Business

Φραγκιαδάκης, Μεγάλου, Καραβίας: Ποιες είναι οι λύσεις για να βγούμε από την κρίση

  • NewsRoom


Η διαφαινόμενη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης δημιουργεί μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία για το σπάσιμο του φαύλου κύκλου της ύφεσης και της αβεβαιότητας και την επάνοδο της χώρας σε αναπτυξιακή τροχιά εκτιμούν οι επικεφαλής τριών τραπεζών της Εθνικής, της Πειραιώς και της Eurobank.  Σε δηλώσεις τους οι τρεις τραπεζίτες στην εφημερίδα “Καθημερινή” ξεκαθαρίζουν πάντως ότι η έξοδος από την κρίση περνά μόνο μέσα από: Μεταρρυθμίσεις, ιδιωτικοποιήσεις και μια δημόσια διοίκηση πιο φιλική στις επενδύσεις και το επιχειρείν.

Ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, διευθύνων σύμβουλος Εθνικής Τράπεζας

Υπογραμμίζει ότι η επιστροφή και θεμελίωση της κερδοφορίας είναι η βασική προτεραιότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, καθώς θα είναι η αποτίμηση των προσπαθειών των τραπεζών στα κύρια ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Αναφέρει επίσης ότι η σωστή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων θα πρέπει να γίνει με τρόπο που δεν θα δημιουργήσει ανάγκη επιπλέον προβλέψεων, αλλά που δυνητικά θα αντιστρέψει τις προβλέψεις των τελευταίων ετών. Επιπλέον, η πιστωτική επέκταση για τη χρηματοδότηση της οικονομίας, όχι μόνο θα δώσει την απαραίτητη ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα, αλλά θα επανενεργοποιήσει και τις ροές εσόδων στις τράπεζες.

Επισημαίνει ότι η επίτευξη ισχυρής και επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας όμως δεν είναι μόνο αυτοσκοπός αλλά θα αποτελέσει εργαλείο για τη βελτίωση όχι μόνο του ύψους αλλά και της ποιότητας των κεφαλαίων των τραπεζών ενώ θα σηματοδοτήσει στις αγορές την ανάκαμψη του τραπεζικού συστήματος, απαραίτητο συστατικό για την επιστροφή της εμπιστοσύνης των αγορών σε μία υγιή οικονομία.

Χρήστος Μεγάλου, διευθύνων σύμβουλος Τράπεζας Πειραιώς

Οι ελληνικές τράπεζες αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας. Η ανάκαμψη θα επιτευχθεί μέσα από δράσεις και επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν από το τραπεζικό σύστημα. Για να το πετύχουν αυτό οι τράπεζες θα πρέπει να αποκτήσουν ρευστότητα, πρόσβαση σε κεφάλαια και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά, με κοινωνική ευαισθησία, το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αναγκαία προϋπόθεση είναι η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των καταθετών, των επιχειρήσεων, των επενδυτών και της κοινωνίας στις προοπτικές της οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης θα επιτρέψει την επιστροφή καταθέσεων από το εσωτερικό και το εξωτερικό, η οποία θα ενισχύσει τη ρευστότητα και θα υποστηρίξει την επενδυτική δραστηριότητα και το επιχειρείν, αναφέρει ο Χρήστος Μεγάλου.

Φωκίων Καραβίας, διευθύνων σύμβουλος Eurobank

Τονίζει ότι η δρομολόγηση της συμφωνίας για την αξιολόγηση κλείνει τον κύκλο της αβεβαιότητας. Για να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος, πρέπει όλες οι προσπάθειες να έχουν στόχο μια ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων μπορεί να έχει ρόλο καταλύτη στην ανάκαμψη της οικονομίας. Ταχεία ολοκλήρωση των ιδιωτικοποιήσεων θα συνοδευτεί από επενδύσεις που έχει ιδιαίτερη ανάγκη η χώρα μας, θα στηρίξει τα δημόσια οικονομικά και θα βοηθήσει στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων για τους ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, αναφέρει κ. Καραβίας.

Εκτιμά παράλληλα πως θα λειτουργήσουν ως καταλύτης για την εισροή και άλλων εγχώριων και ξένων κεφαλαίων, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, κατοχυρώνοντας τον ενάρετο αναπτυξιακό κύκλο. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, πέρα από την ενεργητική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στην αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων για τη δανειοδότηση των πελατών μας με τους καλύτερους δυνατούς όρους, επισημαίνει επίσης.ΣΧΟΛΙΑ