Τράπεζες

Eurobank – Κλείνει την ένταξη της τιτλοποίησης Cairo στον ΗΡΑΚΛΗ

Eurobank

Φ.Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank


Αίτηση για την ένταξη στο πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ» της τρίτης τιτλοποίησης, Cairo III, που αφορά στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας συνολικής αξίας 754 εκατ. ευρώ, υπέβαλε η Eurobank.

Πρόκειται για το τρίτο χαρτοφυλάκιο δανείων της τιτλοποίησης Cairo συνολικού ύψους 7,5 δις ευρώ, που απαρτίζεται από διαφορετικού μεγέθους και με διαφορετικές κατηγορίες απαιτήσεων.

Τα χαρτοφυλάκια Cairo I, II & ΙII είναι οι πρώτες τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στην Ελλάδα, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ.

Μαζί με την τιτλοποίηση Pillar, που ολοκληρώθηκε το 2019, είναι οι πρώτες τιτλοποιήσεις NPEs στην Ελλάδα και αποτελούν βασικά συστατικά στοιχεία της εμπροσθοβαρούς στρατηγικής του Ομίλου Eurobank Holdings που έχει στόχο τη μείωση του δείκτη NPEs στην περιοχή του 15%.

Όπως έχει γράψει το Mononews, η ολοκλήρωση της διαδικασίας της αξιολόγησης ένταξης στον ΗΡΑΚΛΗ, ανοίγει το δρόμο για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει τη διανομή στους μετόχους του 75% των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine notes) και του 45% των τίτλων χαμηλής διαβάθμισης (junior notes).

Η Γενική Συνέλευση αναμένεται να συγκληθεί τον Ιούνιο.


ΣΧΟΛΙΑ