Τράπεζες

Alpha Bank: Και δεύτερη συμφωνία για πώληση πακέτου κόκκινων δανείων ύψους 2,1 δισ. ευρώ, στη Hoist Finance

  • NewsRoom
Alpha Bank

Alpha Bank


Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της πώλησης μικτού χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανακτηθέντων ακινήτων οφειλετών, συνολικής αξίας 1,056 δισ. ευρώ, η διοίκηση της Alpha Bank ανακοίνωσε μια δεύτερη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση πακέτου κόκκινων δανείων λιανικής τραπεζικής.

Η νέα συμφωνία έγινε με την εταιρία Hoist Finance AΒ  και αφορά χαρτοφυλάκιο υπολοίπου 2,1 φισ. ευρώ και συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου 1,3 δισ. ευρώ. Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται στα 76 εκ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Alpha Bank: 

Η Alpha Bank A.E. (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι προέβη στη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας με την εταιρία Hoist Finance AB για την πώληση Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων και άνευ Εξασφαλίσεων ∆ανείων Λιανικής Τραπεζικής (το «Χαρτοφυλάκιο») συνολικού υπολοίπου Ευρώ 2,1 δισ. και συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου Ευρώ 1,3 δισ. με ημερομηνία αναφοράς την 31.3.2018.

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε Ευρώ 76 εκατ., ενώ η συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική επίπτωση για την Τράπεζα σε επίπεδο χρηματοοικονομικού αποτελέσματος, κεφαλαίων και ρευστότητας.

Τη διαχείριση του Χαρτοφυλακίου έχει αναλάβει η εταιρία «Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Απαιτήσεων από ∆άνεια και Πιστώσεις», η οποία έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εταιρία
διαχειρίσεως απαιτήσεων του Ν. 4354/2015.

Η συναλλαγή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2018, συμβαδίζει πλήρως με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Τραπέζης για τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και για την περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Alpha Bank: Συμφωνία για πώληση NPLs και ακινήτων αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ-Deal με Apollo, LLC, IFC

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Alpha Bank: Στα 53,4 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων στο εννεάμηνο του 2018

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Alpha Bank: Ομόφωνη εκλογή του Βασίλη Ψάλτη ως νέου CEOΣΧΟΛΙΑ