• Business

  ΟΤΕ: Στις 7 Ιουνίου η ΓΣ για διανομή κερδών και ακύρωση ιδίων μετοχών

  Ο επικεφαλής του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ

  Ο επικεφαλής του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ


  Την ακύρωση 7.417.049 ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 20.990.248,67 ευρώ, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου.

  Η ΓΣ θα συνεδριάσει με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της εταιρείας και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη.

  Ειδικότερα, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

  1.Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσης 2022 (1/1/2022- 31/12/2022) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.

  2. Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου OTE για το έτος 2022.

  3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022) και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.

  4. Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της χρήσης 2023 (1/1/2023-31/12/2023).

  5. Οριστικός καθορισμός αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022) – Καθορισμός αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2023 και προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2024 και θα προβεί στον οριστικό καθορισμό τους.

  6. Έγκριση μεταβλητών αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022).

  7. Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

  8. Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

  9. Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1,2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31/12/2023 έως 31/12/2024, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.

  10. Έγκριση ακύρωσης επτά εκατομμυρίων, τετρακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων, σαράντα εννέα (7.417.049) ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων, εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων, διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (€20.990.248,67), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.

  11. Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους – Λήψη απόφασης περί οριστικής απόδοσης ιδιότητας ανεξάρτητου μέλους (ορισμού) σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

  12. Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μη εκτελεστικών μελών.

  13. Δημοσιοποίηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. β του Ν.4548/2018, τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και συμβάσεων χρήσης 2022 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 (συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη).

  14. Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 9, του Ν.4706/2020.

  15. Διάφορες ανακοινώσεις.

  Διαβάστε επίσης

  Παπουτσάνης: Στα 15,3 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών στο πρώτο τρίμηνο  ΣΧΟΛΙΑ