Business

AEGEAN: Μπορούμε να πληρώσουμε 42 εκ. ευρώ για να πάρουμε πίσω τα warrants-Μέρισμα για τη χρήση 2023

ΕΥΤΥΧΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ MONONEWS100

ΕΥΤΥΧΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ


Την αποπληρωμή των κρατικών warrants είναι διατεθειμένη να κάνει τo 2023 η Aegean, μια χρονιά που εξελίσσεται πολύ καλά για την εταιρεία που προβλέπει ότι θα είναι καλύτερη από το 2019, όπως είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Aegean κ. Ευτύχης Βασιλάκης κατά την τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα του 2022 που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Στη σχετική παρουσίαση της εταιρείας, η διοίκηση της Aegean, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα πλεονεκτήματα του 2023, λόγω της αυξημένης ζήτησης και της αυξημένης πτητικής δραστηριότητας της εταιρείας, αλλά και της ισχυρής ρευστότητας που διαθέτει, που σήμερα φτάνει τα 500 εκ. ευρώ. Απέφυγε ωστόσο να κάνει πρόβλεψη για το σύνολο του έτους, σημειώνοντας ότι θα το κάνει το νωρίτερο με το τέλος του πρώτου τριμήνου.

Στις 15 Μαρτίου του 2023, η AEGEAN ολοκλήρωσε την αποπληρωμή του τελευταίου τμήματος του έκτακτου δανεισμού που είχε λάβει από τις τέσσερεις μεγάλες ελληνικές τράπεζες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τρία χρόνια ταχύτερα από την προθεσμία εξόφλησης του. Μετά και την πλήρη αποπληρωμή, η άμεσα διαθέσιμη ρευστότητα σε καταθέσεις και χρηματοοικονομικά ισοδύναμα παραμένει πάνω από τα €500 εκ., ενώ και τα Ίδια Κεφάλαια έχουν επιστρέψει στα προ πανδημίας επίπεδα.

Όπως είπε ο επικεφαλής της εταιρείας, στόχος της Aegean είναι να αγοράσει τα warrants που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο, τον Ιούλιο, αν η κυβέρνηση επιλέξει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, ένα κόστος που υπολογίζει -με βάση την πορεία της μετοχής- στα 42 εκ. ευρώ, δηλαδή 12 εκ. ευρώ παραπάνω από τα 30 εκ. ευρώ που είναι η σχετική πρόβλεψη που ήδη έχει κάνει η εταιρεία. “‘Έχουμε τη ρευστότητα να πληρώσουμε αυτό το ποσό και έχουμε την πρόθεση να το κάνουμε”, δήλωσε ο κ. Ευτύχης Βασιλάκης.

Η διοίκηση της εταιρείας τόνισε ότι μπορεί το 2023 να πραγματοποιήσει την αποπληρωμή των warrants, και με την ολοκλήρωση της χρήσης η εταιρεία, να παρουσιάσει κέρδη και ισχυρό ισολογισμό ώστε να είναι η χρονιά που θα της επιτρέψει να επιστρέψει στην πολιτική μερισμάτων.

Τι είναι τα warrants της Aegean

Τα ειδικά δικαιώματα προαίρεσης (τύπου warrants), για αγορά μετοχών της εταιρείας, απέκτησε το Ελληνικό Δημόσιο όταν κατέβαλε την οικονομική ενίσχυση των 120 εκατ. ευρώ στην Aegean λόγω της πανδημίας.  Τα δικαιώματα  αντιστοιχούν στο 11,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και αποδόθηκαν ως αντάλλαγμα για την κρατική ενίσχυση.

Τα warrants αντιπροσωπεύουν το δικαίωμα απόκτησης αριθμού μετοχών που αντιστοιχεί στο 11,5% της Aegean Airlines. Η τιμή άσκησης των δικαιωμάτων είναι 3,2 ευρώ ανά μετοχή. Ο κάτοχος των τίτλων, δηλαδή το ελληνικό Δημόσιο, δύναται να δηλώσει την πρόθεσή του για άσκηση των δικαιωμάτων κτήσης από τη λήξη του δεύτερου έτους που έπεται της ημερομηνίας εκταμίευσης της ενίσχυσης από την Aegean Airlines.
Ωστόσο, εντός 60 ημερών από την ημερομηνία της δήλωσης πρόθεσης άσκησης των δικαιωμάτων κτήσης, η Aegean Airlines δύναται να ασκήσει με δήλωσή της το δικαίωμα προαίρεσης και να αποκτήσει τους τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών στην αγοραία αξία τους.Η αγοραία αξία ισούται με την τυχόν θετική διαφορά μεταξύ της μέσης σταθμισμένης με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Aegean Airlines κατά τις τελευταίες 60 ημέρες διαπραγμάτευσης, που προηγούνται της ημερομηνίας δήλωσης πρόθεσης άσκησης των τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών και της τιμής άσκησης.

Η πορεία το 2023

Όπως ανέφερε η διοίκηση, οι πρώτες ενδείξεις για το 2023 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, με τους επιβάτες   στις πτήσεις εξωτερικού κατά τους δύο πρώτους μήνες, αλλά και τις πωλήσεις εισιτήριων για το καλοκαίρι να υπερβαίνουν σημαντικά τα αντίστοιχα μεγέθη του 2022 και του προ πανδημίας 2019. Παράλληλα, η χρήση επιπλέον αεροσκαφών νέας τεχνολογίας για μεγαλύτερο μέρος του πτητικού της έργου θα φέρει περαιτέρω εξοικονόμηση στην κατανάλωση καυσίμου ανά προσφερόμενη θέση, αντισταθμίζοντας μερικώς τις επιπτώσεις από τα υψηλότερα επιτόκια και τον πληθωρισμό σε όλη την Ευρώπη που επηρεάζουν τους προμηθευτές και το λειτουργικό μας κόστος.

Η AEGEAN σχεδιάζει να επιχειρεί με 76 αεροπλάνα το 2023 και να προσφέρει συνολικά 18 εκατ. θέσεις, με 11 εκατ. θέσεις εξωτερικού, 2 εκατ. περισσότερες συγκριτικά με το 2022 και 800 χιλιάδες περισσότερες από το 2019.Το Δίκτυο θα καλύπτει 46 χώρες, με 264 δρομολόγια σε 161 προορισμούς από συνολικά 8 βάσεις.

H εξελισσόμενη επένδυση στο νέο στόλο Airbus A320 και A321 neo, η καθολική αντικατάσταση του ελικοφόρου στόλου (turboprop) με ATR 42 & 72-600 που ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια του 2022 καθώς και η χρήση SAF συνέβαλαν στην μείωση των εκπομπών CΟ2 κατά 9% ανά χιλιομετρική θέση το 2022 σε σχέση με το 2019, ενώ για το 2023 προβλέπεται περαιτέρω σημαντική βελτίωση.

Αυξημένη ζήτηση για ταξίδια προς αλλά και από την Ελλάδα

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το σύνολο του έτους ανήλθε σε €1,34 δισ., αυξημένος κατά 98% σε σχέση με το 2021, και 2% υψηλότερος από το 2019. Το 2022 ο Όμιλος προσέφερε 15,8 εκατ. θέσεις και μετέφερε 12,5 εκατ. επιβάτες συνολικά 73% περισσότερους σε σχέση με το 2021, εκ των οποίων 7,3 εκατ. επιβάτες από/προς προορισμούς του εξωτερικού. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 79,8% σημαντικά βελτιωμένος από το 2021 (+ 14,3 ποσοστιαίες μονάδες), αλλά κάτω από τα επίπεδα του 2019 απόρροια της επίδρασης του πρώτου και δεύτερου τριμήνου. Η συμβολή της κίνησης του δικτύου εξωτερικού αντιπροσωπεύει σχεδόν το 80% του συνολικού κύκλου εργασιών του Ομίλου για το 2022.

Η αυξημένη ζήτηση για ταξίδια προς αλλά και από την Ελλάδα, η αύξηση του μέσου εσόδου ανά προσφερόμενη θέση, ο εμπλουτισμός του στόλου με αεροσκάφη νέας τεχνολογίας που επιταχύνθηκε το 2022, καθώς και οι έγκαιρες προαγορές καυσίμου για μέρος των αναγκών συνέβαλλαν στην αντιστάθμιση των επιπτώσεων από την σημαντική αύξηση του κόστους καυσίμου και την ανατίμηση του δολαρίου έναντι του ευρώ.

Συνολικά για το 2022 η χωρητικότητα της Εταιρείας έφτασε στο 90% των προσφερόμενων χιλιομετρικών θέσεων του 2019, με σταδιακή όμως αύξηση κατά την εξέλιξη του έτους. Το τέταρτο τρίμηνο έφθασε το 99% των προσφερόμενων χιλιομετρικών θέσεων και αντίστοιχα στο 115% των εσόδων της αντίστοιχης περιόδου του 2019 με €317,4 εκατ. έσοδα και για πρώτη φορά στην ιστορία της Εταιρείας με θετική κερδοφορία μετά από φόρους στα €13,6 εκατ.

Με την επίδραση και του θετικού τέταρτου τριμήνου τα Κέρδη μετά από Φόρους του έτους ανήλθαν στα €106,8 εκατ. από οργανικές Ζημίες ύψους €57,6 εκατ. το 2021, υπερβαίνοντας κατά 36% την αντίστοιχη κερδοφορία του 2019, η οποία είχε διαμορφωθεί στα €78,5 εκατ.ΣΧΟΛΙΑ