Τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Το παρασκήνιο πίσω από τις αλλαγές του ΔΣ (upd)

  • Έφη Καραγεώργου
Μυλωνάς ΕΤΕ Εθνική

Παύλος Μυλωνάς, CEO Εθνικής Τράπεζας


Πέντε νέα πρόσωπα αναζητά η Εθνική για να στελεχώσει το νέο της Διοικητικό Συμβούλιο καθώς καθ’ υπόδειξη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προχωρά σε «τεκτονικές» αλλαγές σε επίπεδο διοικητικής ομάδας.

Έντονη είναι δε η φημολογία των τελευταίων ημερών πως θέση αντιπροέδρου, η οποία θα θεσπιστεί τώρα, θα αναλάβει ο κ. Γκίκας Χαρδούβελης.

Αργά το βράδυ, σε ανακοίνωσή της η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε πως την παραίτηση  τους υπέβαλαν τρία  μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πρόκειται για την κα Eva Cederbalk, τον κ. Χάρη Μάκκα και τον κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη. Παράλληλα, ανακοινώθηκε πως ο Παναγιώτης Δασμάνογλου δεν θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ως εκτελεστικό μέλος, παραμένοντας Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας και Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρόσωπα και οι αποφάσεις θα έχουν ληφθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας που θα λάβει χώρα την 31η Ιουλίου 2019, όταν και θα προχωρήσει στην εκλογή των νέων μελών του ΔΣ.

Υπενθυμίζεται πως το ζήτημα των αλλαγών στο ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας τις οποίες είχε ζητήσει το ΤΧΣ είχε αποκαλύψει πρώτο το mononews και η Έφη Καραγεώργου στις 27 Ιουνίου 2018. Όπως ανέφερε τότε «αλλαγές αναμένονται και σε επίπεδο ΔΣ με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να ζητά την ενίσχυση των μελών του στα 13 από 11 που είναι σήμερα. Ακόμα το ΤΧΣ σύμφωνα με πληροφορίες εισηγείται να περιοριστεί ο αριθμός των εκτελεστικών μελών που συμμετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή της Εθνικής.»

Οι παραπάνω ενέργειες έγιναν σε συνεργασία της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με στόχο την στρατηγική ενδυνάμωση της Εθνικής Τράπεζας, στο πλαίσιο του στρατηγικού μετασχηματισμού.

Σημειώνεται πως δεν τίθεται κανένα ζήτημα αλλαγής του Διευθύνοντος Συμβούλου, Παύλου Μυλωνα.

Από την πλευρά του το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνήσει με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, μια σειρά βελτιώσεων σε θέματα που άπτονται της εταιρικής διακυβέρνησης της Τραπέζης, σύμφωνα με εισηγήσεις που προσφάτως κατέθεσε στον Πρόεδρο αυτής.

«Το Ταμείο, στηρίζει πλήρως την διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας, στην υιοθέτηση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και είναι πεπεισμένο ότι οι επικείμενες αλλαγές θα ενισχύσουν σημαντικά τη θεσμική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεισφέροντας κατ’ επέκταση στη συνολική περαιτέρω ανάπτυξη της Τραπέζης.

Το Ταμείο ενεργεί πάντοτε, στα πλαίσια του θεσμικού ρόλου που του έχει ανατεθεί με τον ιδρυτικό του νόμο 3864/2010, για τη διασφάλιση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο και με την ιδιότητα του ενεργού μετόχου, το Ταμείο βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τις συστημικές τράπεζες προς την κατεύθυνση ενδυνάμωσης της εταιρικής διακυβέρνησης αυτών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας:  

«Σε συνέχεια της προηγούμενης από 28 Ιουνίου 2019 ανακοίνωσής της, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (η ‘Τράπεζα’) ανακοινώνει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες στρατηγικές επιδιώξεις όπως αυτές παρουσιάστηκαν στην επενδυτική κοινότητα κατά την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε με επενδυτές την 16η Μαΐου 2019, η Τράπεζα εργάζεται από κοινού με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το ‘ΤΧΣ’) για την εξέταση και περαιτέρω ενδυνάμωση της δομής εταιρικής διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πλέον των ανωτέρω, η Τράπεζα ενημερώνει επίσης ότι, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ανακοινώθηκε η παραίτηση τριών μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. – της κας Eva Cederbalk, του κ. Χάρη Μάκκα και του κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη.

Περαιτέρω, ο κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, όπως ήταν προγραμματισμένο, δεν θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ως εκτελεστικό μέλος, παραμένοντας Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας και Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου, με τα ίδια καθήκοντα.
Η Τράπεζα ευχαριστεί θερμά τα απερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την σημαντική τους προσφορά στις εργασίες της Τράπεζας.

Ως μέρος του συνολικού σχεδίου της Τράπεζας για την περαιτέρω ενδυνάμωση της δομής εταιρικής διακυβέρνησης, η Τράπεζα σκοπεύει να προτείνει νέα μέλη Δ.Σ. στην ερχόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τόσο για την αντικατάσταση των μελών που αποχωρούν όσο και για την περαιτέρω προσθήκη μελών στο Δ.Σ.»

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης της 31ης Ιουλίου 

1. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

2. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018), καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση.

3. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018).

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018).

5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

7. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2018 (σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ίσχυε έως 31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 187 παρ. 7 του Ν. 4548/2018). Προσδιορισμός αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2018, ως μελών των Επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και Μετασχηματισμού και Ηθικής & Κουλτούρας, προσδιορισμός των αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2020 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση Εταιρειών του Ομίλου ΕΤΕ που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

9. Αύξηση του αριθμού των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου από έντεκα (11) σε δεκατρία (13), σύμφωνα με το Άρθρο 18, παρ. 2 του Καταστατικού της Τράπεζας.

10. Εκλογή δύο (2) νέων Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού
Συμβουλίου, σύμφωνα με το Άρθρο 18, παρ. 2 του Καταστατικού της Τράπεζας, σε
πλήρωση δύο (2) νέων θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

11. Εκλογή τεσσάρων (4) νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση τεσσάρων (4) παραιτηθέντων μελών και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

12. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

13. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας κατά την 31 η Ιουλίου 2019 καλούνται οι μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 6 η Αυγούστου 2019, ώρα 11.00 π.μ. στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», οδός Βασιλέως Γεωργίου Α’ αρ. 1, Πλατεία Συντάγματος.

 


ΣΧΟΛΙΑ