Στ. Κ. Χαρίτος

Με υποτονικό τζίρο και συμμετοχή κυρίως των εγχώριων παικτών, ο γενικός δείκτης του Χ.Α. αναρριχάται στις 905 μονάδες