ΑΓΟΡΕΣ

Τράπεζα της Ελλάδος: Γιατί είναι περιζήτητα τα ομόλογα των εισηγμένων – Πάνω από 11 δισ. έχουν σηκώσει από το 2013

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη


Τι δείχνουν τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος

Τη μικρότερη επιβάρυνση μέσα στη πανδημία είχαν οι αποδόσεις των ελληνικών εταιρικών ομολόγων (σ.σ. που είναι πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια), όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρατίθενται στην ετήσια οικονομική έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι συνθήκες χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές παρέμειναν διευκολυντικές συνολικά κατά το 2019 και έως τις αρχές του 2020, παρατηρεί στην έκθεσή της η Κεντρική Τράπεζα της χώρας.

Όμως η εκδήλωση της αναταραχής στις διεθνείς αγορές από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου έως και τα μέσα Μαρτίου του ίδιου χρόνου, επηρέασε ιδιαίτερα τις εκδόσεις εταιρικών ομολόγων με πιστοληπτική αξιολόγηση κάτω από το όριο της επενδυτικής κατηγορίας (δηλ. ΒΒΒ-/Baa3). Κατά συνέπεια, αυξήθηκαν σημαντικά οι αποδόσεις των ομολόγων με διαβάθμιση στη μη επενδυτική κατηγορία, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα ομόλογα που έχουν εκδοθεί από ελληνικές μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις.

Όπως προαναφέρθηκε, το Μάρτιο και τον Απρίλιο παρατηρήθηκαν υποβαθμίσεις του αξιόχρεου πολλών εταιριών σε μεγάλο εύρος οικονομιών, αφού η αναταραχή στις αγορές επηρέασε ιδιαίτερα τις αγορές εταιρικών ομολόγων διεθνώς.

Όμως, παρά το γεγονός ότι αυξήθηκαν περισσότερο οι αποδόσεις των ομολόγων με χαμηλότερη πιστοληπτική διαβάθμιση από ό,τι οι αποδόσεις των ομολόγων της επενδυτικής κατηγορίας, η μεσοσταθμική απόδοση των ομολόγων που έχουν εκδοθεί από ελληνικές μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως καταγράφεται από το δείκτη εταιρικών ομολόγων της Τράπεζας της Ελλάδος, αυξήθηκε κατά περίπου 450 μ.β., δηλαδή λιγότερο σε σχέση με την αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων με πιστοληπτική διαβάθμιση κάτω από το όριο της επενδυτικής βαθμίδας που έχουν εκδοθεί από επιχειρήσεις με έδρα σε άλλες οικονομίες της ζώνης του ευρώ (σχεδόν 590 μ.β.).

Όπως και στις αγορές κρατικών ομολόγων, έτσι και για τα εταιρικά ομόλογα, οι παρεμβάσεις κυρίως των κεντρικών τραπεζών και δευτερευόντως των  κυβερνήσεων έχουν εξομαλύνει τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες. Έτσι, αφότου ανακοινώθηκε το πρόγραμμα αγοράς τίτλων ΡΕΡΡ από την ΕΚΤ, οι αποδόσεις των ομολόγων που έχουν εκδώσει ελληνικές μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις έχουν υποχωρήσει σημαντικά, προσεγγίζοντας τα ιστορικώς χαμηλά επίπεδά τους. Αντίστοιχη εξέλιξη ακολούθησαν και τα εταιρικά ομόλογα των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων της ζώνης του ευρώ με διαβάθμιση ΒΒΒ και ΑΑΑ.

Κατά τη διάρκεια του 2020, μετά τη βελτίωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών διεθνώς λόγω της παρέμβασης των κεντρικών τραπεζών και των κυβερνήσεων ανεπτυγμένων οικονομιών, παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση στην εκδοτική δραστηριότητα μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων στις αγορές ομολόγων διεθνώς. Υπό αυτές τις συνθήκες, τρεις ελληνικές μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις άντλησαν, μέσω έκδοσης ομολόγων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, κεφάλαια συνολικής ονομαστικής αξίας 610 εκατ. ευρώ, με μεσοσταθμικό τοκομερίδιο 4,4%.

Επίσης, στην εγχώρια αγορά πραγματοποιήθηκαν τρεις εκδόσεις, μέσω των οποίων αντλήθηκε συνολικά 1 δισεκ. ευρώ, με μεσοσταθμικό τοκομερίδιο 2,8%.

Η ακαθάριστη αξία των τίτλων που έχουν εκδοθεί από ελληνικές μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, μέσω θυγατρικών τους, σε διεθνείς αγορές από το 2013 έως σήμερα ανέρχεται σε 11,1 δισεκ. ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι διεθνείς αγορές έχουν καταστεί σημαντική πηγή χρηματοδότησης επενδύσεων και αναχρηματοδότησης χρέους για μεγάλες, κυρίως βιομηχανικές και εξαγωγικές, ελληνικές μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις.

Η αξία των υφιστάμενων εκδόσεων, δηλαδή αν συνυπολογιστούν οι εκδόσεις, οι λήξεις και οι αποπληρωμές, ανέρχεται σε περίπου 5,5 δισεκ. ευρώ. Όσον αφορά την εγχώρια αγορά, από την έναρξη λειτουργίας της το 2017 μέχρι και τις 15.3.2021 έχουν πραγματοποιηθεί εκδόσεις ομολόγων από ελληνικές μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις συνολικού ύψους περίπου 2,5 δισεκ. ευρώ, με το υφιστάμενο υπόλοιπο να ανέρχεται σε περίπου 2 δισεκ. ευρώ.

Στουρνάρας (ΤτΕ): Το 2021 θα ενταθούν οι συνέπειες της πανδημίας στον τραπεζικό τομέα


ΣΧΟΛΙΑ