• Τράπεζες

  Άμεση ανάλυση για Πειραιώς: Στο 20% ανέβηκε η προσφορά μετοχών στην Ελλάδα – 270 εκατ. ευρώ

  Ηλίας Ξηρουχάκης, CEO ΤΧΣ - Χρήστος Μεγάλου, CEO Τράπεζα Πειραιώς

  Ηλίας Ξηρουχάκης, CEO ΤΧΣ – Χρήστος Μεγάλου, CEO Τράπεζα Πειραιώς


  Αυξημένη παρουσία στην κατανομή των μετοχών από το placement της Πειραιώς, έχουν οι Έλληνες επενδυτές. Το ποσοστό συμμετοχής των οποίων ανέβηκε στο 20% της συνολικής προσφοράς.

  Αντιπροσωπεύοντας μια αξία μετοχών της τάξης των 270 εκατ. ευρώ. Αρχικά στους Ελληνες επενδυτές επρόκειτο να δοθεί το 15%, εντέλει όμως, η ποσοστιαία συμμετοχή τους αυξήθηκε κατά 5 μονάδες, με συνέπεια ο αριθμός των προσφερόμενων μετοχών της Πειραιώς να ανέρχεται σε 67.519.830.

  Από την άλλη πλευρά, υποχώρησε το ποσοστό των ξένων, από το 85% που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός στο 80%, ποσοστό που αντιπροσωπεύει τη διάθεση 270.079320 μετοχές.

  Στους ιδιώτες Ελληνες επενδυτές, θα κατανεμηθεί το 65% των προσφερόμενων μετοχών της τράπεζας, γεγονός που υποδηλώνει, ότι θα λάβουν μία μετοχή για κάθε 2,97 που έχουν εγγραφεί.

  Από την άλλη πλευρά οι ειδικοί επενδυτές που αντιπροσωπεύουν τους επαγγελματίες της αγοράς, και πρόκειται κατά βάση για θεσμικά χαρτοφυλάκια, θα πάρουν το 35% από το ελληνικό σκέλος με την αναλογία τους να είναι μία μετοχή για κάθε 5,23 των εγγραφών τους.

  Βάση των στοιχείων που ανακοίνωσε πριν από λίγο η τράπεζα Πειραιώς, το σύνολο της ζήτησης σε Ελλάδα και εξωτερικό ανήλθε σε 10,688 δις. Εκ των οποίων λίγο πάνω από το 1 δις συγκεντρώθηκε από το ελληνικό βιβλίο.

  Αναλυτικά τα στοιχεία για την προσφορά

  Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 7 Μαρτίου 2024, η τιμή προσφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών («Τιμή Προσφοράς») ορίστηκε στα €4,00 ανά Προσφερόμενη Μετοχή.

  Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 07.03.2024, από τις Προσφερόμενες Μετοχές: (i) 67.519.830 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 20% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Συγκεκριμένα: (α) 43.887.889 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 65% των Προσφερόμενων Μετοχών που διατέθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στο τελικό ενημερωτικό δελτίο που αφορά την Ελληνική Δημόσια Προσφορά), και (β) 23.631.941 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 35% των Προσφερόμενων Μετοχών που διατέθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στο τελικό ενημερωτικό δελτίο που αφορά την Ελληνική Δημόσια Προσφορά). (ii) 270.079.320 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή 80% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά.

  Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Προσφορά (δηλαδή αθροιστικά μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς) ανήλθε σε 2.672.154.345 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 337.599.150 Προσφερόμενες Μετοχές προς διάθεση μέσω της Προσφοράς (μετά την πλήρη άσκηση του Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς από το ΤΧΣ), κατά περίπου 7,92 φορές.

  Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 253.841.298 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 67.519.830 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, κατά περίπου 3,76 φορές, διαιρούμενη ως εξής: (α) η ζήτηση από τις 5.571αιτήσεις αγοράς των Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 130.348.373 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 43.887.889 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν σε αυτήν την κατηγορία, κατά περίπου 2,97 φορές, και (β) η ζήτηση από τις 93 αιτήσεις αγοράς των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 123.492.925 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 23.631.941 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν σε αυτήν την κατηγορία, κατά περίπου 5,23 φορές.

  Κατά συνέπεια, μετά την ολοκλήρωση της Προσφοράς, όλες οι Προσφερόμενες Μετοχές πωλήθηκαν.

  Τα συνολικά έσοδα του ΤΧΣ που θα συγκεντρωθούν από την Προσφορά, πριν αφαιρεθούν τα έξοδα της Προσφοράς που βαρύνουν το ΤΧΣ, ανέρχονται σε €1.350.396.600.

  Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Προσφερόμενων Μετοχών.

  Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς δεν υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά για δικό τους λογαριασμό.

  Η αναμενόμενη ημερομηνία κατά την οποία οι Προσφερόμενες Μετοχές θα πιστωθούν στους λογαριασμούς αξιογράφων των επενδυτών σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό ΕΛ.Κ.Α.Τ. ορίζεται η 11η Μαρτίου 2024 (η «Ημερομηνία Διακανονισμού»). Σημειώνεται ότι η καθορισμένη Ημερομηνία Διακανονισμού εξαρτάται από έναν αριθμό απρόβλεπτων παραγόντων και, ως εκ τούτου, υπόκειται σε αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, οι επενδυτές θα ενημερωθούν με σχετική ανακοίνωση του ΤΧΣ.

  Διαβάστε επίσης:

  Χρήστος Μεγάλου: Ο top τραπεζίτης που στα γενέθλιά του έσωσε την Τράπεζα Πειραιώς – Άρθρο παρέμβαση

  Πειραιώς: Πώς έγινε η κατανομή των μετοχών στο placement  ΣΧΟΛΙΑ