Business

Forthnet: Πώς θα γίνει η πρόωρη αποπληρωμή του ΜΟΔ – Τι θα λάβουν οι ομολογιούχοι

  • NewsRoom


Τα ποσά που θα καταβληθούν στους δικαιούχους των ομολογιών κατά την Πρόωρη Ολική Αποπληρωμή του ΜΟΔ ενημέρωσε η Forthnet.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον όρο 1.13 σε συνδυασμό με τους όρους 3.4 περ. β) και 5 του Κωδικοποιημένου Προγράμματος ΜΟΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα καταβληθούν την Πέμπτη 22.04.2021:

α) ποσό €0,33 ανά Μετατρέψιμη Ομολογία, ήτοι το 110% της Τιμής Έκδοσης (η “Απόδοση”), και

β) οι αναλογούντες δεδουλευμένοι τόκοι επί των Μετατρέψιμων Ομολογιών που προπληρώνονται, από την τελευταία Ημερομηνία Εκτοκισμού μέχρι την αμέσως επόμενη ετήσια επέτειο της Ημερομηνίας Έκδοσης, ήτοι από 01.04.2021 έως 11.10.2021.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την περίοδο αυτή ανέρχεται στο ποσό των 426,09 ευρώ, ήτοι ποσό 0,0016166667 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 1,00% ετησίως (προ φόρων), και αντιστοιχεί σε 263.560 εναπομείνασες Μετατρέψιμες Ομολογίες, που τελούν μέχρι σήμερα σε διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Έτσι, για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας €0,30, οι Ομολογιούχοι θα λάβουν ποσό €0,30, το οποίο αντιστοιχεί στο 100% της Τιμής Έκδοσης (κεφάλαιο) και επιπλέον μικτό (προ φόρων) συνολικό ποσό Απόδοσης (+10% επί της Τιμής Έκδοσης) και τόκων ίσο με €0,0316166667 (€0,03 + €0,0016166667 αντίστοιχα).

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην από 15.04.2021 ανακοίνωση της Εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. Ομολογιούχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, τηλ. επικοινωνίας 210 6602529.ΣΧΟΛΙΑ