• Business

  Quest: Στα 544 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις στο εξάμηνο – Μείωση 0,2% στα καθαρά κέρδη

  • NewsRoom
  Θεόδωρος Φέσσας, Βασικός Μέτοχος BriQ Properties

  Θεόδωρος Φέσσας, (Quest, BriQ Properties)


  Άνοδο στις πωλήσεις και τα λειτουργικά κέρδη σημείωσε ο Όμιλος Quest κατά το Α’ εξάμηνο του 2023, όπως ανακοίνωσε η εταιριεία.

  Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 13,6%, στα 544 εκ. ευρώ, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) κατά 13% στα 39 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) μειώθηκαν κατά -1,1% στα 27 εκατ. ευρώ

  Τα καθαρά κέρδη (ΕAΤ) σημείωσαν μικρές απώλειες -0,2%, στα 21,1 εκατ. ευρώ.

  Σημειώνεται ότι τα μεγέθη του Α’ εξαμήνου 2022 περιείχαν έκτακτα κέρδη €1,3 εκ. από την πώληση μειοψηφικών συμμετοχών και αντιστροφές παλαιών προβλέψεων €1,2 εκ. Εξαιρώντας τα εν λόγω έκτακτα κεφαλαιακά κέρδη και αντιστροφές προβλέψεων, τα κέρδη προ φόρων στο Α’ εξαμήνου 2023 είναι βελτιωμένα περισσότερο από 8% σε σχέση με πέρυσι.

  Τα βασικότερα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα & Μεγέθη παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί

  Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια – ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €13,3 εκ. έναντι καθαρών ταμειακών διαθεσίμων €28,7 εκ. στις 31/12/2022 και €16 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, στη διανομή κερδών ύψους € 21,3 εκ. και σε νέες επενδύσεις €10,5 εκ. περίπου, η μεγαλύτερη εκ των οποίων ~€5 εκ. αφορά στην εξαγορά της εταιρείας ΕΠΑΦΟΣ.

  Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2023 ανά δραστηριότητα:

  Εμπορική Δραστηριότητα (Info QuestΚΟΥΕΣ +1,89% Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm, Clima Quest, Γ.Ε. Δημητρίου, FoQus, Έπαφος).

  Κατά το A’ εξάμηνο του 2023 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+13,2%), ενώ τα κέρδη προ φόρων παρέμειναν σχεδόν σταθερά (-0,5%), σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2022, κυρίως λόγω των αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων εξαιτίας της αύξησης του επιτοκίου βάσης.

  Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi)

  Κατά το A’ εξάμηνο του 2023 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+20,5%), και αύξηση στα κέρδη προ φόρων κατά 6,4%. Η ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής παραμένει ισχυρή λόγω της πληθώρας έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Περίπου το 50% των εσόδων προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδος

  Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier)

  Στο Α’ εξάμηνο του 2023 σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις (+9%), η οποία συνοδεύτηκε από αύξηση της κερδοφορίας προ φόρων (+7,3%). Ο ρυθμός ανάπτυξης της δραστηριότητας αυτής ακολουθεί την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.

  Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy)

  Κατά το Α’ εξάμηνο του 2023 οι πωλήσεις της εταιρείας ήταν μειωμένες (-4,5%) λόγω της μειωμένης ηλιοφάνειας, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν ελάχιστα κατά 1,9%.

  Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών

  Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας κατά το Α’ εξάμηνο του 2023 ανήλθαν σε €11,6 εκ. σε σχέση με €15 εκ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, από τα οποία τα €10,8 εκ. αντιστοιχούν σε μερίσματα από θυγατρικές της. Τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη €10,5 εκ. έναντι κερδών €13,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

  Προοπτικές για το σύνολο του 2023

  Αναλυτικά για τις δραστηριότητες του Ομίλου στο σύνολο του έτους, προβλέπονται τα εξής:

  Εμπορική Δραστηριότητα: Εκτιμάται αύξηση των εσόδων σε σχέση με το 2022. Ειδικότερα, αναμένεται αύξηση των πωλήσεων μέσω της αύξησης μεριδίων αγοράς και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, όπως ο τομέας του κλιματισμού. Επιπλέον οι εταιρείες επεκτείνονται στο εξωτερικό, αλλά προς το παρόν η κερδοφορία πιέζεται, κυρίως λόγω των αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων (αύξηση του Euribor) και αποσβέσεων.

  Υπηρεσίες Πληροφορικής: Εκτιμάται ανάπτυξη των εσόδων και της κερδοφορίας σε σχέση με το 2022 (στους ίδιους περίπου ρυθμούς του Α’ εξαμήνου ή και ελαφρά υψηλότερη), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό λόγω της έναρξης υλοποίησης των μεγάλων έργων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και έργων στον τραπεζικό κλάδο στο εξωτερικό.

  Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Εκτιμάται συνέχιση της ανάπτυξης του Α’ εξαμήνου σε έσοδα και κερδοφορία σε σχέση με το 2022, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου.

  Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: Εκτιμάται βελτίωση της πορείας (σε σχέση με το Α’ εξάμηνο) και περίπου ίδια ή ελαφρά υψηλότερα μεγέθη σε σχέση με το 2022.

  Συμπερασματικά για το σύνολο του 2023, εκτιμάται αύξηση στα έσοδα και στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) που θα μεταβάλλεται σε ρυθμό παρόμοιο με τις πωλήσεις. Τα κέρδη προ φόρων θα έχουν χαμηλότερη ανάπτυξη λόγω της αύξησης των επιτοκίων και των αποσβέσεων. Παράλληλα σημειώνεται ότι η ισχυρή εμπορική και χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, του επιτρέπει να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις όποιες προκλήσεις παρουσιασθούν. H ρευστότητα του Ομίλου παραμένει ισχυρή, με συνολικά διαθέσιμα και γραμμές χρηματοδότησης άνω των €200 εκ.

  Διαβάστε επίσης

  Αττική οδός: Χωρίς ενστάσεις ο διαγωνισμός – Αύριο ανοίγουν οι προσφορές

  Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Σε χαμηλά 12ετίας η μετοχή – Τι σκέφτονται οι Γκλέιζερς για την πώληση

  Attica Group – Βαρβιτσιώτης: Αδιανόητο κάποιοι να εκμεταλλεύονται πολιτικά τη δολοφονία στο Blue Horizon  ΣΧΟΛΙΑ