Τράπεζες

Έως τις 15 Σεπτεμβρίου εγκρίνεται από το Δ.Σ. το σχέδιο μετασχηματισμού της Eurobank

  • Ευγενία Τζώρτζη

Φωκίων Καραβίας. CEO Eurobank


Χωρίς το διακριτικό τίτλο Ergasias δημιουργείται η νέα Eurobank, το σχέδιο διάσπασης της οποίας αναμένεται να εγκριθεί έως τις 15 Σεπτεμβρίου από το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας.

Η διάσπαση του τραπεζικού κλάδου και η μεταφορά του στη νέα Eurobank, εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο της διοίκησης για την εξυγίανση του ισολογισμού της τράπεζας με την τιτλοποίηση των δύο χαρτοφυλακίων Pillar και Cairo, ύψους 2,5 και 7,5 δις ευρώ αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το σχέδιο διάσπασης στη νέα Eurobank, η οποία δεν θα φέρει πλέον το τίτλο Ergasias, θα μεταφερθούν όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας καθώς και το senior, το 5% των mezzanine notes και το 5% των junior notes της τιτλοποίησης.

Αντίστοιχα η σημερινή Eurobank, θα μετονομαστεί σε «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών», θα εξακολουθεί να είναι εταιρεία εισηγμένη και μετά την απόσχιση του τραπεζικού κλάδου και θα ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, παρέχοντας μη τραπεζικές υπηρεσίες όπως υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακίνησης τιμολογίων, λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες προς τρίτους, προς τη νέα Eurobank και προς λοιπές εταιρείες του ομίλου.

Ημερομηνία μετασχηματισμού είναι η 30ή Ιουνίου και με βάση το ενημερωτικό δελτίο η διάσπαση θα ολοκληρωθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Η διάσπαση με απόσχιση του τραπεζικού κλάδου εξυπηρετεί την αποφυγή ενεργοποίησης του νόμου για αύξηση της συμμετοχής του δημοσίου, λόγω της ζημιάς από την πώληση των κόκκινων δανείων.

Στο πλαίσιο της τιτλοποίησης έχουν δημιουργηθεί τέσσερις εταιρείες με την επωνυμία Cairo Estate Κτηματική I, II και ΙΙ και Pillar Estate Κτηματική και οι οποίες μετά τη διάσπαση θα παραμείνουν στην Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών, δηλαδή στη σημερινή Eurobank που θα διασπαστεί.

Οι τέσσερις κτηματικές εταιρείες θα είναι συμπληρωματικές των οχημάτων τιτλοποιήσεων (SPVs) και αντικείμενό τους θα είναι η διευκόλυνση των πλειστηριασμών ακινήτων από τα δάνεια που δεν θα ανακτηθούν στο πλαίσιο της διαχείρισης των κόκκινων δανείων, την οποία θα κάνει η FPS. Περαιτέρω στην εταιρεία που θα διασπαστεί θα περάσουν οι τίτλοι έκδοσης της θυγατρικής εταιρείας ERB Hellas Funding Limited.

Το σχέδιο μετασχηματισμού του ομίλου της Eurobank, που αποσκοπεί στη μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 16% έως τα τέλη του χρόνου και σε μονοψήφιο ποσοστό έως το 2023.ΣΧΟΛΙΑ