F

Τράπεζες

Επαφές τραπεζών με τους πελάτες τους για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Επαφές τραπεζών με τους πελάτες τους για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης


Μπορεί η αλλαγή στο κυβερνητικό πρόγραμμα να είναι εμφανής από κάθε άποψη, κυρίως λόγω πυρκαγιών, όμως οι τράπεζες προχωρούν τα σχέδιά τους για το πού θα διοχετεύσουν τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αλλωστε οι τρεις κανόνες πλαίσιο της ΕΚΤ, που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, αλλάζουν τα δεδομένα για τις τράπεζες από το πόση ρευστότητα θα απολαύσουν μέσω της Αρχής μέχρι τι κεφάλαια θα απαιτηθούν για τις χρηματοδοτήσεις στις οποίες οι τελευταίες θα προβούν.

Πρώτη προτεραιότητα τα «πράσινα» δάνεια

Ετσι, μοιραία πρώτη προτεραιότητα λαμβάνουν στις επαφές με τους πελάτες τους  τα «πράσινα» δάνεια που με τον έναν ή το άλλον τρόπο -λόγω και της κλιματικής αλλαγής που επιφέρουν οι πρόσφατες πυρκαγιές- έρχονται πρώτα στις προτεραιότητες διοχέτευσης πόρων του Ταμείου.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, οι τράπεζες συνεχίζουν τις επαφές με τους πελάτες τους παρά το προχωρημένο του θέρους, ιδιαίτερα μετά την πρώτη εκταμίευση πόρων του Ταμείου ύψους 4 δισ. ευρώ.

Νέοι δείκτες, νέες αξιολογήσεις, νέα stress tests φέρνουν στην επιφάνεια τη σχετική ανάγκη

Οι  προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προς την ίδια κατεύθυνση δημιουργούν ξεχωριστή ευθύνη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο, πολύ σύντομα, θα πρέπει να ραπορτάρει σημαντικά θέματα στην ΕΚΤ γύρω από την πράσινη ανάπτυξη.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει συμφωνήσει σε έναν φιλόδοξο χάρτη πορείας για το πώς θα ενσωματώσει στο έργο της τις εκτιμήσεις της για την κλιματική αλλαγή.

Α. Ζητούνται αξιόπιστα δεδομένα

– Η ΕΚΤ θα συλλέξει δεδομένα που απαιτούνται για αναλύσεις κινδύνου για την κλιματική αλλαγή

Οι πολιτικές και τα μέτρα που σχετίζονται με το κλίμα εξαρτώνται από τα αξιόπιστα δεδομένα. Αυτός είναι και  ο λόγος για τον οποίο υπάρχει επεξεργασία σε ότι αφορά νέους δείκτες που βοηθούν στην αξιολόγηση των αποτυπωμάτων άνθρακα των τραπεζών.

– Η Αρχή προχωράει σε προσαρμογή των μοντέλων της ώστε αυτά να καταστούν κατάλληλα για την κλιματική αλλαγή

Τα μακροοικονομικά μοντέλα βρίσκονται στο επίκεντρο των αναλύσεων και των αποφάσεών της ΕΚΤ. Αυτό θα βοηθήσει στην αξιολόγηση του αντικτύπου  της κλιματικής αλλαγής και των σχετικών πολιτικών στην οικονομία, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στον τρόπο με τον οποίο η νομισματική πολιτική στηρίζει τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις.

Β. Ενδοσκόπηση

– Ελεγχος της έκθεσης της  ΕΚΤ σε κλιματικούς κινδύνους με δοκιμές ακραίων καταστάσεων του ισολογισμού της  το 2022

– Ελεγχος της έκθεσης των επιχειρήσεων και των τραπεζών σε κλιματικούς κινδύνους

Το πανευρωπαϊκό τεστ κλιματικής πίεσης που πραγματοποιήθηκε το 2021 έδειξε ότι το κόστος για τις τράπεζες και τις εταιρείες της ταχείας προσαρμογής στις πράσινες πολιτικές είναι πολύ χαμηλότερο από το κόστος αυτό να μην πραγματοποιηθεί. με κίνδυνο σοβαρές φυσικές καταστροφές στο μέλλον. Το 2022, θα  πραγματοποιηθεί ένα ξεχωριστό εποπτικό τεστ ακραίων καταστάσεων για μεμονωμένες τράπεζες ώστε να γίνει κατανοητό  πόσο καλά είναι αυτές προετοιμασμένες  για τους κλιματικούς κινδύνους που ενδέχεται να λάβουν χώρα.

– Θα δοθεί προτεραιότητα στην αποκάλυψη των κλιματικών κινδύνων ώστε να καταστεί φανερό πόσο αυτοί μπορούν να επηρεάσουν την ΕΚΤ, τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις.  Αυτός είναι ο λόγος εισαγωγής απαιτήσεων γνωστοποίησης που σχετίζονται με το κλίμα για τη χρήση περιουσιακών στοιχείων του ιδιωτικού τομέα ως εγγύηση στις πράξεις νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και για αγορές περιουσιακών στοιχείων του ιδιωτικού  τομέα.

– Επανεξέταση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων που  αντικατοπτρίζουν τους κλιματικούς κινδύνους

Οι αξιολογήσεις που παρέχουν οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αποτελούν βασικό εργαλείο για την κατανόηση της συνολικής επικινδυνότητας των περιουσιακών στοιχείων. Επομένως, ελέγχεται από την ΕΚΤ ο τρόπος με τον οποίον οι οργανισμοί αξιολόγησης συμπεριλαμβάνουν κλιματικούς κινδύνους στις αξιολογήσεις τους. Συγχρόνως θα διαμορφωθούν ελάχιστα πρότυπα για να διασφαλιστεί πως οι κίνδυνοι αυτοί θα συμπεριλαμβάνονται με συνέπεια στις εσωτερικές αξιολογήσεις της ΕΚΤ.

Γ. Δράση βασισμένη σε αξιόπιστα δεδομένα και βέλτιστες γνώσεις

– Θα συμπεριληφθούν οι κίνδυνοι για το κλίμα στο πλαίσιο των ασφαλειών της ΕΚΤ

Θα εξεταστούν οι κλιματικοί κίνδυνοι  κατά την αξιολόγηση περιουσιακών στοιχείων που οι τράπεζες θέλουν να χρησιμοποιήσουν ως ασφάλεια για να λάβουν δάνεια από την ΕΚΤ. Αυτό σημαίνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία με υψηλότερους κλιματικούς κινδύνους θα μπορούσαν να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τα περιουσιακά στοιχεία με χαμηλότερους κλιματικούς κινδύνους.

– Θα γίνουν πιο πράσινες οι αγορές περιουσιακών στοιχείων της ΕΚΤ

Από το 2023 η ΕΚΤ θα αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με το κλίμα για τις εταιρικές μας αγορές περιουσιακών στοιχείων.

Διαβάστε επίσης:

Με ατζέντα αναπτυξιακή τον Σεπτέμβριο οι Θεσμοί στις τράπεζεςΣΧΟΛΙΑ