Ναυτιλία

Σ. Παληός: Τι συμβαίνει με τη μετοχή της Performance Shipping;

Σ. Παληός: Αλλαγή πλεύσης για την Performance Shipping

Συμεών Παληός, εφοπλιστής


Επιστολή προειδοποίησης από το χρηματιστήριο του Nasdaq έλαβε, για δεύτερη φορά από τις αρχές του 2019, η ναυτιλιακή Performance Shipping (πρώην Diana Containerships), συμφερόντων του εφοπλιστή Συμεών Παληού, καθώς η τιμή της μετοχής της έχει παραμένει και πάλι για μεγάλο χρονικό διάστημα σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά προβλέπει ο κανονισμός της αγοράς.

Ειδικότερα, οι κοινές μετοχές της εταιρείας επί 30 συνεχόμενες συνεδριάσεις, από τις 24 Ιουλίου 2019 έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2019, διαπραγματεύονται κάτω από το ελάχιστο όριο του ενός δολαρίου.  Η περίοδος χάριτος που έχει στη διάθεση της η εισηγμένη από τις χρηματιστηριακές αρχές προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για να αυξηθεί η τιμή της μετοχής της, είναι 180 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 4 Μαρτίου 2020.

Η Performance Shipping ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να παρακολουθεί στενά την τιμή κλεισίματος των κοινών μετοχών της κατά την περίοδο χάριτος και στη συνέχεια θα εξετάσει τις επιλογές που έχει, συμπεριλαμβανομένου του reverse split, προκειμένου να συμμορφωθεί με όσα προβλέπει ο κανονισμός του Nasdaq. Επίσης υποστήριξε ότι μπορεί να επιλύσει το θέμα αν το κλείσιμο των κοινών της μετοχών παραμείνει στο ένα δολάριο ή και υψηλότερα για τουλάχιστον 10 συνεχόμενες συνεδριάσεις κατά την διάρκεια των 180 ημερών που έχει λάβει διορία.

Αν δεν τα καταφέρει μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα που έχει λάβει διορία αλλά η εταιρεία πληροί όλα τα άλλα προαπαιτούμενα για την παραμονή της στο χρηματιστήριο, τότε μπορεί να δικαιούται επιπλέον 180 ημέρες περίοδο χάριτος.

Σημειώνεται ότι η Performance Shipping είχε βρεθεί στην ίδια θέση και είχε λάβει ανάλογη επιστολή στα μέσα Ιανουαρίου 2019, με την τότε περίοδο χάριτος να λήγει στις 9 Ιουλίου 2019. Τότε η εταιρεία ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών αξίας μέχρι 6 εκατ. δολαρίων.

Η μετοχή της ναυτιλιακής από τις 21 Μαρτίου άρχισε να διαπραγματεύεται πάνω από το όριο του ενός δολαρίου, ωστόσο, δεν κατόρθωσε να βρεθεί πολύ υψηλότερα, με αποτέλεσμα από τις 10 Ιουνίου και μετά να υποχωρήσει εκ νέου, σημειώνοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα διακυμάνσεις πέριξ της συγκεκριμένης τιμής.

Σήμερα, κατά το ξεκίνημα της συνεδρίασης ο τίτλος διαπραγματεύονταν στα 0,94 δολάρια καταγράφοντας απώλειες 3,62%.