• Business

  ΕΑΓΜΕ: Για ποιες περιοχές έρχονται διαγωνισμοί για έρευνα και εκμετάλλευση γεωθερμίας για παραγωγή ενέργειας

  Διονύσιος Γκούτης Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

  Διονύσιος Γκούτης Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών


  Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να αποστείλει η ΕΑΓΜΕ  στο υπουργείο Ενέργειας τα δεδομένα των αναλύσεών της, για τις περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος που πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να εισέλθουν σε διαγωνιστική διαδικασία για έρευνα και εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων. Η ανάπτυξη της γεωθερμίας αποτελεί προτεραιότητα για το υπουργείο Ενέργειας, και αναμένεται το επόμενο διάστημα να προχωρήσει στην οριοθέτηση των περιοχών και στη διαμόρφωση των τευχών των διαγωνισμών.

  Για την οριοθέτηση θα ληφθεί υπόψη, μεταξύ άλλων, το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται στην αγορά. Σημειώνεται ότι η γεωθερμική ενέργεια, ενώ περιλαμβάνεται στις ΑΠΕ αποτελεί ενέργεια βάσης, κάτι που την ξεχωρίζει από την αιολική και την ηλιακή ενέργεια που χαρακτηρίζονται από στοχαστικότητα.

  Τρεις περιοχές

  Πληροφορίες αναφέρουν, ότι οι περιοχές που θα προταθούν από την ΕΑΓΜΕ είναι στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θράκη, στο Νέστο και στον Στρυμώνα. Το υπουργείο Ενέργειας, αφού δει τα δεδομένα των αναλύσεων, θα αποφασίσει ποια από τις τρεις περιοχές  θα προχωρήσει πρώτα ή αν θα προχωρήσουν σε όλες ταυτόχρονα οι διαγωνισμοί και στις τρεις ή μόνο μια περιοχή. Τα δεδομένα της ΕΑΓΜΕ, αναλύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των περιοχών που αποτελούν ενδείξεις για την ύπαρξη σημαντικού γεωθερμικού πεδίου και θα βρίσκονται στον τεχνικό φάκελο του διαγωνισμού.

  Γεωθερμικά πεδία στη χώρα μας εντοπίζονται στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, σε νησιά του Ανατολικού και Βορειοανατολικού Αιγαίου και στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Το ζητούμενο ωστόσο από την επιστημονική ομάδα της ΕΑΓΜΕ ήταν να εντοπιστούν αυτά με θερμοκρασία άνω των 90 βαθμών, που μπορούν να αξιοποιηθούν στην ηλεκτροπαραγωγή.

  “Για τις περιοχές που προτείνουμε, τα δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για γεωθερμικά πεδία με υψηλές θερμοκρασίες άνω των 90 βαθμών. Αφού ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, θα ακολουθήσει έρευνα για να βεβαιωθούν οι ενδείξεις και να προχωρήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην εκμετάλλευση αυτών των πεδίων. Σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Ενέργειας, στόχος μας είναι να αξιοποιηθεί η γεωθερμία στην παραγωγή ενέργειας”, σημείωσε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΑΓΜΕ κ. Διονύσης Γκούτης.

  Γεωθερμία για παραγωγή ενέργειας

  Η ανάπτυξη της γεωθερμίας αποτελεί στρατηγική του υπουργείου Ενέργειας. Στόχος του είναι να την αξιοποιήσει για τη διεύρυνση του ενεργειακού μας μείγματος και ο ρόλος της ΕΑΓΜΕ σε αυτή την προσπάθεια είναι καταλυτικός.

  Πρόσφατα εξάλλου το υπουργείο, με τη σχετική Υπουργική Απόφαση έθεσε σε εφαρμογή το θεσμικό πλαίσιο για την αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

  Η Υπουργική Απόφαση καθόρισε τη διαδικασία μίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερμικών πεδίων εθνικού ενδιαφέροντος που αποτελεί το πρώτο βήμα για την αξιοποίηση των πεδίων αυτών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το επόμενο βήμα θα είναι η αποσαφήνιση της διαδικασίας για τα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και η διερεύνηση καλών διεθνών πρακτικών θέσπισης ειδικών κινήτρων για την ανάπτυξη της γεωθερμίας.

  Έτσι αναμένεται το επόμενο διάστημα να προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί για την εκμετάλλευση των γεωθερμικών πεδίων ανά την Ελλάδα.

  Η Υπουργική Απόφαση αφορά στα πεδία με θερμοκρασίες άνω των 90οC (μέσης και υψηλής ενθαλπίας), όπου το γεωθερμικό δυναμικό αξιοποιείται κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σταθερής βάσης.

  Ειδικότερα, με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, καθορίζονται οι διαδικασίες έρευνας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού.

  «Η ανάπτυξη της γεωθερμίας αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης, στο πλαίσιο των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, καθώς ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας με την αξιοποίηση μίας εγχώριας πηγής ενέργειας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εξοικονόμηση ενέργειας για τους καταναλωτές», είχε δηλώσει ο κ. Κώστας Σκρέκας.

  «Σκοπός της κυβέρνησης είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, σταθερού και διαφανούς επενδυτικού πλαισίου για την ανάπτυξη της γεωθερμίας, με τα αυστηρότερα πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε μια νέα αρχή, με σαφείς, διαφανείς κανόνες για όλους, με πλήρη σεβασμό στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Η γεωθερμία είναι μια σταθερή και εγχώρια πηγή καθαρής ενέργειας, με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.

  Θα συμβάλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τον αγροτικό τομέα έως τον τουρισμό. Θα συμβάλλει, επίσης, στην επίτευξη των εθνικών κλιματικών στόχων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050».  ΣΧΟΛΙΑ