• Business

  Κλουκίνας-Λάππας: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος ο Σ. Μπακαγιάννης


  Η εταιρεία με την επωνυμία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία»), με βάση την κείμενη νομοθεσία και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει προς αυτό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, και σε συνέχεια της από 19.5.2023 απόφασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ., εξέλεξε ως νέα μέλη του τους κ.κ. Δημήτριο Κλώνη και Σωτήριο Μπακαγιάννη, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του, κ. Ιωάννη Λάππα του Ηλία (εκτελεστικό) και κ. Μαίρης Λάππα του Ιωάννη (μη εκτελεστικό).

  Η ως άνω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και των παραιτηθέντων μελών, ήτοι έως 22.4.2024, θα ανακοινωθεί δε από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως ορίζεται στον νόμο και στο καταστατικό της Εταιρείας, μαζί με την προγενέστερη από 1.3.2023 εκλογή του κ. Ιωάννη Παπαβασιλείου του Ηλία.

  Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της εκλογής των νέων μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο,  λαμβάνοντας υπόψην του και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 14.7.2021 και 18.7.2022, ήλεγξε και επιβεβαίωσε ομόφωνα ότι εξακολουθούν να πληρούνται:

  α. οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 4706/2020 αναφορικά με τον απαιτούμενο αριθμό των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς για αμφότερα εκ των δύο (2) ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών, ήτοι τους κ.κ. Πανδή και Καραβία, επιβεβαιώθηκε ότι εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020,

  β. οι απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ.1. β του νόμου 4706/2020 αναφορικά με την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,

  γ. η ατομική και συλλογική καταλληλότητα του συνόλου των μελών του σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

  δ. η μη συνδρομή ασυμβιβάστου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 Ν. 4706/2020 σε ουδέν εκ των μελών του, και

  ε. την εν γένει νομιμότητα της σύνθεσης αυτού σύμφωνα με το νέο Ν. 4706/2020.

  Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε και  καθόρισε τις ιδιότητες των μελών του ως εξής :

  Εκτελεστικά ΜΗ ανεξάρτητα Μέλη ορίσθηκαν οι :
  1. Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου,

  2. Σωτήριος Μπακαγιάννης του Ευαγγέλου και

  3. Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη.

  Διαβάστε επίσης

  Allianz: Πρόβλεψη για αύξηση των ασφαλίστρων στην Ελλάδα κατά 3,6%

  PacWest: Υποβάθμιση από Fitch μετά από αξιολόγηση 14 τραπεζών  ΣΧΟΛΙΑ