Τράπεζες

Στα σκαριά η Νέα Eurobank – Τι αλλάζει στον Όμιλο

  • Ευγενία Τζώρτζη
Φωκίων Καραβίας. Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank

Φωκίων Καραβίας. Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank


Βήμα προς την κατεύθυνση του πλήρους μετασχηματισμού του ομίλου της Eurobank στο πλαίσιο της συγχώνευσης με την Grivalia και την εξυγίανση του ισολογισμού της, αποτελεί η διάσπαση της Τράπεζας, το σχέδιο της οποίας εγκρίθηκε χθες από το διοικητικό συμβούλιο του ομίλου.

Όπως ανακοινώθηκε, η διάσπαση αφορά στην απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της Eurobank στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του ισολογισμού με ημερομηνία μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου την 30ή Ιουνίου 2019.

Όπως προβλέπεται στο ενημερωτικό δελτίο, η διαδικασία διάσπασης της Τράπεζας με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας θα γίνει σε άλλο νεοϊδρυόμενο πιστωτικό ίδρυμα, δηλαδή τη «Νέα Eurobank».

Μετά την απόσχιση, οι υποχρεώσεις της Τράπεζας έναντι του ΤΧΣ και τα δικαιώματα του ΤΧΣ θα ισχύουν τόσο έναντι της Τράπεζας όσο και έναντι της Νέας Eurobank.

Ως συνέπεια της απόσχισης, η Eurobank θα εισφέρει στη Νέα Eurobank το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας καθώς και τα senior notes, το 5% των mezzanine notes και το 5% των junior notes της τιτλοποίησης, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα μετοχές από τη Νέα Eurobank.

Η Νέα Eurobank, η οποία θα είναι 100% θυγατρική της Eurobank, θα κατέχει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος, με το ίδιο Δ.Σ. και βασική διοικητική ομάδα με την Τράπεζα πριν από την Απόσχιση.

Η Eurobank θα εξακολουθεί να είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χ.Α. και μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης του τραπεζικού κλάδου.

Ωστόσο, δεν θα είναι πιστωτικό ίδρυμα, αλλά θα εξακολουθεί να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, παρέχοντας συγκεκριμένες μη τραπεζικές υπηρεσίες, όπως μεταξύ άλλων, μέσω της κατά 98,007% θυγατρικής της Be Business Exchanges, υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακίνησης τιμολογίων, λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες προς τρίτους, προς τη Νέα Eurobank και προς τις λοιπές θυγατρικές του Ομίλου κατά περίπτωση.

Η Eurobank θα έχει το ίδιο Δ.Σ. με το Δ.Σ. της Τράπεζας πριν από την Απόσχιση και την ίδια διοικητική ομάδα προσαρμοσμένη ωστόσο στις νέες της δραστηριότητες.

Η απόσχιση τελεί υπό την αίρεση λήψης εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων και συγκεκριμένα από τη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, τον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας (SSM)/ΤτΕ όσον αφορά την άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος για τη Νέα Eurobank και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, και αναμένεται να ολοκληρωθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2019.


ΣΧΟΛΙΑ