Τράπεζες

Stress test για τα «πράσινα» δάνεια από ΕΒΑ και ΕΚΤ – Μέσα Μαΐου έδωσαν στοιχεία και οι ελληνικές τράπεζες

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη


Πιλοτικά κατ’ αρχάς, αλλά ουσιαστικά στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών προχώρησε σε ένα κρίσιμο stress test σχετικά τους κινδύνους κλίματος στις τράπεζες, σε μια λογική να «φωτοσυνθέσει» τις διαφορετικές μεθοδολογίες διατήρησης στοιχείων, ώστε τελικώς τα αποτελέσματα της άσκησης να δίνουν πολύ ουσιαστικά συμπεράσματα για το θέμα αυτό.

Τα συμπεράσματα θα είναι αυτά που θα αξιολογήσουν τις προμήθειες, επιτόκια και προβλέψεις στα «πράσινα» δάνεια και που στη συνέχεια, κατά στάδια, θα απαγορεύσουν τη χρηματοδότηση ρυπογόνων δραστηριοτήτων.

Ας σημειωθεί πως στην πιλοτική άσκηση δεν μετείχε η χώρα μας, η οποία ωστόσο έδωσε στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα μέσα Μαΐου για το θέμα αυτό. Στοιχεία χορήγησαν και οι 4 συστημικές τράπεζες.

Το συγκεκριμένο θέμα αφορά ιδιαίτερα το πιστωτικό σύστημα της χώρας μας, που είναι μια από αυτές που βρίσκονται ιδιαίτερα πίσω στο θέμα της «πράσινης» ανάπτυξης. Συγχρόνως οι τράπεζες στα χαρτοφυλάκιά τους διατηρούν δάνεια ιδιαιτέρως ρυπογόνα, ως εκ τούτου με σημαντικό αρνητικό αποτύπωμα στο περιβάλλον από μεγάλες βιομηχανίες άνθρακα.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) δημοσίευσε λοιπόν τα ευρήματα της πρώτης πιλοτικής άσκησής της σε ολόκληρη την ΕΕ σχετικά με τον κίνδυνο για το κλίμα, της οποίας ο κύριος στόχος είναι να χαρτογραφήσει την έκθεση των τραπεζών στον κίνδυνο του κλίματος και να δώσει μια εικόνα για τις «πράσινες» προσπάθειες εκτίμησης που έχουν πραγματοποιήσει οι τράπεζες μέχρι στιγμής .

Τα ευρήματα δίνουν μια σαφή εικόνα πως τα δεδομένα των πιστωτικών ιδρυμάτων έχουν κενά και υπογραμμίζουν την αίσθηση του επείγοντος να τα διορθώσουν εάν θέλουν να επιτύχουν μια ουσιαστική και ομαλή μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Μόνο μέσω μιας πιο εναρμονισμένης προσέγγισης και κοινών μετρήσεων οι προσπάθειες των τραπεζών θα αποδειχθούν σημαντικές για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό των δυνητικά διαταραχών επιπτώσεων των περιβαλλοντικών κινδύνων. Τα ευρήματα δείχνουν επίσης μεγάλες διαφορές στην εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις τράπεζες

Τα ευρήματα της άσκησης

Μια πρώτη εκτίμηση του σημείου εκκίνησης του πράσινου λόγου («πράσινα» δάνεια προς δάνεια) στο ενεργητικό των τραπεζών ανέρχεται σήμερα στο 7,9% κάτι που είναι ιδιαίτερα χαμηλό.

Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σημασία για τις τράπεζες να επεκτείνουν την υποδομή δεδομένων τους ώστε να συμπεριλάβουν τις πληροφορίες των πελατών σε επίπεδο δραστηριότητας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς για τις 29 τράπεζες του δείγματος, σε περισσότερα από τα μισά χρηματοδοτικά ανοίγματα σε εταιρίες που δεν είναι μικρομεσαίες (58% του συνόλου) κατανέμονται σε τομείς που ενδέχεται να είναι ευαίσθητοι στον κίνδυνο μετάβασης.

Μια παράλληλη ανάλυση, που βασίζεται στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αποκαλύπτει ότι το 35% των συνολικών εκθέσεων των τραπεζών απευθύνονται σε δανειζόμενους στην ΕΕ με εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πάνω από τον επιτρεπό μέσο όρο .

Η ανάλυση σεναρίων δείχνει ότι ο αντίκτυπος των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα στις τράπεζες έχει διαφορετικά μεγέθη και επικεντρώνεται σε ορισμένους συγκεκριμένους τομείς.

Η πιλοτική άσκηση σε όλη την ΕΕ διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σε ένα δείγμα 29 εθελοντικών τραπεζών από 10 χώρες , που αντιπροσωπεύουν το 50% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του τραπεζικού τομέα της ΕΕ, Η άσκηση επικεντρώθηκε στον εντοπισμό και τον ποσοτικό προσδιορισμό των ανοιγμάτων από την κλιματική προοπτική, ιδίως στον κίνδυνο μετάβασης.

Τα αποτελέσματα της άσκησης αυτής θα αποτελέσουν τη βάση για τη διαμόρφωση ενός επίσημου stress tests των τραπεζών για την κλιματική αλλαγή.

Διαβάστε επίσης:

Alpha Bank: Οι κινήσεις των μεγάλων funds για την ΑΜΚ και το κόστος συμμετοχής για τους παλαιούς μετόχους

Moody’s: Σε ποιες ελληνικές τράπεζες «βλέπει» Αυξήσεις Κεφαλαίου

ΕΤΕ: Τι συμβαίνει με τη μετοχήΣΧΟΛΙΑ