Τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Η ουσία της υπόθεσης για το ΛΕΠΕΤΕ δεν έχει ακόμα κριθεί από το ΣτΕ

παυλος-μυλωνας

Παύλος Μυλωνάς, CEO της Εθνικής Τράπεζας


Νέες διευκρινήσεις έδωσε η Εθνική Τράπεζα σχετικά με την υπόθεση της προσφυγής της προς το ΣτΕ για το ζήτημα του ΛΕΠΕΤΕ, καθώς και την πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το οποίο δεν έκανε δεκτή την αίτηση χορήγησης προσωρινής διαταγής αναστολής της εκτελέσεως της απόφασης του υφυπουργείου Εργασίας.

Όπως αναφέρει η Εθνική Τράπεζα, η πρόεδρος του αρμοδίου Τμήματος του ΣτΕ, «απλώς, δεν έκανε δεκτή την αιτηθείσα χορήγηση προσωρινής διαταγής αναστολής εκτελέσεως (μέχρι εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεως αναστολής) καθόσον πιθανολόγησε ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης και χωρίς να υπεισέλθει στην ουσία της υποθέσεως. Είναι προφανές ότι η ανωτέρω πράξη αυτή της κ. Προέδρου του ΣτΕ ουδόλως προδικάζει το αποτέλεσμα της δικαστικής κρίσης επί των εκκρεμών αιτήσεως ακυρώσεως και αναστολής, για την έκβαση των οποίων, ασφαλώς, η Εθνική Τράπεζα θα προβεί στην κατά νόμο ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.»

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας: 

Με γνώμονα την πλήρη και ορθή ενημέρωση του κοινού (και την άρση ανακριβειών ορισμένων δημοσιευμάτων του Τύπου), η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνέχεια της από 10.6.19 ανακοίνωσής της, ενημερώνει περαιτέρω το επενδυτικό κοινό ότι:

(i) ότι έχει ήδη προβεί σε άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως και αιτήσεως αναστολής, οι οποίες δεν έχουν ακόμη συζητηθεί (πολλώ δε μάλλον δεν έχει εκδοθεί απόφαση επ’ αυτών) κατά των αποφάσεων του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της πράξεως του ΕΤΕΑΕΠ αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου εικοστού τετάρτου του ν. 4618/19 σχετικά με την (αντίθετη σε θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις) επιβολή πρόσθετων ασφαλιστικών εισφορών και

(ii) ότι η κ. Πρόεδρος του αρμοδίου Τμήματος του ΣτΕ, απλώς, δεν έκανε δεκτή την αιτηθείσα χορήγηση προσωρινής διαταγής αναστολής εκτελέσεως (μέχρι εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεως αναστολής) καθόσον πιθανολόγησε ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης και χωρίς να υπεισέλθει στην ουσία της υποθέσεως. Είναι προφανές ότι η ανωτέρω πράξη αυτή της κ. Προέδρου του ΣτΕ ουδόλως προδικάζει το αποτέλεσμα της δικαστικής κρίσης επί των εκκρεμών αιτήσεως ακυρώσεως και αναστολής, για την έκβαση των οποίων, ασφαλώς, η Εθνική Τράπεζα θα προβεί στην κατά νόμο ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.


ΣΧΟΛΙΑ