Ναυτιλία

Τι δείχνουν οι δείκτες για την ναυλαγορά ξηρού φορτίου

ναυλαγορά ναυτιλία


Βελτίωση παρουσίασε η ναυλαγορά στην πλειονότητα των πλοίων ξηρού φορτίου την εβδομάδα 15-18 Απριλίου 2019. 

Σύμφωνα με ναυτιλιακούς αναλυτές, βελτίωση παρουσίασε η ναυλαγορά των πλοίων τύπου CAPESIZE με τους ναύλους στην διαδρομή C5 από την Δυτική Αυστραλία προς την Κίνα να διατηρούνται  μεταξύ $5.20-5.40 ανά τόνο και με τον όγκο των φορτίων μέχρι και τις αργίες του Πάσχα να έχει περιοριστεί.

Παράλληλα, το κλίμα της αγοράς στην Βραζιλία ήταν θετικό κυρίως λόγω της είδησης σχετικά με την δικαστική απόφαση που επιδόθηκε στην Vale, με βάση την οποία δίδεται η άδεια να συνεχίσει τις δραστηριότητες της στο ορυχείο του Brucutu γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα και οι τιμές των FFAs να ενισχυθούν σημαντικά.

Ως εκ τούτου, ο δείκτης C3 στην διαδρομή από την Βραζιλία προς την Κίνα έκλεισε την Πέμπτη ανοδικά στα $12.914 ανά τόνο καθώς επίσης και ο C5, ο οποίος σημείωσε άνοδο $0.322 ανά τόνο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα στα $5.345 ανά τόνο. Επίσης, στην αρχή της εβδομάδας σημάδια κινητικότητας παρουσίασε και η αγορά του Βόρειου Ατλαντικού όμως οι αναφορές σε σχετικές ναυλώσεις ήταν περιορισμένες.

Τέλος, ο δείκτης BCI  στο κλείσιμο διαμορφώθηκε στις 490 μονάδες με εβδομαδιαία άνοδο της τάξεως των 72 μονάδων σε σχέση με το αντίστοιχο κλείσιμο της προηγούμενης εβδομάδας και με τον δείκτη του μέσου όρου στις πέντε βασικές διαδρομές χρονοναύλωσης να διαμορφώνεται στις $ 6,624 ημερησίως με εβδομαδιαία κέρδη της τάξεως των $887.

PANAMAXES/KAMSARMAXES

Στον Ατλαντικό, η αγορά κινήθηκε με θετικό πρόσημο την εβδομάδα που πέρασε καθώς ο όγκος των φορτίων σε ορυκτά, σιτηρά και λιπάσματα ήταν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Επίσης, η διαθέσιμη χωρητικότητα της Ευρώπης ήταν μειωμένη με αποτέλεσμα και οι ναύλοι σε όλες τις διαδρομές να ενισχυθούν.

Ενδεικτικά, πληροφορίες ανέφεραν την ναύλωση πλοίου χωρητικότητας 82k dwt με παράδοση στο Γιβραλτάρ σε κυκλικό υπερατλαντικό ταξίδι στα $11k ημερησίως ενώ άλλες πηγές ισχυρίζονται ότι κάποια πλοία σε παρόμοια ταξίδια συμφώνησαν ακόμη και στα επίπεδα των $12k ημερησίως.

Επίσης, θετικό παρέμεινε το κλίμα της αγοράς των ανατολικών ακτών της Νοτίου Αμερικής με τον όγκο των φορτίων να παραμένει σε υγιή ροή ενώ σημαντική στήριξη παρείχαν και τα φορτία ορυκτών από την νότιο Αφρική.

Ενδεικτικά, πληροφορίες ανέφεραν την ναύλωση πλοίου χωρητικότητας 82k dwt από την Νότιο Αμερική προς την Νοτιοανατολική Ασία στα $15.5k + $550k(bb). Η εικόνα της αγοράς του Ειρηνικού ήταν θετικότερη σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, καθώς ο όγκος των νέων απαιτήσεων αυξήθηκε ενώ η κινητικότητα σε ναυλώσεις λόγω των Αργιών του Πάσχα ήταν αυξημένες.

Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε μικρή αύξηση των απαιτήσεως σε ταξίδια Ινδονησίας και Βόρειου Ειρηνικού, ενώ παράλληλα η ροή των απαιτήσεων από την Ανατολική Αυστραλία παρέμεινε σταθερή με αποτέλεσμα και τα επίπεδα των ναύλων να ενισχυθούν. Ενδεικτικά, πληροφορίες ανέφεραν την ναύλωση πλοίου οικονομικής κατανάλωσης τύπου kamsarmax διαθέσιμο στην μεσαία Κίνα σε κυκλικό ταξίδι Βόρειου Ειρηνικού με φορτίο σιτηρών στα $9.2k ημερησίως, ενώ παράλληλα στην αγορά της Ανατολικής Αυστραλίας στην αρχή της εβδομάδας αναφέρθηκε η ναύλωση πλοίου χωρητικότητας 81,700 dwt διαθέσιμο στην Ιαπωνία σε ταξίδι μέσω της Αυστραλίας προς την περιοχή της Σιγκαπούρης-Ιαπωνίας στα $8.3k ημερησίως.

Τέλος, στα ταξίδια μέσω Ινδονησίας πληροφορίες ανέφεραν την ναύλωση πλοίου χωρητικότητας 76,800 dwt με παράδοση στην Ταϊβάν σε ταξίδι μέσω της Ινδονησίας προς την περιοχή της Σιγκαπούρης-Ιαπωνίας στα $9k ημερησίως. Ο δείκτης BPI την Πέμπτη 18/4/2019 έκλεισε ανοδικά στις 1162 μονάδες.

SUPRAMAXES/ULTRAMAXES 

Αμετάβλητη παρέμεινε η αγορά του Kόλπου της Αμερικής την εβδομάδα που πέρασε με περιορισμένο τον αριθμό των απαιτήσεων σε fronthaul ταξίδια ενώ οι ναύλοι παρέμειναν στάσιμοι.

Ενδεικτικά, τα υπερατλαντικά ταξίδια σε ultramaxes κυμάνθηκαν περίπου στα $13.5k ενώ παράλληλα πληροφορίες ανέφεραν την ναύλωση πλοίου παρόμοιου τύπου προς την Ινδία στα $19k ημερησίως.

Επίσης, δραστήρια παρέμεινε η αγορά των ανατολικών ακτών της Νοτίου Αμερικής όμως τα επίπεδα των ναύλων, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, δεν παρουσίασαν μεταβολές. Ενδεικτικά, πληροφορίες ανέφεραν την ναύλωση πλοίου χωρητικότητας 61,400 dwt  προς την Κίνα στα $13.6k +$360k (bb), ενώ σε υπερατλαντικά ταξίδια οι ναύλοι σε παρόμοιου τύπου πλοία κυμάνθηκαν στα υψηλά επίπεδα των $12k ημερησίως.

Έλλη Πατέρα
Έλλη Πατέρα

Στην Ευρώπη η αγορά ήταν δραστήρια και η διαθέσιμη χωρητικότητα σχετικά περιορισμένη ενώ αντίθετα στην περιοχή της Μεσογείου/Μαύρης Θάλασσας παρέμεινε αμετάβλητη χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές στα επίπεδα των ναύλων.

Παράλληλα, η αγορά του Ειρηνικού στις περισσότερες διαδρομές ενισχύθηκε καθώς παρατηρήθηκε αύξηση των απαιτήσεων από τα βόρεια. Ενδεικτικά, πληροφορίες ανέφεραν την ναύλωση πλοίου χωρητικότητας 58k dwt διαθέσιμο στην Κορέα σε ταξίδι Bόρειου Ειρηνικού άνω των $8k ημερησίως, ενώ σε backhaul ταξίδια άλλο παρόμοιας χωρητικότητας πλοίο διαθέσιμο στην Ιαπωνία σε ταξίδι προς την Bόρεια Ευρώπη συμφώνησε στα χαμηλά επίπεδα των $4k ημερησίως.

Επιπροσθέτως, η διαθέσιμη spot/prompt χωρητικότητα της Nοτιοανατολικής Ασίας περιορίστηκε αρκετά και σε συνδυασμό με τις νέες απαιτήσεις που εμφανίστηκαν στην αγορά οι ναύλοι ενισχύθηκαν. Ενδεικτικά, πληροφορίες ανέφεραν την ναύλωση πλοίου χωρητικότητας 58k με παράδοση στην Σιγκαπούρη σε ταξίδι μέσω της Ινδονησίας προς την Nοτιοανατολική Ασία στα $9.2k ημερησίως.

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την ενίσχυση των ναύλων η ζήτηση σε χρονοναυλώσεις μεγαλύτερης περιόδου παρέμεινε περιορισμένη. Ενδεικτικά, αναφέρθηκε η χρονοναύλωση πλοίου χωρητικότητας 64k διαθέσιμο στην Nότιο Κίνα για περίπου 4-6 μήνες στα $10k ημερησίως.  Ο δείκτης BSI την Πέμπτη 18/4/2019 έκλεισε ανοδικά στις 732  μονάδες.

HANDYSIZE

Στον Ατλαντικό, οι ναύλοι γενικά παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα. Την μεγαλύτερη πτώση παρουσίασε η αγορά του Κόλπου της Αμερικής λόγω της υπερπροσφοράς του διαθέσιμου τονάζ ενώ παράλληλα τα φορτία ήταν λιγότερα.

Ενδεικτικά, πληροφορίες ανέφεραν την ναύλωση πλοίου χωρητικότητας 34k βάσει aps προς την Ανατολική Μεσόγειο στα $5.5k ημερησίως. Αντίθετα, στον Ειρηνικό η ναυλαγορά κινήθηκε θετικότερα με τους ναύλους σε σχεδόν όλες τις διαδρομές να κινούνται ανοδικά ενώ η κινητικότητα στην αρχή της εβδομάδας ήταν αυξημένη όμως με την πάροδο των ημερών λόγω του Πάσχα των καθολικών σταδιακά μειώθηκε.

Ενδεικτικά, στα κυκλικά ταξίδια Βόρειου Ειρηνικού σε μεγαλύτερης χωρητικότητας πλοία της κατηγορίας οι ναύλοι από τα μεσαία-υψηλά επίπεδα των $6k ημερησίως που ναυλώνονταν την προηγούμενη εβδομάδα ενισχύθηκαν κοντά στα $8k ημερησίως, ενώ νοτιότερα καθώς παρατηρήθηκε αύξηση των φορτίων άνθρακα, αναφέρθηκε συμφωνία σε μεγάλης χωρητικότητας πλοίο σε ταξίδι από την Ινδονησία προς τις Φιλιππίνες, ακόμη και στα μεσαία-υψηλά επίπεδα των $9k ημερησίως.

Αύξηση των φορτίων αλατιού, σιτηρών και ορυκτών παρατηρήθηκε και από την Αυστραλία, με αποτέλεσμα προκειμένου οι ναύλοι να παραμείνουν ανταγωνιστικοί οι ναυλωτές να επικεντρωθούν σε διαθέσιμο τονάζ στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ο δείκτης BΗSI  την Πέμπτη  18/4/2019 έκλεισε πτωτικά στις 390 μονάδες.

bulker ναυτιλία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Γ. Κούστας: Η κίνηση της Danaos Corporation για να αυξήσει την τιμή της μετοχής της

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ο «γόρδιος δεσμός» των αδερφών Γουρδομιχάλη

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ:  Ευ. Πιστιόλης: Η Top Ships μπαίνει στον «χάρτη» της Maxim

 ΣΧΟΛΙΑ