• Business

  Προκηρύχθηκε το Ultra-Fast Broadband ΣΔΙΤ €870 εκατ. – Kλήση για προσφορές σε Wind, Vodafone, ΔΕΗ, Άβαξ, Μυτιληναίο, Intrakat, ΟΤΕ, Τέρνα Ενεργειακή – Grid (upd))

  WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  MyHealth app: Διευρύνεται η εφαρμογή - Διαθέσιμες όλες οι συνταγές και τα παραπεμπτικά

  Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης


  Έπειτα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου για το έργο ανάπτυξης υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband (UFBB), με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοινώθηκε πριν από λίγο η πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών για το έργο.

  Κύριος του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και αναθέτουσα αρχή η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

  Το UFBB αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τηλεπικοινωνιακά έργα ΣΔΙΤ στην Ευρώπη. Έχει προϋπολογισμό 700 εκατ. Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και 870 εκατ. με ΦΠΑ με τα 300 εκατ. ευρώ να προέρχονται από δημόσια χρηματοδότηση.

  Το UFBB δημιουργεί περισσότερες από 750.000 συνδέσεις ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1Gbps και στοχεύει στην επιτάχυνση της επίτευξης των στόχων συνδεσιμότητας του ευρωπαϊκού σχεδίου της «Κοινωνίας των Gigabit».

  Η προκήρυξη του εμβληματικού έργου ΣΔΙΤ Ultra-Fast Broadband (UFBB) σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς δράσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την ουσιαστική αναβάθμιση της συνδεσιμότητας και την προώθηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της χώρας.

  Το UFBB, μαζί με τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή της υλοποίησης διαδρόμων 5G, της ανάπτυξης υποθαλάσσιων καλωδίων, των ενδοκτιριακών υποδομών και των μικροδορυφόρων, καθώς και με άλλες δράσεις μικρότερης εμβέλειας, συνιστούν μια ομπρέλα συντονισμένων δράσεων που θα επιτρέψουν τη γρήγορη μετάβαση της χώρας στο ευρωπαϊκό σχέδιο «Κοινωνία των Gigabit» και θα επιτρέψουν την υλοποίηση ακόμα περισσότερων σύγχρονων υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

  Η πρόσκληση θα είναι ανοικτή μέχρι την 17η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 και απευθύνεται στους φορείς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και συμμετείχαν στη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου και συγκεκριμένα τους:

  • Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία

  • Vodafone Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών

  • Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία

  • Άβαξ Ανώνυμη Εταιρεία Εργοληπτική Τουριστική Εμπορική Βιομηχανική Οικοδομικών Υλικών και Μηχανημάτων

  • Ένωση Εταιρειών Μυτιληναίος Ανώνυμη Εταιρεία – ΜΕΤΚΑ EGN LTD

  • ΙΝΤΡΑΚΟΜ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών

  • Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία

  • Ένωση Εταιρειών «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Εταιρεία» Α.Ε. – Grid Telecom Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία.

  Όπως σημειώνεται στο κείμενο της προκήρυξης η καταβολή της Συμβολής της Αναθέτουσας Αρχής, μέγιστου ύψους προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο του έργου, μέσω πόρων: α. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ύψους 265,145 εκατ. ευρώ και β. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)  ύψους 34,854 εκατ. ευρώ.

  Ακόμη, βάση της προκήρυξης τα δίκτυα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του UFBB, θα πρέπει να ικανοποιούν βασικές σχεδιαστικές αρχές: α) Ισότιμη ανοικτή πρόσβαση (open-access networks) επιτρέποντας τη μεγιστοποίηση του ανταγωνισμού. β) Διαστασιολόγηση της υποδομής έτσι ώστε όλοι οι Δυνητικοί Συνδρομητές σε μια περιοχή να μπορούν να εξυπηρετηθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη ποιότητα υπηρεσιών. β) Αξιοποίηση κατά το μέγιστο δυνατόν των υπαρχουσών δικτυακών υποδομών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό αποτελεί οικονομικά και τεχνικά προσφορότερη επιλογή από την ανάπτυξη νέων υποδομών. δ) Τεχνολογική ουδετερότητα έτσι ώστε όμως να εξασφαλίζεται ότι θα παρέχονται τα απαιτούμενα επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών.

  Οι Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν ενιαία Προσφορά για το σύνολο των 7 Γεωγραφικών Ζωνών του Έργου. Κάθε Διαγωνιζόμενος υποχρεούται κατά την υποβολή της Δεσμευτικής Προσφοράς του να δηλώσει τον μέγιστο αριθμό των Γεωγραφικών Ζωνών που προτίθεται να αναλάβει. Η Αναθέτουσα Αρχή προτίθεται να αναθέσει 3 κατ’ ανώτατο αριθμό Γεωγραφικές Ζώνες σε κάθε Προσφέροντα, εφόσον υποβληθεί επαρκής αριθμός Προσφορών, δηλαδή τουλάχιστον τρεις. Πρόβλεψη γίνεται και για την περίπτωση που προσφορές είναι λιγότερες.

  Η πρώτη γεωγραφική ζώνη του έργου είναι οι  Περιφερειακές Ενότητες Ζακύνθου, Αρκαδίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Ροδόπης, Δράμας, Ηλείας, Έβρου Ξάνθης, η δεύτερη της Καστοριάς, Φλώρινας, Κέρκυρας, Πέλλας, Πιερίας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων, η τρίτη των Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων, Σύρου, Άνδρου, Θήρας, Κέας- Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Τήνου, Εύβοιας. Η τέταρτη Γεωγραφική Ζώνη περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Ζϊου, Θάσου, Καβάλας, Σερρών, Χαλκιδικής, η πέμπτη αυτές της Ιθάκης, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Αχαϊας, Αιτωλοακαρνανίας. Στην έκτη Ζώνη είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Γρεβενών, Αργολίδας, Λακωνίας, Ημαθίας, Άρτας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Πειραιώς, Νήσων Αττικής και στην έβδομη αυτές των Λασιθίου, Καλύμνου, Καρπάθου, Κω, Ρόδου, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Αν. Αττικής, Δυτικής  Αττικής.

  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα εξαρτάται από τον Μέγιστο

  Αριθμό Επιθυμητών Ζωνών (ΜΑΕΖ) κάθε διαγωνιζομένου: Για έναν ΜΑΕΖ 800 χιλ. ευρώ, για δύο 1,6 εκατ. ευρώ και από 3- 7 ΜΑΕΖ 2,4 εκατ. ευρώ.

  Η διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης θα είναι 26 χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της και περιλαμβάνει την περίοδο εργασιών και την περίοδο υπηρεσιών.

  Η χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου θα γίνει με πόρους που θα συνεισφέρει η αναθέτουσα αρχή (τα 300 εκατ. που προαναφέραμε) και με ίδια ή /και δανειακά κεφάλαια του ιδιωτικού φορέα που θα εξασφαλίσει αυτός με ευθύνη του. Κατά τη διάρκεια της περιόδου υπηρεσιών, η χρηματοδότηση των αναγκών του έργου βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιωτικό φορέα, ενώ θα εφαρμοστεί ένας μηχανισμός ανάκτησης (claw-back), έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η εκμετάλλευση της παραχωρούμενης υποδομής δεν θα οδηγήσει στην αποκόμιση υπερβολικών κερδών από την πλευρά του ιδιωτικού φορέα.

  Οι διαγωνιζόμενοι, για την υποβολή της προσφοράς τους, υποχρεούνται με ίδια μέσα να διερευνήσουν, να εκτιμήσουν και να λάβουν υπόψη τους όλα τα ζητήματα, συνθήκες, πληροφορίες και λοιπά στοιχεία οιασδήποτε φύσεως που μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάζουν την εκτέλεση του έργου.

  Διαβάστε επίσης

  Θέμα ημερών η προκήρυξη του Ultra Fast Broadband  ΣΧΟΛΙΑ