Τράπεζες

Υπό προϋποθέσεις η επιτυχία του APS – Τι ζητούν οι τράπεζες

Βρυξέλλες

Ευκλείδης Τσακαλώτος. Υπουργός Οικονομικών


Παράταση στην υποβολή στη DG Comp της πρότασης για τη δημιουργία του Σχήματος Προστασίας Ενεργητικού (Asset Protection Scheme – APS) «παίζει» το υπουργείο Οικονομικών, καθώς το υψηλό κόστος της προμήθειας για τη χρήση της κρατικής εγγύησης, αποτελεί το βασικό εμπόδιο που τίθεται από τις τράπεζες ως απαράβατος όρος για τη συμμετοχή τους στο Σχήμα.

Το κόστος αυτό θα αποτυπωθεί στην προμήθεια, δηλαδή στον τόκο, που θα κληθούν να πληρώνουν επί του ποσού της εγγύησης και αποτελεί την αιτία για την καθυστέρηση στην οριστικοποίηση της μεθοδολογίας, προκειμένου η πρόταση του υπουργείου Οικονομικών να αποσταλεί προς έγκριση στη Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG Comp) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το κόστος αυτό εκτοξεύεται στο 4,50%, εάν ως βάση υπολογισμού ληφθεί το ασφάλιστρο κινδύνου του Ελληνικού δημοσίου, δηλαδή τα CDS, καθιστώντας απαγορευτική για τις τράπεζες τη χρήση της κρατικής εγγύησης και συνεπώς την επιτυχία του Σχήματος. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η προμήθεια δεν μπορεί να ξεπεράσει το 2,5% – 3% και οτιδήποτε πέραν αυτού θα έκανε απαγορευτική τη συμμετοχή τους στο Σχήμα.

Υπενθυμίζεται ότι στο Ελληνικό Σχήμα Προστασίας Ενεργητικού (Hellenic Asset Protection Scheme), όπως έχει ονομαστεί, προβλέπεται η μεταφορά μέσω τιτλοποίησης κόκκινων δανείων ύψους 15 δις ευρώ περίπου μέσω της έκδοσης τριών τάξεων ομολογιών. Το δημόσιο θα εγγυηθεί λαμβάνοντας το αντίστοιχο τίμημα (ασφάλιστρο κινδύνου υπό τη μορφή κουπονιού), τις ομολογίες ανώτερης διαβάθμισης (senior notes) αφού προηγουμένως αυτές έχουν λάβει την απαιτούμενη βαθμίδα πιστοληπτικής αξιολόγησης από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο διεθνή αξιολογικό οίκο.

H πρόταση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που αποτελεί τη βάση του σχεδίου του υπουργείου Οικονομικών βασίζεται στο αντίστοιχο μοντέλο εξυγίανσης του ισολογισμού των ιταλικών τραπεζών, το οποίο εγκρίθηκε από την DG Comp πριν από λίγα χρόνια. Στο ιταλικό μοντέλο, η προμήθεια – τόκος που κατέβαλαν οι τράπεζες για την κρατική εγγύηση υπολογίστηκε με βάση την τιμή του ασφάλιστρου κινδύνου έναντι χρεοκοπίας του ιταλικού δημοσίου. Ωστόσο, επειδή η τιμή του ελληνικού CDS είναι υψηλή, η πιστή εφαρμογή του ιταλικού μοντέλου στην Ελλάδα είναι αδύνατη, καθώς θα οδηγούσε σε υψηλή προμήθεια και μεγάλη επιβάρυνση για τις τράπεζες. Ουσιαστικά δεν θα συνέφερε καμία τράπεζα να χρησιμοποιήσει το σχήμα των τιτλοποιήσεων κόκκινων δανείων με κρατική εγγύηση, καθώς εάν ληφθεί ως βάση υπολογισμού το ελληνικό CDS, το κόστος θα οδηγούσε σε ένα επιτόκιο της τάξης του 4%- 4,5%.

Το υπουργείο Οικονομικών με σύμβουλο την JP Morgan επιδιώκει να διαμορφώσει την πρότασή του πριν αυτή αποσταλεί στην DG Comp, λαμβάνοντας υπόψη του τον παράγοντα κόστος, που αποτελεί κόκκινη γραμμή για τις τράπεζες, επισπεύδοντας μάλιστα τις κινήσεις ενόψει των Ευροεκλογών που μοιραία θα οδηγήσουν σε χαλάρωση τους ρυθμούς λειτουργίας της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας.


ΣΧΟΛΙΑ