Τράπεζες

DBRS: «Ο Ηρακλής είναι έτοιμος να σηκώσει στους ώμους του την Ελλάδα»

DBRS


Το Σχέδιο «Ηρακλής» για τα «κόκκινα» δάνεια των τραπεζών (γνωστό και ως HAPS) δεν πρόκειται να αλλάξει αμέσως την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, αλλά θα μπορούσε να βοηθήσει στην ενδυνάμωση των τραπεζών της χώρας, η οποία, με τη σειρά της, θα συνέβαλε στην ανάκαμψη.

Αυτό επισημαίνει σε σημερινό (17 Οκτωβρίου 2019) σχόλιό του, με τίτλο «Ο Ηρακλής είναι έτοιμος να σηκώσει την Ελλάδα: Ένα μεγάλο βήμα για την επίλυση του προβλήματος των NPLs», ο οίκος αξιολόγησης DBRS Morningstar.

Σημειώνοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει δώσει ακόμη στη δημοσιότητα τους όρους για τις εγγυήσεις που θα δοθούν για την τιτλοποίηση των «κόκκινων» δανείων, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι το ρίσκο για την Ελλάδα θα είναι περιορισμένο επειδή η εγγύηση θα ισχύει μόνο για τα senior ομόλογα που θα εκδοθούν.

Η DBRS Morningstar εκτιμά επίσης ότι τα ομόλογα που θα εκδοθούν θα πάρουν πιστοληπτική διαβάθμιση και, όπως αναφέρει στο σχόλιό της, η ίδια ήδη έχει διαβαθμίσει την πρώτη τιτλοποίηση  ελληνικών Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPLs), της Pillar Finance Designated Activity Company, αν και η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με την DBRS, με το Σχέδιο «Ηρακλής», οι κίνδυνοι για τις τράπεζες που θα συμμετάσχουν σε αυτό θα μειωθούν και ο ίδιος ο «Ηρακλής» θα βοηθήσει, λογικά, τις ελληνικές τράπεζες να μειώσουν το ύψος των NPLs που βαρύνουν τους ισολογισμούς τους και να λύσουν γρηγορότερα το πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων.

Επισημαίνει μάλιστα πως στην Ιταλία, το αντίστοιχο σχέδιο GACS, πάνω στο οποίο βασίστηκε το ελληνικό, θεωρήθηκε επιτυχές, καθώς απάλλαξε τους ισολογισμούς των ιταλικών τραπεζών από «κόκκινα» δάνεια μεικτής λογιστικής αξίας περί τα 63 δισ. ευρώ. Αυτό έγινε μέσω 21 τιτλοποιήσεων, οι οποίες πήραν όλες πιστοληπτική διαβάθμιση, από το 2016 μέχρι το 2019.

Πέραν του HAPS, ο Νόμος 4605/2019 για την προστασία της πρώτης κατοικίας, που επίσης έχει εγκριθεί από την Κομισιόν, αυξάνει, σύμφωνα με τους αναλυτές της DBRS, τις πιθανότητες ανάκτησης μέρους των «κόκκινων» δανείων για τις ελληνικές τράπεζες, βοηθώντας τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται να αποπληρώσουν τα στεγαστικά δάνεια για την πρώτη κατοικία τους και μειώνοντας τους στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Ο νέος Νόμος, τονίζει η DBRS, θα είναι ένα κίνητρο για να ξαναρχίσουν να πληρώνουν τις δόσεις τους πολλοί δανειολήπτες που είχαν σταματήσει να εξυπηρετούν τα δάνειά τους και να ξαναρχίσουν έτσι να υπάρχουν ταμειακές ροές για πολλά δάνεια που είχαν πάψει να εξυπηρετούνται. Αυτό, με τη σειρά του, θα λειτουργήσει θετικά για τα επιχειρηματικά σχέδια των servicers που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και θα βοηθήσει στην ανάκτηση μέρους των δανείων.

Επιστρέφοντας στο θέμα του Σχεδίου «Ηρακλής», η DBRS Morningstar σημειώνει ότι θεωρεί πως το συγκεκριμένο Σχέδιο θα εφαρμοστεί πιθανότατα και σε άλλες χώρες για την απαλλαγή των ισολογισμών των τραπεζών από το βάρος των NPLs.

Τονίζει, ωστόσο, ότι όπως φάνηκε από την περίπτωση της Πορτογαλίας, όπου έγιναν πολλές τιτλοποιήσεις χωρίς κρατική εγγύηση, η εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου δεν είναι πάντα απαραίτητη.

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, φαίνεται ότι η τιτλοποίηση, ως διαδικασία, θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται βραχυπρόθεσμα για να μπορέσει να επιτευχθεί ο Ηράκλειος άθλος της επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει αυτήν τη στιγμή η Ευρώπη με τα NPLs.

Υπενθυμίζεται ότι στις 3 Μαΐου 2019, η DBRS Morningstar αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας σε σε ΒΒ (Low) από Β (High) και την τάση από Θετική σε Σταθερή.

Η επόμενη αναθεώρηση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας αναμένεται την 1η Νοεμβρίου 2019.


ΣΧΟΛΙΑ