Τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Σε συζητήσεις με την κυβέρνηση για το ΛΕΠΕΤΕ – Πουλά τρία νέα πακέτα δανείων

  • Ευγενία Τζώρτζη
παυλος-μυλωνας

Παύλος Μυλωνάς, CEO της Εθνικής Τράπεζας


Σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση για την αναθεώρηση της ρύθμισης που θεσμοθέτησε η προηγούμενη κυβέρνηση για το ΛΕΠΕΤΕ βρίσκεται η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, προσδοκώντας ότι θα πετύχει μια ευνοϊκότερη ρύθμιση που δεν θα επιβαρύνει τα κεφάλαιά της.

Αυτό δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Παύλος Μυλωνάς απαντώντας σε σχετική ερώτηση στο πλαίσιο της ενημέρωσης των επενδυτών για τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου.

Η διοίκηση της τράπεζας αναμένει επίσης σημαντική ενίσχυση των κεφαλαίων της από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, ενώ ήδη με βάση τα αποτελέσματα του β τριμήνου ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 16% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 17%, συμπεριλαμβάνοντας την έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier II. Όπως δήλωσε ο κ. Μυλωνάς το κεφαλαιακό απόθεμα θα αξιοποιηθεί για την υλοποίηση της πολιτικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που για το 2019 περιλαμβάνει περαιτέρω πωλήσεις χαρτοφυλακίων. Συγκεκριμένα η υπολειπόμενη μείωση NPEs έναντι του ετήσιου στόχου των 4,3 δισ. ευρώ για το 2019 διαμορφώνεται σε 1,8 δισ. ευρώ και θα επιτευχθεί κυρίως μέσω της πώλησης:

– εξασφαλισμένου χαρτοφυλακίου δανείων προς μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και χαρτοφυλακίων ναυτιλιακών δανείων στην Ελλάδα, ύψους 300 εκατ. ευρώ

– της πώλησης δανείων ύψους 900 εκατ. ευρώ επιχειρήσεων που έχουν κλείσει

– της πώλησης δανείων σε Κύπρο και Ρουμανία, ύψους 400 εκατ. ευρώ και 200 εκατ. ευρώ αντίστοιχα καθώς και

– μέσω επιπλέον αναδιαρθρώσεων δανείων και ρευστοποιήσεων εξασφαλίσεων

Η Εθνική τράπεζα πέτυχε μείωση των NPEς κατά 1,4 δισ. ευρώ το β τρίμηνο έναντι 1,1 δισ. το α’ τρίμηνο 2019. Η μείωση αντανακλά κυρίως τη συμφωνηθείσα πώληση ανεξασφάλιστου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών δανείων και δανείων και πιστώσεων προς μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μικτής λογιστικής αξίας ύψους 1 δισ. ευρώ, καθώς και την οργανική μείωση μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 400 εκατ. ευρώ.


ΣΧΟΛΙΑ