 εκατ. στο τέλος του 2017). Στο προαναφερόμενο νούμερο συμπεριλαμβάνονται τα δάνεια των Παραχωρήσεων της Αττικής Οδού και του αυτοκινητοδρόμου Μορέας, ύψους 506,8 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, όπως εκτιμάται, ο δανεισμός που επιχειρείται να αναδιαρθρωθεί είναι ύψους 909,4 εκατ. ευρώ. Η χρήση του 2018 έκλεισε με ταμειακά διαθέσιμα ύψους 479,4 εκατ. ευρώ για το σύνολο του ομίλου, τα συνολικά έσοδα ήταν 1.857,3 εκατ. ευρώ και το τελικό αποτέλεσμα ζημιές 124,6 εκατ. ευρώ, επηρεασμένα από την εγγραφή ζημιών του κλάδου της κατασκευής.

Στην ομιλία του προς τους μετόχους ο κ. Καλλιτσάντσης έκανε μια μεγάλη αναφορά στα βήματα που έχουν γίνει για την αλλαγή των διαδικασιών, την οργάνωση και τη μείωση του κόστους λειτουργίας της Ελλάκτωρ. Μεταξύ άλλων ανέφερε πως μόνον από τις συμβάσεις που σχετίζονται με την πληροφορική, η επιχείρηση πέτυχε εξοικονόμηση που κυμαίνεται από 6% έως και 58% σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ καταλήγοντας είπε: «Το έργο που αναλάβαμε είναι κολοσσιαίο και προφανώς δεν ολοκληρώνεται σε ένα χρόνο. Αυτό που ξεκίνησε πέρυσι στη γενική συνέλευση της Ελλάκτωρ ήταν αλλαγή μόνο ως προς τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η δουλειά που γίνεται και πρέπει να γίνει στην είναι μία επίπονη και χρονοβόρα εξελικτική διαδικασία, αλλά όπως πρεσβεύει και το νέο μας εταιρικό δόγμα: Η αξία βρίσκεται στην εξέλιξη.»

Σύμφωνα επίσης με τον κ. Καλλιτσάντση, για την θυγατρική στις κατασκευές, ΑΚΤΩΡ, η τάση συρρίκνωσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, καθιστά μονόδρομο τη βελτίωση της οργανωτικής και επιχειρησιακής της λειτουργίας εκτός συνόρων, προκειμένου να διεκδικήσει και να εκτελέσει κερδοφόρα έργα που δημοπρατούνται σε χώρες που έχει ήδη παρουσία.

Υπό αυτό το πρίσμα, η προσοχή της εταιρείας εστιάζει σε τρεις τομείς:

1. Στενή παρακολούθηση της Κατασκευής με έμφαση στη ρευστότητα, το κόστος και το ρίσκο.

2. Διεκδίκηση έργων στα οποία έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως τα υψηλά τεχνικά, οι σήραγγες, οι μεγάλες γέφυρες, τα έργα μετρό και οι βιολογικοί καθαρισμοί, καθώς εκτός από μεγαλύτερες πιθανότητες αίσιας έκβασης στη διεκδίκηση, αυτά τα έργα προσφέρουν μεγαλύτερη ορατότητα ως προς την κερδοφόρα εκτέλεσή τους.

3. Περαιτέρω διείσδυση σε χώρες όπου έχει εγκαθιδρύσει ισχυρή παρουσία, γνωρίζει καλύτερα το περιβάλλον, έχει εξοικειωθεί με τις ιδιαιτερότητες και ως εκ τούτου παρουσιάζουν μικρότερο ρίσκο.

Για την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, σε σχέση με νέα έργα, η εταιρεία εστιάζει στην Εγνατία Οδό και τους τρεις κάθετους άξονές της, στην Υποθαλάσσια Ζεύξη της Σαλαμίνας και στο Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης. Επιπλέον, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με την επέκταση υφιστάμενων συμβάσεων έργων παραχώρησης (Αττική Οδός, Μορέας και Ολυμπία Οδός), ενώ σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες ενδέχεται να εμφανιστούν στη δευτερεύουσα αγορά υφιστάμενων έργων παραχώρησης.

Για την ΗΛΕΚΤΩΡ, το επιχειρηματικό πλάνο προβλέπει τη διατήρηση και επέκταση των υπαρχόντων συμβολαίων της, καθώς και τη διεκδίκηση οποιωνδήποτε ευκαιριών προκύψουν για ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα. Παράλληλα, εστιάζει στη διεύρυνση των τεχνικών της δεξιοτήτων προκειμένου να μπορεί να δραστηριοποιηθεί περαιτέρω αποδοτικά εκτός συνόρων στο μέλλον.

Για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, πέραν της συνεπούς υλοποίησης του υπάρχοντος επενδυτικού πλάνου και της αποτελεσματικής διαχείρισης του παρόντος χαρτοφυλακίου έργων, θα εκτιμηθούν οι δυνατότητες επέκτασης σε επιλεγμένες χώρες και η δραστηριοποίηση σε έργα EPC. Πιο συγκεκριμένα σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, που προβλέπει την κατασκευή 5 νέων αιολικών πάρκων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 196 MW μέχρι το τέλος του έτους, ώστε η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Κλάδου να προσεγγίσει τα 500 MW, από 296 MW που είναι σήμερα.

Αναφορικά με την μαρίνα του Αλίμου (η πιο πρόσφατη παραχώρηση που έχει αναλάβει η Ελλάκτωρ) ο όμιλος έχει στόχο να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες ανάπτυξης που δίδονται από το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, με χρήσεις τουρισμού, πολιτισμού και αναψυχής, γραφειακούς και εμπορικούς χώρους, χώρους ναυταθλητισμού και εστίασης, στις πέντε ζώνες χρήσεων και λειτουργιών αυτής με τη μέγιστη επιτρεπόμενη εκμετάλλευση των 18.520 τ.μ., υλοποιώντας συνολικές επενδύσεις της τάξης των 50 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την μεγαλύτερη μαρίνα των Βαλκανίων με 1.100 θέσεις ελλιμενισμού και χερσαία ζώνη προς αξιοποίηση συνολικής επιφάνειας 210.000 τ.μ. Όπως εκτιμάται τα έργα θα ξεκινήσουν στο τέλος του 2020.

Προηγουμένως ο πρόεδρος του ομίλου, Γιώργος Προβόπουλος, έκανε επίσης έναν συνοπτικό απολογισμό για τον χρόνο που πέρασε αναφέροντας, μεταξύ άλλων: «Σε επίπεδο οργανωτικής δομής έγιναν, επίσης, μεγάλα βήματα προόδου, καθώς ολοκληρώθηκε ένας ευρύς κύκλος ενδυνάμωσης της ομιλικής μας λειτουργίας στο υψηλότερο διοικητικό επίπεδο, με την προσέλκυση από την αγορά αλλά και με την ανάδειξη μέσα από τους κόλπους της εταιρείας αξιόλογων, ικανών και έμπειρων στελεχών. Ειδικότερα, η επιτελική ομάδα των ομιλικών υπηρεσιών ενισχύθηκε με την πρόσληψη 6 νέων στελεχών που ανέλαβαν καθήκοντα σε τομείς, όπου ο Όμιλος στο παρελθόν, δεν είχε δώσει την πρέπουσα βαρύτητα. Έτσι, από τον Αύγουστο του 2018 και μετά, ο Όμιλος απέκτησε διαδοχικά Οικονομικό Διευθυντή, Επιχειρησιακό Διευθυντή, νέο Νομικό Σύμβουλο, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας, Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και Διευθυντή Πληροφορικής. Επιπλέον, συστηματοποιήθηκε η σύνταξη των επιχειρηματικών σχεδίων κατά τομέα δραστηριότητας, με πνεύμα όμως και φιλοσοφία Ομίλου, ώστε να αποφεύγονται άγονες αυτονομιστικές πρακτικές και να ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των επιχειρηματικών μονάδων, κάτι το οποίο απέτρεπαν μέχρι πρόσφατα τα τεχνητά τείχη που είχαν υψωθεί στους επιμέρους τομείς, που λειτουργούσαν δίκην σιλό».

Σύμφωνα με τον κ. Προβόπουλο στην ατζέντα του Δ.Σ. θα βρεθούν σύντομα η αναθεώρηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, η επανεξέταση του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και ο εμπλουτισμός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.


ΣΧΟΛΙΑ