Τράπεζες

Προβλέψεις και ζημιές από πωλήσεις «καίνε» τα αποτελέσματα του 2018 Εθνικής και Alpha

alpha εθνικη

Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος Εθνικής Τράπεζας, Βασίλης Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος Alpha Bank


Στο βωμό των νέων, πιο φιλόδοξων πλάνων μείωσης των NPEs θυσιάζουν οι τράπεζες την ούτως ή άλλως περιορισμένη λειτουργική τους κερδοφορία.

Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες η Alpha Bank, με βάση τα οποία το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 53 εκατ. ευρώ, κάνοντας χρήση πιστωτικού φόρου. Αντίστοιχα, η Εθνική παρουσίασε ζημιά 84 εκατ. ευρώ, ενσωματώνοντας στα αποτελέσματα του 2018 τη ζημιά από την πώληση των θυγατρικών σε Ρουμανία, Κύπρο και Αίγυπτο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, στην περίπτωση της Alpha Bank, για την υλοποίηση της στρατηγικής της εμπροσθοβαρούς μείωσης των NPEs κατά 5,5 δις ευρώ τους επόμενους δώδεκα μήνες, η διοίκηση της τράπεζας αύξησε κατά 60,6% τις προβλέψεις για 2018, στο 1,6 δις ευρώ από 1 δις ευρώ το 2017. Οι αυξημένες προβλέψεις επηρέασαν αρνητικά το αποτέλεσμα προ φόρων, που διαμορφώθηκε σε ζημιές ύψους 289,4 εκατ. ευρώ, αλλά μετά τον υπολογισμό πιστωτικού φόρου εισοδήματος κατά 342,3 εκατ. ευρώ, το τελικό αποτέλεσμα ήταν θετικό.

Έτσι, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 53 εκατ. ευρώ από 21,1 εκατ. ευρώ το 2017. Οι αυξημένες προβλέψεις για την κάλυψη των απωλειών, που θα προκύψουν από τη μείωση των κόκκινων δανείων, ενίσχυσε το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον Όμιλο και ανήλθε στα 12,3 δις ευρώ και στα 10,2 δις ευρώ για την Ελλάδα. Αποτέλεσμα των υψηλών προβλέψεων είναι η διαμόρφωση του δείκτη κάλυψης των καθυστερήσεων στο 70%, ενώ ο συνολικός δείκτης κάλυψης καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 122%.

Σε ότι αφορά την Εθνική, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στην Ελλάδα, δηλαδή χωρίς τον υπολογισμό των έκτακτων ζημιών από πωλήσεις στοιχείων ενεργητικού, διαμορφώθηκαν στα 32 εκατ. ευρώ, έναντι εκτεταμένων ζημιών 175 εκατ. ευρώ το 2017. Η διοίκηση της τράπεζας έκανε χρήση του υψηλού αποθέματος προβλέψεων των προηγούμενων ετών, περιορίζοντας το επίπεδο των προβλέψεων για το 2018 κατά 151 μ.β. σε ετήσια βάση, σε μια προσπάθεια να αντισταθμίσει και την πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους, που μειώθηκαν κατά 20%. Το οργανικό αποτέλεσμα υπήρξε θετικό, συντελώντας στην επιστροφή της Τράπεζας σε λειτουργική κερδοφορία ύψους 71 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 135 εκατ. ευρώ το 2017.

Να σημειωθεί ότι, για την επίτευξη των επιθετικών στόχων θα αξιοποιηθεί ο υψηλός δείκτης κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις, που διαμορφώνεται στο 59%. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες η διοίκηση της τράπεζας, η νέα στρατηγική διαχείρισης κόκκινων δανείων είναι εμπροσθοβαρής και περισσότερο επιθετική, στοχεύοντας σε μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) κατά 4,5 δισ. ευρώ το 2019, ενώ θετικά στην κερδοφορία για το τρέχον έτος θα επιδράσει η Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων έναντι έκδοσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που πραγματοποιήθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Εθνική Τράπεζα: Εντυπωσιακή ανάκαμψη στα οργανικά κέρδη, στα 114 εκατ. ευρώ, το 2018

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Alpha Bank: Υπερδιπλασίασε τα καθαρά κέρδη στα 53 εκατ. ευρώ το 2018

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Εθνική Τράπεζα: Στον δρόμο της μεγάλης φυγής τα διευθυντικά στελέχη


ΣΧΟΛΙΑ