F

ΑΓΟΡΕΣ

Λαζαράκου: Σε εγρήγορση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς – Λαζαρίδης: Στον επιταχυντή η αγορά και η οικονομία το 2021

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Βασιλική Λαζαράκου - Σωκράτης Λαζαρίδης

Βασιλική Λαζαράκου – Σωκράτης Λαζαρίδης


Στον επιταχυντή πρόκειται να μπει η αγορά και η οικονομία το 2021, έπειτα από μία ολέθρια χρονιά, το 2020, με απτές επιπτώσεις στο ΑΕΠ και στην κοινωνία.

Οι εξελίξεις για τις αγορές προβλέπεται ότι θα είναι καταιγιστικές με αφορμή την έναρξη των εμβολιασμών στη χώρα μας, αλλά και λόγω των σημαντικών κεφαλαίων που αναμένει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

Ανεξάρτητα από τις προοπτικές που διανοίγονται για την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να είναι παρούσα με μια σειρά παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης καλύπτοντας το κενό που δημιούργησε η πολύκροτη υπόθεση της Folli Follie, 2,5 χρόνια μετά.

Η πρόεδρος της Επιτροπής κυρία Βασιλική Λαζαράκου και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ κ. Σωκράτης Λαζαρίδης μιλώντας στο mononews.gr δίνουν το στίγμα της επόμενης χρονιάς.

Βασιλική Λαζαράκου: Εταιρική Διακυβέρνηση η βασική προτεραιότητα της ΕΚ για το 2021

Η ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιριών που προβλέπει ο νόμος 4706/2020 και τίθεται σε εφαρμογή από τον Ιούλιο 2021, αποτελεί βασική ρυθμιστική και εποπτική προτεραιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το νέο χρόνο.

Συνδράμουμε ήδη τις εισηγμένες εταιρίες έχοντας εκδώσει κανονιστικές αποφάσεις και εγκύκλιο και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε παρακολουθώντας στενά τις σχετικές διαδικασίες, προκειμένου να ενισχύσουμε την εταιρική διακυβέρνηση ώστε και τα συμφέροντα των επενδυτών να προστατευθούν καλύτερα και οι εταιρίες να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η επιδημία και οι επιπτώσεις της εξακολουθεί να αποτελεί κύριο μέλημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το 2021. Θα παραμείνουμε σε εγρήγορση προκειμένου να ανταποκριθούμε στις εκάστοτε περιστάσεις πάντοτε σε ανοιχτή γραμμή με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών (ESMA).

Τα θέματα που θα απασχολήσουν επίσης τις ευρωπαϊκές αγορές καθώς και την ελληνική σχετίζονται κυρίως με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα ζητήματα περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση παραγόντων (ESG), καθώς βρίσκονται στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων μεταξύ των αρμοδίων φορέων και τα συγκεκριμένα ζητήματα ενσωματώνονται ταχύτατα στο θεσμικό πλαίσιο των κεφαλαιαγορών.

Μία άλλη κρίσιμη παράμετρος στην οποία θα εστιάσουμε τις προσπάθειές μας το νέο χρόνο, όπως και οι λοιποί Ευρωπαίοι επόπτες, είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δίνοντας έμφαση στην ψηφιοποίηση των λειτουργιών και διαδικασιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αποτελεί ένα τομέα στον οποίο είναι αναγκαίο να επενδύσουν οι επόπτες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι όποιες εποπτικές προκλήσεις και εξελίξεις της σύγχρονης εποχής.

Παράλληλα, η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, όπου αυτό είναι αναγκαίο, παραμένει σημαντική προτεραιότητα της στρατηγικής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να συμβάλλει στην λειτουργία της κεφαλαιαγοράς ως μοχλού ανάπτυξης της οικονομίας.

Σωκράτης Λαζαρίδης: Σε φάση ανάκαμψης οι αγορές, η ελληνική προηγείται

H πανδημία Covid-19 κατάφερε ισχυρότατο πλήγμα στις οικονομίες όλων των χωρών, ανεξαρτήτως βαθμού ανάπτυξης.

Η επίδραση των εκτιμήσεων για το μέγεθος της κρίσης όπως ήταν αναμενόμενο είχε άμεσο αντίκτυπο και στην πορεία των χρηματιστηριακών αγορών, της εγχώριας περιλαμβανομένης.

Η αβεβαιότητα για την αποτίμηση των επιπτώσεων αυτής της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης προκάλεσε έντονη ανησυχία και στα Χρηματιστήρια η εικόνα των οποίων χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα.

Τα νέα για το εμβόλιο κατά του ιού είχαν άμεση επίδραση στην αναστροφή του παραπάνω κλίματος και στις χρηματιστηριακές αγορές οι οποίες έχουν ήδη εισέλθει σε τροχιά επανάκαμψης, με την ελληνική αγορά μάλιστα να προηγείται.

Το 2021 ξεκινά με σαφή μηνύματα αισιοδοξίας για επιστροφή της οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά.

Τα κεφάλαια που θα λάβει η χώρα μας από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερεπαρκούν για να αποτελέσουν επιταχυντή σε μία σειρά μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων επισπεύδοντας την επαναφορά της οικονομίας σε ρυθμούς ανάπτυξης.

Παράλληλα και σε ό,τι αφορά ειδικότερα το Χρηματιστήριο οι προτάσεις τόσο της Επιτροπής Πισσαρίδη όσο και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που συστήθηκε με πρωτοβουλία του ΥΠΟΙΚ, για τις κατευθύνσεις περαιτέρω ανάπτυξης της εγχώριας κεφαλαιαγοράς είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλουν στην ουσιαστικότερη ανάδειξη του ρόλου που η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά μπορεί να διαδραματίσει σε αυτή την εκ νέου μετάβαση σε τροχιά ανάπτυξης.

Διαβάστε επίσης:

Πώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα μετατραπεί σε «Ανεξάρτητη Αρχή»

«Μαύρη λίστα» από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για χειραγώγηση μετοχών και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Στουρνάρας, Μυλωνάς, Καραβίας: Το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να αλλάξει το πρόσωπο της Ελλάδας


ΣΧΟΛΙΑ