• Τράπεζες

  Eurobank Equities, NBG Securities και Optima Bank: Οι νεότερες εκτιμήσεις για τις ελληνικές τράπεζες

  Ανδρέας Σουβλερός, Eurobank Equities, Παύλος Μυλωνάς ΕΤΕ, Βασίλης Ψάλτης Alpha Bank, Χρήστος Μεγάλου Τράπεζα Πειραιώς

  Ανδρέας Σουβλερός αναλυτής Eurobank Equities, Παύλος Μυλωνάς ΕΤΕ, Βασίλης Ψάλτης Alpha Bank, Χρήστος Μεγάλου Τράπεζα Πειραιώς


  Oι εγχώριοι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι ότι οι ελληνικές τράπεζες, όχι μόνο θα πετύχουν τα guidances που έχουν δοθεί για τη χρονιά, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα τα ξεπεράσουν, ανοίγοντας το δρόμο για re-rating των μετοχών τους.

  Η Eurobank Equities και ο Ανδρέας Σουβλερός εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα α’ τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις. «Οι ελληνικές τράπεζες ξεκίνησαν το έτος με ισχυρά αποτελέσματα α’ τριμήνου, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να παραμένουν σταθερά σε τριμηνιαία βάση στα €1,26 δισ. και να εκτοξεύονται κατά 45% σε ετήσια βάση ξεπερνώντας τόσο τις δικές μας, όσο και τις εκτιμήσεις του consensus, πάνω από 10%, ως αποτέλεσμα του ανθεκτικού καθαρού εσόδου από τόκους (NII) και του χαμηλότερου του αναμενόμενου κόστους κινδύνου (CoR) στις 64 μ.β. έναντι 77 μ.β. για τις τράπεζες της ΕΕ», εξηγεί η χρηματιστηριακή.

  Οι συστάσεις είναι αγορά (buy) για όλες τις τράπεζες με τιμές στόχους ως εξής: για την Alpha Bank τιμή στόχος τα €2,41, για την Εθνική Τράπεζα τιμή στόχος τα €10,37 και για την Τράπεζα Πειραιώς τιμή στόχος τα €5,40. Η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει η κορυφαία επιλογή, δεδομένης της σταθερής εκτέλεσης και του ελκυστικού προφίλ κινδύνου/απόδοσης.

  «Τα αποτελέσματα α’ τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις. Αναλυτικότερα, τα NII σε επίπεδο τομέα αυξήθηκαν κατά 15,5% ετησίως το α’ τρίμηνο (NIM +42 μ.β.), υποχωρώντας μόλις 2,6% τριμηνιαίως (NIM μειωμένο κατά 8 μ.β.) μετά από ένα ρεκόρ το δ’ τρίμηνο πέρυσι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, με τη Eurobank να επιδεικνύει τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα διατηρώντας σταθερά NII και NIM. Η επίδοση του NII του τομέα οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων, όπως η εποχικότητα, το υψηλότερο κόστος αντιστάθμισης κινδύνου, η εμπροσθοβαρής έκδοση προνομιούχων τίτλων πρώτης κατηγορίας και η εποχικά αδύναμη πιστωτική επέκταση (περίπου €0,1 δισ.), η οποία υπεραντιστάθμισε τα ανθεκτικά περιθώρια πελατών (-5 μ.β. τριμηνιαίως έναντι EE για -20 μ.β. το 2024) και το χαμηλό beta καταθέσεων (16% έναντι EE 20% το 2024). Σε επίπεδο κερδών προ προβλέψεων, τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου ήταν σχεδόν αμετάβλητα τριμηνιαίως και αυξημένα κατά 23% σε ετήσια βάση. Σε γενικές γραμμές ήταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, με την ΕΤΕ και τη Eurobank να ξεχωρίζουν ως οι πιο ανθεκτικές, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις κατά 2% περίπου. Τα αποτελέσματα ενισχύθηκαν επίσης και επειδή αντισταθμίστηκε η μικρή τριμηνιαία μείωση των βασικών εσόδων, δεδομένης της διαδοχικής μείωσης των NII και των προμηθειών», εξηγεί η χρηματιστηριακή.

  «Όσον αφορά τις αποδόσεις, η Eurobank και η ΕΤΕ κατέγραψαν την υψηλότερη ετησιοποιημένη αποδοτικότητα RoTE με δείκτη περίπου 20%, ακολουθούμενη από την Πειραιώς με 16,4% και την Alpha με 12,9%. Τα εποπτικά κεφάλαια αυξήθηκαν επίσης, με τον μέσο δείκτη FL CET1 να φτάνει το 16,1%, σημειώνοντας βελτίωση 40 μ.β. σε τριμηνιαία βάση, αφού ληφθούν υπόψη τα δεδουλευμένα μερίσματα, που ενισχύθηκε από την οργανική δημιουργία κεφαλαίων και την αποκλιμάκωση του ενεργητικού με κίνδυνο. Οι ελληνικές τράπεζες δεν επικαιροποίησαν το guidance τους, επιλέγοντας να περιμένουν μέχρι να εκτιμηθούν οι τάσεις του β’ τριμήνου», υπογραμμίζει η Eurobank Equities.

  Η NBG Securities και ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου εξηγούν ότι οι ελληνικές τράπεζες παρουσίασαν συνολικά ένα καλό α’ τρίμηνο με βελτιωμένη τελική γραμμή.

  Τα χαμηλότερα βασικά κέρδη προ προβλέψεων αντανακλούν κυρίως α) το υψηλότερο κόστος αντιστάθμισης καταθέσεων, β) την επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου με νέες εκταμιεύσεις άνω των 7,5 δισ. ευρώ, σωρευτικά, και γ) το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης λόγω των εκδόσεων MREL στο τρίμηνο. Οι τάσεις αυτές αντισταθμίστηκαν από τη σημαντική μείωση των ζημιών απομείωσης δανείων, ως αποτέλεσμα της εξυγίανσης του δανειακού χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού συνέχισε να βελτιώνεται, με τον μέσο δείκτη NPE να μειώνεται κατά 11 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, χάρη σε οργανικές δράσεις καθώς και σε πωλήσεις NPEs.

  Οι ελληνικές τράπεζες διατήρησαν τα ισχυρά κεφάλαιά τους και την άφθονη ρευστότητά τους, η οποία μπορεί να συνεχίσει να επενδύεται σε περιουσιακά στοιχεία με υψηλότερες αποδόσεις. Τέλος, και οι 4 τράπεζες καθοδήγησαν για διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2023, με την επιφύλαξη της έγκρισης του SSM, για πρώτη φορά μετά από 10 και πλέον χρόνια.

  Alpha Bank

  Η Alpha Bank ανακοίνωσε κέρδη 322 εκατ. ευρώ (-8,9% τριμηνιαίως), λόγω του υψηλότερου κόστους αντιστάθμισης καταθέσεων, του frontloading της έκδοσης προνομιούχων τίτλων πρώτης κατηγορίας και των αυξημένων λειτουργικών εξόδων, καθώς το δ’ τρίμηνο πέρυσι επωφελήθηκε από μια διαγραφή που σχετίζεται με τις εισφορές του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης (SRF). Στην τελική γραμμή, η Alpha ανακοίνωσε κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 204 εκατ. ευρώ, +4,1% τριμηνιαίως, επωφελούμενη επίσης από τη μείωση των προβλέψεων. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα παρέμειναν σταθερά στα 2,2 δισ. ευρώ, καθώς οι ισχυρότερες ρυθμίσεις και αποπληρωμές αντιστάθμισαν την αναταξινόμηση δανείων με εγγύηση του Δημοσίου ύψους 110 εκατ. ευρώ σε μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα που αντανακλούν τις εποπτικές προσδοκίες. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρέμεινε στο 6,0%, ενώ pro-forma για την αναπλήρωση του έργου “Γαία”, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώνεται στο 5,7%. Η κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank ενισχύθηκε το α’ τρίμηνο, με τον δείκτη FL CET1 να διαμορφώνεται στο 14,8% από 14,6% το δ’ τρίμηνο του 2023, ενώ ο δείκτης συνολικών κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 19,2% το α’ τρίμηνο έναντι 19,1% το δ’ τρίμηνο πέρυσι. Η διοίκηση προσδιόρισε για την αμοιβή των μετόχων το 20% των καθαρών κερδών του 2023 ή 122 εκατ. ευρώ, ισομερώς κατανεμημένο μεταξύ μερίσματος (0,03 ευρώ, απόδοση 1,5%) και επαναγοράς μετοχών.

  Eurobank

  Η Eurobank ανακοίνωσε το α’ τρίμηνο Core PPI ύψους 478 εκατ. ευρώ (-1,3% σε τριμηνιαία βάση), λόγω των δανείων, των ομολόγων και των διεθνών δραστηριοτήτων. Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 383 εκατ. ευρώ (+12,7% τριμηνιαία βάση) προ εκτάκτων αποτελεσμάτων, επωφελούμενο από τις σημαντικά χαμηλότερες προβλέψεις και τις μειωμένες λοιπές ζημιές απομείωσης. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν οργανικά κατά 0,4 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν κατά 211 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση σε 1,3 δισ. ευρώ. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μειώθηκε στο 3,0% από 3,5% το 4ο τρίμηνο του 2023. Η κεφαλαιακή θέση της Eurobank ενισχύθηκε το α’ τρίμηνο του 2024. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων ανήλθε σε 20,2% και το FLCET1 σε 17,2% το α’ τρίμηνο, αυξημένο κατά 3 και 20 μ.β. σε τριμηνιαία βάση, αντίστοιχα. Η διοίκηση έδωσε κατευθυντήριες γραμμές για το μέρισμα του 2023 ύψους 0,09 ευρώ/μετοχή (απόδοση 4,3%), που αντιστοιχεί σε δείκτη διανομής περίπου 30%.

  Εθνική Τράπεζα

  Η Εθνική Τράπεζα σημείωσε Core PPI ύψους 494 εκατ. ευρώ (-0,9% σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας την επίπτωση από το κόστος αντιστάθμισης του carry και το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τα εποχικά χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα. Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 380 εκατ. ευρώ (+1,3% τριμηνιαία βάση), επωφελούμενα επίσης από τα υψηλότερα έσοδα από συναλλαγές και τις σταθερές προβλέψεις. Το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρέμεινε αμετάβλητο σε τριμηνιαία βάση σε 1,3 δισ. ευρώ, με μη σημαντικό οργανικό σχηματισμό το τρίμηνο. Ο δείκτης NPE παρέμεινε αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση στο 3,7% και η κάλυψη μειώθηκε στο 86,1% (έναντι 87,5% το δ’ τρίμηνο πέρυσι). Ο δείκτης FL CET1 αυξήθηκε κατά 0,8% σε τριμηνιαία βάση σε 18,6%. Ο δείκτης συνολικών ιδίων κεφαλαίων (CAD) ανήλθε σε 21,3%. Η διοίκηση καθοδήγησε για το 2023 μέρισμα ύψους 20-25% των καθαρών κερδών, που αντιστοιχεί σε 0,24-0,30 ευρώ/μετοχή (απόδοση 2,9-3,6%).

  Τράπεζα Πειραιώς

  Η Τράπεζα Πειραιώς κατέγραψε βασικά κέρδη προ προβλέψεων ύψους 470 εκατ. ευρώ (-2,9% τριμηνιαία βάση), κυρίως λόγω της επίδρασης από την πλήρη σταδιακή εφαρμογή της στρατηγικής αντιστάθμισης καταθέσεων του ομίλου, σε συνδυασμό με την άμβλυνση των προμηθειών και των λειτουργικών εξόδων (OpEx). Τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 233 εκατ. ευρώ (+10,4% τριμηνιαία βάση), επωφελούμενα επίσης από τις μειωμένες ζημιές απομείωσης δανείων. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα στα 1,3 δισ. ευρώ, χάρη στην εμπροσθοβαρή και επιταχυνόμενη εκκαθάριση των συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, καθώς και στα θετικά αποτελέσματα από την οργανική προσπάθεια. Κατά συνέπεια, ο δείκτης NPE παρέμεινε σταθερός σε τριμηνιαία βάση στο 3,5%. Ο δείκτης CET1 της Τράπεζας Πειραιώς με πλήρη επιβάρυνση στο τέλος του Μαρτίου ανήλθε στο επίπεδο του 13,7%, κυρίως λόγω της οργανικής δημιουργίας κεφαλαίων. Ο συνολικός δείκτης πλήρως επιβαρυμένου CAD διαμορφώθηκε στο 18,5%, άνετα πάνω από τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, καθώς και τις εποπτικές οδηγίες. Η διοίκηση έδωσε κατευθυντήριες γραμμές για το μέρισμα του 2023 ύψους 0,06 ευρώ ανά μετοχή (απόδοση 1,7%), που αντιστοιχεί σε δείκτη διανομής περίπου 10%.

  Optima bank: Αγοράστε τις τράπεζες – Eurobank και Πειραιώς οι κορυφαίες επιλογές

  Η Optima Bank και ο Πέτρος Τσούρτης εκτιμούν ότι οι ελληνικές τράπεζες παρουσίασαν ισχυρά αποτελέσματα α’ τριμήνου, χάρη στην αύξηση των βασικών εσόδων, την αποτελεσματική συγκράτηση του κόστους και τη μείωση των προβλέψεων για επισφάλειες. Επιπλέον, ο δείκτης RoTE διευρύνθηκε περαιτέρω, η ρευστότητα είναι άφθονη και η ποιότητα του ενεργητικού και η δυναμική των κεφαλαίων παρέμειναν θετικές. «Μετά την ισχυρή σειρά αποτελεσμάτων, πιστεύουμε ότι οι τράπεζες όχι μόνο θα επιτύχουν, αλλά και θα υπερβούν τους στόχους του οικονομικού έτους και, ως εκ τούτου, επαναλαμβάνουμε την αξιολόγηση Buy (αγορά) για τον κλάδο. Οι τιμές στόχοι είναι για την Alpha Bank τα €2,10, για τη Eurobank τα €2,41, για την ΕΤΕ τα €9,20 και για την Τράπεζα Πειραιώς τα €5,00», εξηγεί ο Τσούρτης.

  «Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται σε 0,92 φορές τον δείκτη P/TBV για φέτος, με έκπτωση 17% σε σχέση με τις τράπεζες της ΕΕ. Παρ’ όλα αυτά, αναμένουμε ότι θα δημιουργήσουν μέσο δείκτη αποδοτικότητας 13,6% το 2024, ελαφρώς υψηλότερο από τις αντίστοιχες τράπεζες της ΕΕ και επομένως πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διαπραγματεύονται στο ίδιο επίπεδο. Η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς είναι οι κορυφαίες επιλογές μας στον κλάδο, καθώς προσφέρουν το υψηλότερο δυναμικό ανόδου. Οι ομάδες διαχείρισης επανέλαβαν τους στόχους για φέτος και αναμένουν ένα ακόμη τρίμηνο για να δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Επόμενοι καταλύτες για τον κλάδο είναι η απάντηση του SSM για τις διανομές μερισμάτων του 2023 στις αρχές Ιουνίου και η συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 06 Ιουνίου», συνεχίζει η Optima Bank.

  Οι τράπεζες έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να διανείμουν μερίσματα για το 2023 με την επιφύλαξη της κανονιστικής έγκρισης στις αρχές Ιουνίου. Η Eurobank σκοπεύει να διανείμει μέρισμα πάνω από 0,09 ευρώ, η ΕΤΕ 0,36 ευρώ, η Alpha 0,026 ευρώ, η Πειραιώς 0,06 ευρώ και η Optima Βank 0,44 ευρώ.

  Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,12 δισ. ευρώ (+34% τριμηνιαίως, +39% ετησίως). Η ΕΤΕ κατέγραψε τα υψηλότερα καθαρά κέρδη με 358 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 2,16 δισ. ευρώ (-3% τριμηνιαίως, ετησίως, +14% ετησίως) και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) μειώθηκε μόλις κατά 3 μονάδες βάσης τριμηνιαίως σε 2,87%, παρά το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης και αντιστάθμισης κινδύνου. Η ΕΤΕ κατέγραψε το υψηλότερο καθαρό έσοδο από τόκους (NII) με 606 εκατ. ευρώ και η Optima bank το υψηλότερο NIM με 4,48%. Τα έσοδα από αμοιβές διαμορφώθηκαν σε 486,6 εκατ. ευρώ (-3% τριμηνιαίως, +13% ετησίως) και ως εκ τούτου τα βασικά έσοδα ανήλθαν σε 2,65 δισ. ευρώ (-3% τριμηνιαίως, +14% ετησίως). Τα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 84,6 εκατ. ευρώ (-48% τριμηνιαίως, +14% ετησίως) και τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,73 δισ. ευρώ (-3% τριμηνιαίως, +14% ετησίως). Από την πλευρά του κόστους, τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 859,8 εκατ. ευρώ (-8% τριμηνιαίως, -6% ετησίως) και τα έσοδα προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,87 δισ. ευρώ (-4% τριμηνιαίως, +25% ετησίως). Η Εθνική Τράπεζα έχει τα υψηλότερα κέρδη προ προβλέψεων με 554 εκατ. ευρώ.

  Διαβάστε επίσης:
  Γ.Γ. Ιδιωτικών Επενδύσεων Βίκυ Λοΐζου: Επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων

  Ισραήλ: Ο στρατός ερευνά τις εικόνες που δείχνουν στρατιώτες να καίνε βιβλία στη Γάζα

  ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας ζητά την προστασία του προσωπικού παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας  ΣΧΟΛΙΑ