Business

ΡΑΕ: Πάνω από 100 ελληνικές βιομηχανίες ζητούν εξαίρεση από περικοπές φυσικού αερίου- Πλατφόρμα εθελοντικών περικοπών

Αθανάσιος Δαγούμας, πρόεδρος ΡΑΕ

Αθανάσιος Δαγούμας, πρόεδρος ΡΑΕ


Περισσότερες από 100 είναι οι ελληνικές βιομηχανίες που προσέρχονται με αιτήσεις στη ΡΑΕ, για να εξαιρεθούν ως σημαντικές βιομηχανίες από τις περικοπές στο φυσικό αέριο, αξιοποιώντας τη σχετική Οδηγία.

Μάλιστα είχε ζητηθεί παράταση για την κατάθεση των σχετικών φακέλων μέχρι τις 20 Οκτωβρίου και τελικά δόθηκε από τη ΡΑΕ προθεσμία μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να δοθεί χρόνος στις υπηρεσίες της Ρυθμιστικής Αρχής να αξιολογήσουν τις αιτήσεις και να καταρτίσουν τη σχετική λίστα μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Σημειώνεται, ότι οι πλέον σημαντικές βιομηχανίες της λίστας θα μπουν τελευταίες στη σειρά περικοπών, ενώ τόσο η αξιολόγησή τους όσο και η κατάρτιση της τελικής λίστα είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη και πολυπαραγοντική διαδικασία.

Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη εξίσωση, που εξαρτάται από πολλά δεδομένα, αφού η  Οδηγία για εξαίρεση από τις περικοπές φυσικού αερίου είναι πολύ ανοιχτή με κριτήρια που δίνουν τη δυνατότητα σε πολλές βιομηχανίες να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους. Οι μεγαλύτερες βιομηχανίες παρουσιάζουν πιο πλήρεις και επαγγελματικούς φακέλους έχοντας αναθέσει σε μεγάλους Συμβούλους τη διαδικασία, ωστόσο πρόθεση της ΡΑΕ είναι να μην αποκλείσει και μικρότερους αν πληρούν κάποια καθοριστικά κριτήρια.

Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα στα κράτη- μέλη να εξαιρούν μεγάλους καταναλωτές φυσικού αερίου που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες που αξιολογούνται ως κρίσιμα και στρατηγικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας. Ως κρίσιμοι κοινωνικοί τομείς ορίζονται η υγεία, η ασφάλεια και το περιβάλλον, η άμυνα, τα διυλιστήρια και τα τρόφιμα. Κρίσιμοι επίσης θεωρούνται οικονομικοί τομείς ή βιομηχανίες που είναι μέρη διασυνοριακών εφοδιαστικών αλυσίδων και προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες κρίσιμες όχι μόνο σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αξιολογείται επίσης η δυνατότητα υποκατάστασης του φυσικού αερίου με άλλα καύσιμα, καθώς και οι επιπτώσεις στις εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης από την υποχρεωτική διακοπή της λειτουργίας της.

Στο πλαίσιο αυτό, οι βιομηχανίες προετοιμάζουν επιμελώς φακέλους με αναλυτικά στοιχεία που θα αποδεικνύουν το εάν πληρούν ένα ή περισσότερα από τα προβλεπόμενα κριτήρια ώστε να εξαιρεθούν, μελέτη των επιπτώσεων που θα είχαν ενδεχόμενες διακοπές της παραγωγής, στοιχεία για την ικανότητα ή μη χρήσης εναλλακτικού καυσίμου ως πρώτης ύλης και προτεινόμενο σχέδιο διακοπής τροφοδοσίας, με τις διαδικασίες για τη συντονισμένη διακοπή (μερική ή ολική) τροφοδοσίας σε φυσικό αέριο για την ασφάλεια της μονάδας και του προσωπικού της.

Πλατφόρμα εθελοντικών περικοπών με αμοιβή

Στόχος του Ρυθμιστή είναι οι περικοπές να λειτουργήσουν σε εθελοντική βάση και με αποζημίωση κατά τα πρότυπα της διακοψιμότητας. Θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα όπου η κάθε εταιρεία που επιθυμεί να περικόψει την κατανάλωση φυσικού αερίου με αμοιβή, θα δηλώνει για πόσο χρόνο μπορεί να μειώσει την κατανάλωση και με τι αποζημίωση.

Με ένα αντίστοιχο τρόπο αποζημιώσεων, η Γερμανία πέτυχε τη μείωση στην κατανάλωση φυσικού αερίου κατά 1,5 BCM μέσα σε ένα μήνα τον Αύγουστο.

Με ενδιαφέρον αναμένεται πόσες ελληνικές επιχειρήσεις θα προσέλθουν στο κάλεσμα για εθελοντικές περικοπές, ώστε να προσδιοριστεί η συνολική δυνατότητα μείωσης της κατανάλωσης στη βιομηχανία. Σημειώνεται, ότι για κάποιες βιομηχανίες η μετάβαση σε εναλλακτικό καύσιμο , π.χ LPG (βουτάνιο και προπάνιο), είναι ευκολότερο από άλλες.  Για μια βαριά βιομηχανία, μια τέτοια αλλαγή απαιτεί σχεδιασμό και επένδυση και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει σε 1-2 μήνες. Χρειάζεται νέο δίκτυο στο εργοστάσιο, δεν μπορεί το εναλλακτικό καύσιμο να περνάει στο δίκτυο φυσικού αερίου, χρειάζονται άλλες δεξαμενές, αντλίες και νέο σχεδιασμό από την αρχή,  ειδική μελέτη που να προσδιορίζει πόσες μέρες μπορεί η μονάδα να δουλεύει με  LPG και πόσες με φυσικό αέριο και να σχεδιάσει τον τρόπο που αυτό μπορεί να γίνει και κυρίως πολύ χρόνο.

Τι προβλέπει η Κομισιόν για τις σημαντικές βιομηχανίες που εξαιρούνται από τη μείωση

Το πλαίσιο της απόφασης για μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά 15%, δίνει τη δυνατότητα στα κράτη- μέλη να εξαιρούν κατά προτεραιότητα μεγάλους καταναλωτές, που παρέχουν αγαθά ή και υπηρεσίες, τα οποία αξιολογούνται ως κρίσιμα και στρατηγικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας και της οικονομίας.

Εκτός από την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, την άμυνα, τα διυλιστήρια και τα τρόφιμα, κρίσιμοι επίσης θεωρούνται οικονομικοί τομείς ή βιομηχανίες που είναι μέρη διασυνοριακών εφοδιαστικών αλυσίδων και προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες κρίσιμες, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το σκεπτικό της εξαίρεσης σε αυτή την περίπτωση λέει ότι οι διαταραχές στη λειτουργία μιας επιχείρησης ενδέχεται να μην επηρεάσουν κρίσιμους τομείς σε ένα κράτος- μέλος, αλλά μπορεί να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό κρίσιμους τομείς σε άλλα κράτη- μέλη και άρα θα πρέπει να αξιολογούνται οι επιπτώσεις στη μείωση της παραγωγής σε παγκόσμιο ή ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μεμονωμένα.

 Λαμβάνεται υπόψη επίσης εάν μια εταιρεία έχει το μονοπώλιο στην Ευρώπη ή παγκοσμίως ή κυριαρχικό ρόλο στην αγορά σε μια κρίσιμη αλυσίδα αξίας. Εάν η μείωση της παροχής φυσικού αερίου σε μία εγκατάσταση εμποδίσει την παραγωγή ενός βασικού προϊόντος σε ολόκληρη την Ε.Ε. ή ευρύτερα, αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Άλλο κριτήριο που αξιολογείται για την κατά προτεραιότητα εξαίρεση από τη μείωση της κατανάλωσης είναι η δυνατότητα υποκατάστασης του φυσικού αερίου με άλλα καύσιμα. Επίσης, θα πρέπει να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις στις εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης από την υποχρεωτική διακοπή της λειτουργίας της.  Υπάρχουν βιομηχανίες που πρέπει να λειτουργούν συνεχώς και όπου η απότομη διακοπή της τροφοδοσίας με φυσικό αέριο μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμες ζημιές στις εγκαταστάσεις (π.χ. βιολογικά φάρμακα και άλλα μέρη της βιομηχανίας υγείας, κάποια μέρη μηχανολογίας, βιομηχανία υφασμάτων και συγκεκριμένα στον υποτομέα φινιρίσματος, φαρμακοβιομηχανία, στους περισσότερους τομείς χημικών διεργασιών – λιπάσματα, γυαλί, χάλυβα, αλουμίνιο, διυλιστήρια, ασβέστη, τομείς κεραμικών).

Αρκετές βιομηχανίες, ενεργοβόρες και μη, απαιτούν μια ελάχιστη ποσότητα φυσικού αερίου για αδιάλειπτη παραγωγή, καθώς εάν η παραγωγή σταματήσει, δεν μπορεί να επανεκκινήσει χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις, ρυθμιστική έγκριση και κόστος. Σε τέτοιες περιπτώσεις η ελάχιστη ποσότητα κατανάλωσης φυσικού αερίου θα πρέπει να καθοριστεί και να προσδιοριστεί ως κρίσιμη και να δοθεί προτεραιότητα αντίστοιχα, ανάλογα με την επίδοση αυτών των βιομηχανιών σε σχέση με τα άλλα κριτήρια.

Διαβάστε επίσης

Πόλεμος στην ενεργειακή αγορά εν μέσω κρίσης – Η ΡΑΕ κινείται εναντίον των προμηθευτών και αυτοί απαντούνΣΧΟΛΙΑ