Τράπεζες

Xωρίς φόρο τα ομόλογα που θα εκδοθούν μέσω του «Ηρακλή» – Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση


Μηδενική φορολογία από το σημερινό επίπεδο του 15% επιφυλάσσει η κυβέρνηση στα ομόλογα που θα εκδώσουν οι ελληνικές τράπεζες στο πλαίσιο των τιτλοποιήσεων κόκκινων δανείων ύψους έως και 36 δις ευρώ μέσω του σχεδίου Ηρακλής.

Η ευνοϊκή φορολογία αποσκοπεί στο να αποτελέσει κίνητρο για τους επενδυτές που θα αγοράσουν τις ομολογίες και, σύμφωνα με πληροφορίες του mononews.gr, θα συμπεριληφθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί αυτή την εβδομάδα στη Βουλή.

Όπως έχει γράψει το mononews, το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου προβλέπει αυξημένες εγγυήσεις έως και 12 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν στην τιτλοποίηση κόκκινων δανείων έως και 36 δις ευρώ, προκειμένου στο σχήμα να ενταχθούν όλες οι προγραμματισμένες τιτλοποιήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Να σημειωθεί ότι η Eurobank προγραμματίζει ήδη την ένταξη του χαρτοφυλακίου Cairo ύψους 7,5 δισ. ευρώ, οι προγραμματισμένες τιτλοποιήσεις της Τράπεζας Πειραιώς ανέρχονται στα 6 δισ. ευρώ, ενώ κόκκινα δάνεια άνω των 10 δισ. ευρώ προγραμματίζει και η Alpha Bank μέσω της συναλλαγής με την επωνυμία Galaxy.

Το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου έχει σταλεί στη DG Comp και στον SSM, ο οποίος αν και δεν έχει εγκριτική αρμοδιότητα, «κρατάει τα κλειδιά» της επιτυχίας του μηχανισμού και των επιπτώσεων που θα έχει ο «Ηρακλής» στα κεφάλαια των τραπεζών, αξιολογώντας κατά πόσον η εγγύηση του Δημοσίου είναι αρκετή για να θεωρηθούν μηδενικού ρίσκου οι τίτλοι υψηλής διαβάθμισης (senior notes) που θα κρατήσουν στα χαρτοφυλάκιά τους οι τράπεζες.

Η πρόβλεψη αυτή δεν θα συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο, καθώς είναι θέμα που θα απαντηθεί από τον SSM στην πράξη, δηλαδή μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου και αφού οι τράπεζες προετοιμάσουν και αποστείλουν στον επόπτη τον φάκελο με την προτεινόμενη τιτλοποίηση, προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο νομοσχέδιο προβλέπεται η πώληση τουλάχιστον του 50+1 των ομολογιών μειωμένης (junior note) ή ενδιάμεσης εξασφάλισης (mezzanine note) σε επενδυτές και προκειμένου τα σχετικά ομόλογα που θα εκδοθούν να γίνουν πιο ελκυστικά για τους επενδυτές , η κυβέρνηση προτίθεται να μηδενίσει τη φορολογία τους.

Σε ό,τι αφορά την ποιότητα των δανείων που θα ενταχθούν στην τιτλοποίηση, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι ομολογίες υψηλής διαβάθμισης (senior notes) θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί από εξωτερικό οργανισμό και να φέρουν κατηγορία αξιολόγησης ΒΒ-, Ba3, BBL ή υψηλότερη. Η αξιολόγηση θα διενεργείται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το όφελος της κρατικής εγγύησης, γεγονός που σημαίνει ότι τα δάνεια αυτά θα πρέπει να είναι σχετικά καλά δάνεια, δηλαδή να έχουν μεγάλες πιθανότητες να εισπραχθούν.

Προκειμένου το Δημόσιο να περιορίσει τις πιθανότητες ενεργοποίησης και κατάπτωσης των κρατικών εγγυήσεων, το νομοσχέδιο θα προβλέπει αυστηρούς όρους για τις εισπράξεις που θα πρέπει να επιτυγχάνει ο διαχειριστής των δανείων που θα τιτλοποιηθούν. Διευκρινίζεται ότι ο διαχειριστής είναι αυτός που αναλαμβάνει τη διεκδίκηση και την είσπραξη των απαιτήσεων από τους οφειλέτες και ακολούθως την αποπληρωμή των ομολογιών.

Το νομοσχέδιο θα προβλέπει συγκεκριμένους στόχους για την ανάκτηση των δανείων, καθώς και όρο που θα αναβάλει την πληρωμή του διαχειριστή, εάν οι εισπράξεις υπολείπονται του ποσού που έχει δεσμευθεί ότι θα εισπράξει. Κρίσιμο θέμα είναι επίσης η αρχή που θα εποπτεύει τον διαχειριστή και το κατά πόσον επιτυγχάνει τους στόχους για τους οποίους έχει δεσμευθεί.

Η προμήθεια που θα πληρώνουν οι τράπεζες θα καταβάλλεται από το SPV που θα δημιουργηθεί για κάθε τιτλοποίηση και θα καθορίζεται με βάση το spread του 3ετούς CDs, δηλαδή το ασφάλιστρο κινδύνου, το οποίο σήμερα διαμορφώνεται κοντά στις 130 μονάδες βάσης


ΣΧΟΛΙΑ