Τράπεζες

Στις 13 Ιουλίου οι νέες μετοχές της Alpha Bank στο ταμπλό – Τα κυριότερα σημεία του ενημερωτικού δελτίου

Alpha Bank

Βασίλης Ψάλτης, CEO Alpha Bank


Στις 13 Ιουλίου θα είναι διαπραγματεύσιμες οι νέες μετοχές της Alpha Bank στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσιοποιήθηκε μέσα από το ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης η οποία ξεκινάει τη Δευτέρα.

Ημερολόγιο

Το ενδεικτικό αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς
διαπραγμάτευση στο Χ.Α. παρατίθεται ως ακολούθως:

Οι Νέες Μετοχές:

α) Θα προσφερθούν στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στο πλαίσιο προσφοράς στο επενδυτικό κοινό (η “Δημόσια
Προσφορά”)

β) Θα προσφερθούν εκτός Ελλάδος, σε ειδικευμένους, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, στο πλαίσιο διαδικασίας βιβλίου προσφορών για ιδιωτική τοποθέτηση, βάση μίας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου βάσει του κανονισμού για το ενημερωτικό δελτίο ή/και άλλων εφαρμοστέων εθνικών νομοθεσιών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με το άρθρο 144Α (η “Ιδιωτική Τοποθέτηση” και συνδυαστικά με τη Δημόσια Προσφορά (“Συνδυαστική Προσφορά”).

Κατανομή

Ο ακριβής αριθμός των Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε Ιδιώτες Επενδυτές και σε Ειδικούς Επενδυτές θα καθοριστεί στο τέλος της Δημόσιας Προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση για Νέες Μετοχές που θα έχουν εκδηλώσει αυτοί οι επενδυτές.

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν αρχικά μεταξύ της Δημόσιας Προσφορά και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως εξής, 20% των Νέων Μετοχών θα διατεθούν στη Δημόσια Προσφορά και 80% των Νέων Μετοχών θα διατεθούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Νέες Μετοχές που κατανέμονται αλλά δεν έχουν εγγραφεί στη Δημόσια Προσφορά, μπορούν να ανακατανέμονται σε επενδυτές στη Ιδιωτική Τοποθέτηση, εάν η ζήτηση για Νέες Μετοχές στη Δημόσια Προσφορά είναι μικρότερη από το ποσό των Νέων Μετοχών που είχαν αρχικά διατεθεί σε αυτές, και αντιστρόφως. Το ίδιο ισχύει και για τις ανακατανομές για τη διατήρηση του κανόνα της Προνομιακής Κατανομής τόσο στη Δημόσια Προσφορά όσο και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Alpha Holdings την 15 Ιουνίου 2021:

Μέτοχοι Αριθμός μετοχών % ποσοστό
ΤΧΣ 169.174.167 10.9%
Paulson & Co. Inc (2) 86,738,025 5.6%
Shroders Plc (2) 80,814,063 5.2%
Λοιποί μέτοχοι <5% 1,209,254,842 78.2%
Σύνολο 1.545.981.097 100,0%

Διαβάστε αναλυτικά το Ενημερωτικό Δελτίο

Διαβάστε επίσης

Alpha Bank: Στην Ελλάδα το 20% της ΑΜΚ των 800 εκατ. ευρώ

Αlpha Bank: Και η EBRD στην αύξηση κεφαλαίου- Ψήφος εμπιστοσύνης στη Διοίκηση Ψάλτη

Ψηλά βάζει τον πήχυ η Alpha Bank σε ότι αφορά την αύξηση κεφαλαίου – Θα συμμετέχει και ο John Paulson

 ΣΧΟΛΙΑ